Bán Lẻ (Khu vực)

98
Cổ phiếu
906.752B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.092M
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
+2.41%
Hiệu suất Tháng
−8.98%
Hiệu suất Năm
−1.69%
Hiệu suất YTD
          
000416 MINSHENG HOLDINGS
3.73-3.62%-0.14Sức bán mạnh4.490M2.058B83.770.0549.00
000417 HEFEI DEPARTMENT S
4.47-1.11%-0.05Bán5.147M3.525B8842.00
000419 C/TONGCHENG HOLD C
4.46-1.76%-0.08Mua2.425M2.468B14.460.311773.00
000501 WUHAN DEPARTMENT
11.13-1.42%-0.16Bán9.324M8.682B8.331.369038.00
000504 NANHUA BIO-MEDICIN
19.96-2.59%-0.53Bán2.576M6.384B1613.390.01395.00
000560 5I5J HOLDING GROUP
3.34-2.05%-0.07Bán15.133M7.913B12.140.2848488.00
000564 CCOOP GROUP CO LTD
3.614.94%0.17Sức mua mạnh73.603M20.578B-0.77
000715 ZHONGXING SHENYANG
4.82-1.83%-0.09Bán2.169M2.041B12.530.391428.00
000759 ZHONGBAI HOLDINGS
5.01-1.18%-0.06Bán960.360K3.326B26.940.1920625.00
000785 EASYHOME NEW RETAI
5.440.93%0.05Bán12.575M35.078B16.730.3211239.00
000882 BEIJ. HUAL. DEP.
1.98-1.49%-0.03Mua21.807M5.502B251.250.011192.00
002024 SUNING COM
5.18-0.19%-0.01Bán19.816M47.504B-0.8245598.00
002127 NANJI E-COMMERCE C
6.75-1.60%-0.11Bán54.263M16.028B16.560.41873.00
002187 GUANGZHOU GRANDBUY
7.26-1.76%-0.13Bán1.785M4.564B16.200.462890.00
002251 BETTER LIFE COMMER
7.00-0.71%-0.05Mua3.432M5.835B37.820.1924335.00
002264 NEW HUADU SUPERCEN
4.23-1.17%-0.05Mua2.758M2.860B23.920.185516.00
002277 HUNAN FRIENDSHIP&A
3.40-1.45%-0.05Bán12.653M4.810B19.030.183938.00
002336 RENRENLE COMMERCIA
4.521.57%0.07Sức mua mạnh1.854M1.958B-0.4310634.00
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
4.44-3.69%-0.17Mua8.906M2.474B65.670.07685.00
002419 RAINBOW DIGITAL CO
6.34-1.55%-0.10Mua10.700M7.694B21.400.3017229.00
002519 JIANG SU YIN HE EL
4.03-0.74%-0.03Bán6.841M4.573B50.880.082455.00
002561 SHANGHAI XUJIAHUI
7.04-1.40%-0.10Bán1.384M2.969B32.130.22876.00
002640 GLOBAL TOP E-COMME
2.31-1.28%-0.03Bán33.437M3.646B-1.982510.00
002697 CHENGDU HONGQI CHA
4.86-1.22%-0.06Theo dõi8.671M6.691B14.380.3416632.00
002727 YUNNAN HONGXIANG Y
28.22-0.67%-0.19Bán4.208M16.825B18.711.5230129.00
002762 JINFA LABI MATERNI
9.420.00%0.00Bán23.960M3.335B85.950.11917.00
002788 LUYAN PHARMA CO LT
7.71-2.03%-0.16Mua3.998M3.058B10.020.795163.00
002818 CHENGDU FUSEN NOBL
13.43-1.76%-0.24Mua2.480M10.231B11.041.24758.00
002867 CHOW TAI SENG JEWE
19.07-1.04%-0.20Bán4.244M20.902B16.171.193068.00
002997 RAYHOO MOTOR DIES
14.56-2.61%-0.39Sức bán mạnh1.126M2.745B28.220.531536.00
300022 GIFORE AGRICULTURA
4.88-5.79%-0.30Bán13.257M1.970B-0.051010.00
300209 TIANZE INFORMATION
5.17-2.82%-0.15Bán3.761M2.211B-4.552979.00
300736 BYBON GROUP CO LTD
11.60-2.44%-0.29Mua1.075M1.508B-0.481013.00
300740 SYOUNG GROUP CO
18.274.70%0.82Mua12.732M6.701B34.620.511856.00
300755 VATS LIQUOR CHAIN
