Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

649
Cổ phiếu
6416.002B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.339M
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
−2.52%
Hiệu suất Tháng
−16.86%
Hiệu suất Năm
−12.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000039CHINA INTL MARINE
7.93 CNY+0.89%22.089M0.9931.549B CNY86.290.09 CNY−46.32%2.29%Công nghiệp Chế biến
Mua
000061SHENZHEN AGRICULTU
6.83 CNY+1.64%6.465M1.0911.404B CNY31.920.21 CNY+72.58%0.60%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000155SICHUAN NEW ENERGY
12.73 CNY−0.31%31.477M0.9918.848B CNY22.400.57 CNY+85.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000420JILIN CHEMICAL FIB
2.97 CNY−0.34%22.217M1.127.327B CNY141.430.02 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000422HUBEI YIHUA CHEM
9.46 CNY−0.11%8.577M1.2710.018B CNY21.830.43 CNY−82.57%1.06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000488SHANDONG CHENMING
3.92 CNY−0.25%13.694M1.158.457B CNY−0.29 CNY−4383.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
000510SICHUAN XINJINLU G
5.44 CNY+1.68%10.646M0.523.163B CNY−0.13 CNY−184.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
000523LONKEY INDUSTRIAL
3.66 CNY+5.17%128.22M6.926.387B CNY−0.01 CNY−100.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
000525NANJING RED SUN CO
8.45 CNY−1.63%3.292M0.604.989B CNY−0.33 CNY+93.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
000545GPRO TITANIUM INDU
3.05 CNY+2.01%8.986M1.202.951B CNY−0.25 CNY−854.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
000553ADAMA LTD
7.65 CNY+2.14%3.974M1.3016.624B CNY−0.52 CNY−229.26%0.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
000565CHONGQING SANXIA P
6.10 CNY+1.16%4.524M1.382.615B CNY−0.12 CNY−159.21%0.25%Công nghiệp Chế biến
000576GUANGDONG GANHUA S
9.56 CNY+1.06%4.706M0.364.103B CNY45.480.21 CNY+1136.47%0.00%Công nghiệp Chế biến
000584JIANGSU HAGONG INT
4.08 CNY−0.24%8.205M1.003.112B CNY−0.36 CNY+72.61%0.00%Công nghiệp Chế biến
000629PANGANG GP VANADIU
3.37 CNY+0.90%35.785M1.1833.402B CNY29.980.11 CNY−45.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
000635N/YINGLIGHT CHEMIC
8.77 CNY+1.74%3.011M1.182.62B CNY−2.39 CNY−138.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
000637MAOMING PETRO-CHEM
3.57 CNY0.00%2.775M1.141.856B CNY−0.36 CNY−461.01%0.84%Công nghiệp Chế biến
000659ZHUHAI ZHONGFU ENT
2.54 CNY−1.55%18.795M1.323.317B CNY−0.10 CNY−12.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
000677CHTC HELON CO LTD
3.14 CNY+1.95%22.077M1.212.661B CNY57.830.05 CNY−25.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
000683IM/YUANXING ENERGY
6.38 CNY−2.30%58.603M1.4424.086B CNY12.690.50 CNY−65.09%2.30%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000691GANSU YATAI INDUST
4.94 CNY−0.20%8.125M1.311.6B CNY−0.27 CNY−3203.49%0.00%Công nghiệp Chế biến
000698SHENYANG CHEMICAL
4.16 CNY+1.46%7.613M1.493.36B CNY−2.24 CNY−299.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
000702HUNAN ZHENGHONG SC
6.10 CNY+0.66%10.349M1.542.101B CNY−0.33 CNY−2.84%0.00%Công nghiệp Chế biến
000703HENGYI PETROCHEMIC
6.78 CNY+1.50%10.246M1.7524.371B CNY−0.62 CNY−243.90%2.99%Công nghiệp Chế biến
Mua
000707HUBEI SHUANG SCI
8.12 CNY−2.05%18.292M1.973.848B CNY6.531.24 CNY−44.36%0.00%Công nghiệp Chế biến
000713HEFEI FENGLE SEED
8.25 CNY+1.85%14.091M1.064.974B CNY175.530.05 CNY−85.19%0.25%Công nghiệp Chế biến
000726LU THAI TEXTILE CO
6.58 CNY+0.15%3.882M1.265.09B CNY10.340.64 CNY−18.42%1.52%Công nghiệp Chế biến
Mua
000731SICHUAN MEIFENG CH
7.38 CNY+2.07%14.696M2.364.106B CNY10.080.73 CNY−40.45%2.38%Công nghiệp Chế biến
000735LUONIUSHAN CO LTD
6.14 CNY−1.13%22.125M1.117.151B CNY−0.07 CNY+70.76%0.32%Công nghiệp Chế biến
000782GUANGDONG XINHUI M
5.57 CNY+0.18%6.122M0.702.936B CNY−0.26 CNY−1383.90%0.54%Công nghiệp Chế biến
000792QINGHAI SALT LAKE
15.87 CNY−1.12%26.962M1.0384.335B CNY9.481.67 CNY−31.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
000798CNFC OVERSEAS FISH
9.09 CNY−1.09%9.615M0.463.362B CNY23.930.38 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
000818HANGJIN TECHNOLOGY
32.60 CNY+2.00%5.651M0.6121.595B CNY158.640.21 CNY−49.96%0.19%Công nghiệp Chế biến
000819YUEYANG XINGCHANG
18.32 CNY+0.94%1.528M1.005.592B CNY53.350.34 CNY+23.35%0.00%Công nghiệp Chế biến
000822SHANDONG HAIHUA CO
6.84 CNY−0.15%15.454M1.036.131B CNY8.420.81 CNY−40.90%1.46%Công nghiệp Chế biến
000830LUXI CHEMICAL GP
10.00 CNY+2.25%13.919M1.2118.772B CNY34.930.29 CNY−86.79%6.65%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000833GUANGXI YUEGUI GUA
5.91 CNY+0.85%4.101M0.503.917B CNY255.840.02 CNY−95.02%1.01%Công nghiệp Chế biến
000850ANHUI HUAMAO TEXTI
3.84 CNY+1.86%14.671M1.563.558B CNY27.390.14 CNY5.31%Công nghiệp Chế biến
000859ANHUI GUOFENG NEW
5.32 CNY−0.19%7.346M1.334.776B CNY140.370.04 CNY−85.74%0.38%Công nghiệp Chế biến
000860BEIJING SHUNXIN AG
22.73 CNY−2.07%14.887M1.6217.216B CNY−1.34 CNY−310.45%0.11%Công nghiệp Chế biến
Mua
000876NEW HOPE LIUHE CO
9.68 CNY+2.76%28.134M0.7742.131B CNY−0.59 CNY+55.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
000902YONFER AGRIC TECH
11.05 CNY+2.22%5.16M1.0613.564B CNY12.910.86 CNY−19.28%1.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000912SICHUAN LUTIANHU
4.90 CNY+10.11%98.873M9.946.978B CNY29.320.17 CNY−21.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
000928SINOSTEEL ENGINEER
6.01 CNY+2.21%23.104M1.128.436B CNY11.600.52 CNY+25.95%5.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000930COFCO BIOTECHNOLOG
6.78 CNY+1.50%9.086M1.6212.336B CNY−0.13 CNY−120.66%8.53%Công nghiệp Chế biến
000936JIANGSU HUAXICUN
9.24 CNY+3.94%71.823M2.337.876B CNY53.530.17 CNY−13.83%0.22%Công nghiệp Chế biến
000949XINXIANG CHEMICAL
3.27 CNY+0.93%13.058M1.444.752B CNY−0.08 CNY+44.47%0.00%Công nghiệp Chế biến
000953GUANGXI HECHI CHEM
5.78 CNY+1.23%6.173M1.582.091B CNY−0.27 CNY−3900.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
000955XINLONG HOLDING GR
5.82 CNY−3.16%28.101M0.803.236B CNY−0.03 CNY+85.22%0.00%Công nghiệp Chế biến
000968SHANXI BLUE FLAME
7.57 CNY+0.66%9.851M1.137.276B CNY13.920.54 CNY−1.52%0.80%Công nghiệp Chế biến
000973FSPG HI-TECH C
4.79 CNY+1.70%15.556M1.494.557B CNY19.910.24 CNY+98.02%0.91%Công nghiệp Chế biến
000982NX/ZHONGYIN CASHME
1.55 CNY+1.31%51.271M0.726.455B CNY645.830.00 CNY+4.35%0.00%Công nghiệp Chế biến
000985DAQING HUAKE CO. L
16.94 CNY+1.32%3.162M0.852.168B CNY−0.15 CNY−190.70%0.29%Công nghiệp Chế biến
000990CHENGZHI CO. LTD.