31.261.36%0.42Mua10.485M12.854B24.431.261211.00
300783 THREE SQUIRRELS IN
38.405.61%2.04Mua10.147M14.440B31.191.175144.00
300785 BEIJING ZHIDEMAI T
76.25-1.33%-1.03Bán615.953K6.865B39.281.971506.00
300792 HANGZHOU ONECHANCE
53.451.79%0.94Mua2.601M12.526B34.581.521796.00
300945 MCLON JEWELLERY CO
16.65-2.35%-0.40Sức bán mạnh2.088M3.478B45.520.37680.00
301001 SHANGHAI KAYTUNE I
31.33-2.19%-0.70Sức bán mạnh555.810K2.562B1369.00
301017 SHUYU CIVILIAN PHA
19.004.51%0.82Mua5.888M7.369B8071.00
600119 Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
7.99-2.32%-0.19Bán1.802M2.988B-0.24425.00
600229 QINGDAO CITYMEDIA CO,. LTD.
6.05-1.31%-0.08Mua2.068M4.304B19.510.311764.00
600280 NANJING CENTRAL EMPORIUM STOCKS
3.22-3.59%-0.12Mua10.521M3.735B28.330.122990.00
600297 CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO.,LTD
3.12-2.50%-0.08Mua70.694M25.725B10.250.3143902.00
600327 WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO.,LTD
6.08-0.65%-0.04Bán13.398M5.415B15.570.393657.00
600335 SINOMACH AUTOMOBILE
5.83-0.68%-0.04Mua12.075M8.552B27.160.227815.00
600361 BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD
5.66-4.07%-0.24Bán17.723M3.928B3933.330.0015068.00
600386 BEIJING BASHI MEDIA CO,.LTD
3.77-2.58%-0.10Mua5.365M3.121B24.920.161606.00
600415 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO.,LTD.
4.83-2.03%-0.10Theo dõi28.113M26.835B26.220.194497.00
600628 SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD.
8.18-0.97%-0.08Bán1.993M5.343B40.470.20932.00
600655 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD
10.652.50%0.26Mua21.759M40.246B10.291.0111648.00
600682 NANJING XINJIEKOU DEPARTMENT STORE CO.,LTD
10.24-0.10%-0.01Mua9.546M13.798B14.650.7016356.00
600693 FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD.
3.99-1.48%-0.06Sức bán mạnh2.417M3.523B28.830.141548.00
600694 DASHANG CO.,LTD.
19.85-1.24%-0.25Bán1.478M5.720B8.172.4612348.00
600697 CHANG CHUN EURASIA GROUP
12.48-1.27%-0.16Sức bán mạnh760.200K2.011B59.930.2111225.00
600712 NANNING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
3.80-2.31%-0.09Sức bán mạnh6.804M2.119B-0.18927.00
600723 BEIJING CAPITAL RETAILING GROUP
8.93-1.22%-0.11Mua11.496M5.880B41.560.225074.00
600729 CHONGQING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
24.64-1.00%-0.25Bán1.148M9.861B11.072.2518228.00
600738 LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
5.55-1.60%-0.09Bán3.367M4.236B41.050.14592.00
600774 HANSHANG GROUP CO.,LTD.
16.944.57%0.74Sức mua mạnh2.679M4.780B27.680.591376.00
600778 XINJIANG YOUHAO (GROUP) CO.,LTD
4.50-3.85%-0.18Bán6.320M1.458B-0.673046.00
600785 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD.
11.34-2.33%-0.27Bán523.407K2.620B87.290.139380.00
600814 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO., LIMITED.
6.39-1.84%-0.12Bán4.283M4.655B11.580.561264.00
600821 NYOCOR COMPANY LIMITED
8.71-1.80%-0.16Mua155.633M13.627B36.470.24253.00
600824 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP
3.72-2.11%-0.08Bán3.857M4.005B16.950.22592.00
600827 SHANGHAI BAILIAN GROUP
14.624.06%0.57Mua22.716M23.548B23.980.5932409.00
600828 MAOYE COMMERCIAL
3.74-1.32%-0.05Mua3.707M6.564B22.750.172518.00
600830 SUNNY LOAN TOP CO.,LTD
4.98-2.92%-0.15Bán4.076M2.331B-0.02297.00
600833 SHANGHAI NO.1 PHARMACY
8.66-0.35%-0.03Mua774.717K1.939B31.670.27772.00
600838 SHANGHAI JOIN BUY CO.,LTD.
6.00-1.32%-0.08Bán1.442M2.437B34.430.18192.00
600857 NINGBO ZHONGBAI
9.14-2.66%-0.25Sức bán mạnh1.176M2.106B60.500.16190.00
600858 INZONE GROUP
5.41-1.81%-0.10Sức bán mạnh1.099M2.866B10275.00
600859 WANGFUJING GROUP
30.70-0.16%-0.05Bán21.660M23.831B27.851.1111634.00
600861 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
22.001.48%0.32Sức mua mạnh3.085M6.868B-0.001469.00
600865 BAIDA GROUP CO.,LTD
7.94-1.37%-0.11Bán3.273M3.029B9.300.87161.00
601010 WENFENG GREAT WORLD CHAIN DEVELOPMENT CORPORATION
3.24-1.22%-0.04Mua9.060M6.061B15.680.213438.00
601113 YIWU HUADING NYLON CO.,LTD.
3.42-0.29%-0.01Bán3.284M3.915B-0.084925.00
601116 SANJIANG SHOPPING CLUB CO.,LTD.
8.04-1.11%-0.09Bán1.145M4.453B54.780.154658.00
601258 PANG DA AUTOMOBILE TRADE
1.87-2.60%-0.05Mua99.499M19.384B17.410.1112801.00
601366 LIQUN COMMERCIAL GROUP CO., LTD.
6.29-0.32%-0.02Sức bán mạnh1.862M5.430B33.190.217733.00
601933 YONGHUI SUPERSTORES
3.91-0.51%-0.02Bán34.765M35.665B-0.13120748.00
603031 ANHUI ANDELI DEPARTMENT STORE
38.710.00%0.00Mua1.722M4.336B-0.193559.00
603101 XINJIANG WINKA TIMES DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
5.62-2.60%-0.15Bán2.188M2.714B45.430.133369.00
603123 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
6.91-1.43%-0.10Bán1.478M5.599B33.190.212806.00
603587 DAZZLE FASHION
20.78-1.47%-0.31Bán1.727M10.134B13.981.512249.00
603590 BEIJING KONRUNS PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
34.54-0.58%-0.20Mua794.617K5.461B30.741.13432.00
603613 BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
108.35-1.45%-1.59Bán1.835M37.808B87.381.26806.00
603708 JIAJIAYUE GROUP
15.330.39%0.06Bán1.512M9.166B28.450.5427049.00
603719 BESTORE CO.,LTD
36.989.99%3.36Mua6.503M13.482B35.830.9411226.00
603877 NINGBO PEACEBIRD FASHION
40.65-3.67%-1.55Sức bán mạnh1.981M19.885B19.822.1312081.00
603883 LBX PHARMACY CHAIN JOINT STOCK COMPANY
45.96-0.02%-0.01Bán1.039M18.759B27.181.7027212.00
603900 LEYSEN JEWELLERY INC
7.73-2.52%-0.20Mua2.174M2.700B19.390.412206.00
603939 YIFENG PHARMACY CHAIN
51.321.42%0.72Bán2.706M36.182B41.181.2328655.00
605188 JIANGXI GUOGUANG COMMERCIAL CHAINS CO.,LTD.
7.76-1.52%-0.12Sức bán mạnh1.203M3.905B47.410.174353.00
605266 YUNNAN JIANZHIJIA HEALTH-CHAIN
72.05-1.02%-0.74Sức bán mạnh175.720K5.015B19.113.818774.00
605599 BEIJING CAISHIKOU DEPARTMENT STORE CO.,LTD
13.18-1.49%-0.20Sức bán mạnh8.488M10.407B26.370.511023.00
900923 SHANGHAI BAILIAN GROUP
0.901.01%0.01Mua269.594K23.548B9.990.5732409.00
Tải thêm