8.37 CNY+2.32%9.046M1.159.632B CNY66.850.13 CNY1.34%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000998YUAN LONGPING HIGH
15.46 CNY+0.65%13.749M0.6219.898B CNY−0.54 CNY−106.60%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
001217ANHUI HUAERTAI CHE
11.50 CNY+0.26%1.807M1.513.807B CNY27.490.42 CNY−51.14%0.87%Công nghiệp Chế biến
001218HUNAN RESUN CO LTD
21.45 CNY+0.56%1.192M1.762.808B CNY18.081.19 CNY+17.48%2.81%Công nghiệp Chế biến
001231NORSYN CROP TECHNO
20.47 CNY+2.25%2.368M2.512.002B CNY29.840.69 CNY1.00%Công nghiệp Chế biến
001255ZHEJIANG BOFAY ELE
33.51 CNY+0.63%563.2K1.112.664B CNY46.460.72 CNY0.78%Công nghiệp Chế biến
Mua
001260SHANDONG KUNTAI NE
22.47 CNY+1.17%2.508M0.492.554B CNY47.190.48 CNY2.34%Công nghiệp Chế biến
001313GUANGDONG YUEHAI F
9.17 CNY+0.33%3.948M0.846.398B CNY115.640.08 CNY−23.08%0.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
001333ZHEJIANG GUANGHUA
21.98 CNY+0.92%892K1.472.788B CNY24.020.92 CNY2.30%Công nghiệp Chế biến
001366BOEN GROUP CO LTD
15.05 CNY+1.07%2.93M1.032.393B CNY39.300.38 CNY1.21%Công nghiệp Chế biến
001367ZHEJIANG HAISEN PH
43.74 CNY+1.20%550.228K0.632.939B CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
002002HONGDA XINGYE CO L
1.18 CNY−4.84%110.854M2.233.844B CNY−0.26 CNY−270.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
002004HUAPONT-LIFE SCIEN
4.80 CNY+0.63%12.83M1.099.432B CNY42.970.11 CNY−74.47%4.61%Công nghiệp Chế biến
002010TRANSFAR ZHILIAN C
4.68 CNY+0.21%19.587M1.8412.793B CNY20.080.23 CNY−63.01%2.14%Công nghiệp Chế biến
002012ZHEJIANG KAN SPECI
5.39 CNY+1.13%7.797M0.712.492B CNY46.190.12 CNY−42.08%0.23%Công nghiệp Chế biến
002014HUANGSHAN NOVEL CO
8.05 CNY0.00%4.115M1.474.665B CNY12.090.67 CNY+15.81%4.97%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002041SHANDONG DENGHAI S
14.46 CNY+1.05%5.726M0.3812.593B CNY53.850.27 CNY+3.47%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
002042HUAFU FASHION CO L
3.98 CNY0.00%22.154M0.616.399B CNY−0.34 CNY−234.08%4.52%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002053YUNNAN ENERGY INV.
9.69 CNY+2.00%4.137M1.448.747B CNY21.350.45 CNY+3.11%0.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
002054DYMATIC CHEMICALS
6.89 CNY+1.32%5.661M0.533.278B CNY380.660.02 CNY−94.33%1.03%Công nghiệp Chế biến
002057SINOSTEEL NEW MATE
8.04 CNY+1.13%7.645M1.016.034B CNY16.930.47 CNY+4.42%3.03%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002064HUAFON CHEMICAL CO
6.71 CNY+0.15%29.098M1.6333.249B CNY14.130.47 CNY−45.88%2.24%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002067ZHEJIANG JINGXING
3.42 CNY0.00%23.878M1.004.554B CNY82.410.04 CNY−73.88%0.00%Công nghiệp Chế biến
002068JIANGXI BLACK CAT
11.08 CNY+3.07%15.006M0.647.78B CNY−0.39 CNY−20678.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002069ZONECO GROUP CO LT
4.47 CNY−0.22%11.576M0.863.09B CNY121.800.04 CNY−34.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
002078SHANDONG SUNPAPER
11.99 CNY+2.13%16.494M1.6633.405B CNY12.490.96 CNY+6.04%1.70%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002080SINOMA SCIENCE & T
16.07 CNY+0.19%9.477M1.0826.917B CNY9.631.67 CNY−10.89%4.11%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002083SUNVIM GROUP CO LT
4.99 CNY+0.81%10.163M1.053.654B CNY20.900.24 CNY−22.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
002087HENAN XINYE TEXTIL
2.03 CNY−2.40%7.25M0.981.699B CNY−1.73 CNY−621.04%0.38%Công nghiệp Chế biến
002096EXPLOSIVE CO LTD
8.71 CNY−0.23%6.185M1.1910.829B CNY19.200.45 CNY+222.39%0.34%Công nghiệp Chế biến
002100TECON BIOLOGY CO L
8.94 CNY+3.35%43.099M1.3811.721B CNY−0.34 CNY−35.82%2.54%Công nghiệp Chế biến
Mua
002102GUANFU HOLDINGS CO
2.86 CNY0.00%12.565M0.537.529B CNY67.930.04 CNY−77.63%0.00%Công nghiệp Chế biến
002109SHAANXI XINGHUA CH
4.84 CNY+1.47%4.219M1.125.023B CNY−0.28 CNY−156.26%3.14%Công nghiệp Chế biến
002124TECH-BANK FOOD CO
3.81 CNY0.00%48.681M1.707.007B CNY−1.13 CNY−171.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
002136ANHUI ANNADA TITAN
11.43 CNY+1.51%2.136M1.052.421B CNY15.640.73 CNY−39.00%1.78%Công nghiệp Chế biến
002144HONGDA HIGH-TECH H
11.50 CNY+1.95%3.983M1.111.994B CNY26.840.43 CNY+83.00%0.89%Công nghiệp Chế biến
002145CNNC HUA YUAN TITA
4.64 CNY+1.75%28.088M1.0017.652B CNY47.540.10 CNY−65.49%1.10%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
002157JG/ZHENGBANG TECH
2.52 CNY−2.33%31.589M0.949.144B CNY−2.68 CNY+54.03%0.00%Công nghiệp Chế biến
002163HAINAN DEVELOPMEN.
8.96 CNY+1.47%4.077M1.177.461B CNY102.170.09 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
002165HONGBAOLI GROUP CO
4.23 CNY+0.71%12.415M1.023.088B CNY−0.04 CNY−93.61%0.95%Công nghiệp Chế biến
002167GUANGDONG ORIENT Z
6.43 CNY+0.78%9.233M0.974.526B CNY−0.05 CNY−122.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
002170SHENZHEN BATIAN EC
5.48 CNY+1.48%8.038M1.174.805B CNY21.270.26 CNY+116.74%0.28%Công nghiệp Chế biến
002172JIANGSU AOYANG HEA
4.00 CNY+1.27%13.062M0.922.984B CNY−0.00 CNY+99.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
002193SHANDONG RUYI WOOL
6.91 CNY+1.62%13.447M0.591.78B CNY−0.90 CNY−481.23%0.16%Công nghiệp Chế biến
002201JIANGSU AMER NEW M
7.61 CNY+2.98%24.529M1.354.816B CNY148.630.05 CNY−9.70%0.07%Công nghiệp Chế biến
002206ZHEJIANG HAILIDE N
5.19 CNY+1.17%12.921M1.625.677B CNY18.120.29 CNY−18.84%2.92%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002211SHANGHAI HONGDA NE
3.85 CNY0.00%11.395M1.821.665B CNY34.500.11 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến