Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Trung Quốc tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Trung Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như EAST MONEY INFORMA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BRINGSPRING SCIENC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
300059EAST MONEY INFORMA
205.111 B CNY13.05 CNY+0.08%115 M0.6825.460.51 CNY−7.86%0.31%
Mua
688111BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE, INC.
134.43 B CNY288.00 CNY−1.06%1.519 M0.5293.933.07 CNY+24.68%0.25%
Sức mua mạnh
688041HYGON INFORMATION TECHNOLOGY
117.986 B CNY72.51 CNY+0.68%12.517 M0.84128.400.56 CNY0.06%
Sức mua mạnh
002230IFLYTEK CO LTD
103.103 B CNY43.87 CNY+1.11%26.679 M1.10238.550.18 CNY+12.27%0.23%
Mua
600845SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE
78.986 B CNY40.72 CNY−0.02%5.226 M0.8838.271.06 CNY+19.56%1.64%
Sức mua mạnh
900926SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE
78.986 B CNY2.128 USD−0.19%597.779 K0.8314.351.07 CNY+14.87%4.52%
Sức mua mạnh
300033HITHINK ROYALFLUSH
64.867 B CNY120.59 CNY−0.06%4.343 M0.6446.842.57 CNY−18.66%1.82%
Sức mua mạnh
601360360 SECURITY TECHNOLOGY INC.
61.021 B CNY8.59 CNY+0.59%48.353 M0.43−0.06 CNY+84.06%0.00%
Bán
300413MANGO EXCELLENT ME
47.329 B CNY25.71 CNY+1.62%22.532 M0.5613.871.85 CNY+86.20%0.51%
Mua
300418KUNLUN TECH CO LTD
44.107 B CNY36.69 CNY−0.86%26.121 M0.5354.090.68 CNY−19.01%0.00%
Sức mua mạnh
600588YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
40.715 B CNY11.99 CNY+0.67%11.613 M0.71−0.30 CNY−578.53%0.50%
Mua
600570HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
40.095 B CNY21.41 CNY+0.52%16.179 M0.6134.890.61 CNY−16.26%0.61%
Sức mua mạnh
301236ISOFTSTONE INFORMA
38.89 B CNY41.46 CNY+1.59%44.18 M1.41201.850.21 CNY−85.79%0.00%
Sức mua mạnh
00255537 INTERACTIVE ENT
34.707 B CNY15.78 CNY−1.50%54.851 M0.9713.931.13 CNY−15.49%5.62%
Sức mua mạnh
002602ZHEJIANG CENTURY G
29.997 B CNY4.06 CNY−0.49%85.546 M0.5640.240.10 CNY0.00%
Sức mua mạnh
600536CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
28.731 B CNY33.46 CNY+0.12%22.459 M1.02−0.23 CNY−247.53%0.04%
Sức mua mạnh
301269EMPYREAN TECHNOLOG
27.136 B CNY77.92 CNY+1.38%1.199 M0.59225.920.34 CNY−4.54%0.20%
Sức mua mạnh
603000PEOPLE.CN CO.,LTD
26.094 B CNY23.53 CNY−0.30%10.78 M0.5591.060.26 CNY−18.64%0.69%
002517KINGNET NETWORK CO
23.964 B CNY11.26 CNY−0.09%28.037 M0.6915.130.74 CNY+45.76%0.89%
Sức mua mạnh
300454SANGFOR TECHNOLOGI
22.628 B CNY56.08 CNY+1.83%3.392 M0.83188.760.30 CNY−59.30%0.00%
Mua
002410GLODON CO LTD
21.884 B CNY13.19 CNY0.00%35.022 M0.7713190.000.00 CNY−99.86%2.17%
Mua
300496THUNDER SOFTWARE T
21.271 B CNY50.94 CNY+10.16%38.256 M3.9060.390.84 CNY−51.21%0.54%
Mua
300017WANGSU SCIENCE AND
21.023 B CNY8.73 CNY−0.23%45.419 M0.7632.620.27 CNY+177.31%0.57%
Mua
002558GIANT NETWORK GROU
20.029 B CNY10.78 CNY−1.46%39.582 M0.8516.580.65 CNY+46.50%2.65%
Sức mua mạnh
301165RUIJIE NETWORKS CO
20.021 B CNY35.91 CNY+0.03%4.71 M1.4371.820.50 CNY−49.12%4.46%
Sức mua mạnh
600100TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
19.834 B CNY5.94 CNY+0.34%19.956 M0.72−0.36 CNY−2258.43%0.00%
688568GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD
19.534 B CNY52.67 CNY−1.68%1.702 M0.5256.780.93 CNY+36.17%0.17%
Sức mua mạnh
002624PERFECT WORLD CO L
18.992 B CNY9.82 CNY−0.41%22.962 M0.7784.510.12 CNY−71.51%3.55%
Mua
002153BEIJING SHIJI INFO
18.392 B CNY6.90 CNY+2.37%15.74 M1.16−0.04 CNY+87.17%0.00%
Mua
300339JIANGSU HOPERUN SO
17.774 B CNY22.79 CNY0.00%26.275 M0.90116.100.20 CNY+38.83%0.00%
Sức mua mạnh
300002BEIJING ULTRAPOWER
17.65 B CNY8.96 CNY−0.44%40.415 M0.6017.420.51 CNY+52.73%0.33%
Sức mua mạnh
300364COL GROUP CO LTD
16.586 B CNY23.09 CNY+0.26%35.551 M0.78334.640.07 CNY0.00%
Mua
002065DHC SOFTWARE CO
16.54 B CNY5.19 CNY+0.58%13.095 M0.7144.780.12 CNY−11.46%0.97%
002405NAVINFO CO LTD
16.539 B CNY7.07 CNY+1.73%30.163 M0.95−0.61 CNY−206.53%0.00%
Bán
300383BEIJING SINNET TEC
16.34 B CNY9.06 CNY−0.33%9.242 M0.7243.040.21 CNY0.00%
Theo dõi
688333XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO., LTD
16.32 B CNY61.78 CNY+2.88%2.163 M0.8289.930.69 CNY+86.38%0.04%
Sức mua mạnh
603927SINOSOFT CO.,LTD
16.288 B CNY19.33 CNY−1.38%7.173 M0.8319.221.01 CNY+4.87%2.00%
Mua
002195SHANGHAI STONEHILL
15.766 B CNY2.82 CNY−0.35%41.084 M0.6452.810.05 CNY+38.70%0.71%
002261TALKWEB INFORMATIO
15.654 B CNY12.60 CNY+0.88%22.819 M0.501702.700.01 CNY0.00%
300459ZHEJIANG JINKE TOM
15.575 B CNY4.38 CNY−1.13%232.037 M0.84−0.26 CNY−351.52%0.00%
0002544CETC POTEVIO SCIEN
15.55 B CNY22.50 CNY−2.22%11.449 M1.12517.240.04 CNY−86.35%0.68%
Sức mua mạnh
600271AISINO CORPORATION
15.453 B CNY8.35 CNY+0.12%7.183 M0.52−0.18 CNY−126.96%2.10%
688702SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS
14.875 B CNY36.80 CNY+1.43%1.321 M0.570.00%
Mua
002368TAIJI COMPUTER COR
14.592 B CNY23.29 CNY0.00%6.144 M0.6139.850.58 CNY−12.04%0.78%
Sức mua mạnh
300212BEIJING E-HUALU IN
14.498 B CNY20.31 CNY+0.30%9.711 M0.69−3.01 CNY−2568.82%0.00%
Sức mua mạnh
002373CHINA TRANSINFO TE
14.44 B CNY9.23 CNY−0.11%7.831 M0.6445.360.20 CNY0.00%
Mua
3300857SHARETRONIC DATA T
14.367 B CNY58.45 CNY−0.81%3.778 M0.6435.301.66 CNY+132.95%0.10%
Sức mua mạnh
603444G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD.
14.105 B CNY192.29 CNY−1.79%1.284 M1.1312.9214.88 CNY−24.56%5.11%
Mua
300253WINNING HEALTH TEC
14.07 B CNY6.49 CNY−0.92%16.345 M0.7632.320.20 CNY+3191.80%0.15%
Mua
002268CETC CYBERSPACE SE
13.98 B CNY16.64 CNY+0.67%7.682 M0.8273.240.23 CNY−37.63%0.36%
Sức mua mạnh
600850CETC DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
13.419 B CNY19.45 CNY−0.05%3.345 M0.6026.940.72 CNY−8.13%1.54%
300315OURPALM CO LTD
13.401 B CNY4.92 CNY−0.20%78.438 M0.7782.000.06 CNY+14.07%0.00%
688088ARCSOFT CORPORATION LIMITED
12.749 B CNY31.76 CNY−0.06%2.947 M0.59134.860.24 CNY+53.72%0.39%
Sức mua mạnh
601519SHANGHAI DZH LIMITED
12.586 B CNY6.39 CNY+0.47%10.252 M0.62−0.14 CNY−203.76%0.00%
600633ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
12.357 B CNY9.98 CNY−0.70%10.32 M0.7125.720.39 CNY−30.86%0.80%
Sức mua mạnh
3300229TRS INFORMATION TE
12.273 B CNY15.32 CNY−0.65%22.039 M0.73363.030.04 CNY−77.80%0.26%
Sức mua mạnh
0000555DIGITAL CHINA INFO
12.244 B CNY12.72 CNY−0.31%11.142 M0.5188.460.14 CNY−25.88%0.25%
Sức mua mạnh
603888XINHUANETCO.,LTD.
11.953 B CNY23.10 CNY+0.30%3.779 M0.6243.590.53 CNY+11.04%0.81%
000158SHIJIAZHUANG CHAN
11.888 B CNY7.46 CNY−0.13%45.133 M1.21−0.09 CNY+28.27%0.00%
688322ORBBEC INC.
11.798 B CNY27.04 CNY+1.88%2.952 M0.80−0.59 CNY+20.34%0.00%
Sức mua mạnh
688327CLOUDWALK TECHNOLOGY
11.747 B CNY11.37 CNY+0.71%11.672 M0.71−0.64 CNY0.00%
300624WONDERSHARE TECH
11.571 B CNY83.90 CNY−0.71%4.438 M0.56126.970.66 CNY+30.72%0.00%
Sức mua mạnh
3300738GUANGDONG AOFEI DA
11.511 B CNY12.23 CNY+2.51%77.215 M1.0079.310.15 CNY−23.59%0.17%
Mua
301153BEIJING CTJ INFORM
10.708 B CNY30.22 CNY−1.24%2.449 M0.6130.341.00 CNY−38.52%2.02%
Sức mua mạnh
600446SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
10.359 B CNY11.10 CNY+0.73%6.934 M0.5729.850.37 CNY+42.16%0.26%
Mua
3300075BEIJING EGOVA CO L
10.282 B CNY16.18 CNY−2.18%43.051 M1.6770.780.23 CNY−53.31%0.21%
Mua
0002063YGSOFT INC
10.116 B CNY5.36 CNY+0.94%20.869 M0.9129.550.18 CNY+6.96%0.78%
Sức mua mạnh
300525FUJIAN BOSS SOFTWA
9.979 B CNY13.24 CNY−0.60%5.081 M0.6130.340.44 CNY+18.97%0.60%
Sức mua mạnh
0002605SHANGHAI YAOJI TEC
9.9 B CNY24.07 CNY−0.37%8.991 M0.8719.801.22 CNY+9.56%1.03%
Mua
300682LONGSHINE TECHNOLO
9.858 B CNY9.47 CNY+1.94%11.934 M0.8218.190.52 CNY+13.55%0.84%
Mua
600718NEUSOFT CORPORATION
9.779 B CNY8.20 CNY+0.49%5.9 M0.71134.210.06 CNY0.00%
Mua
603039WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
9.77 B CNY37.84 CNY−0.71%710.7 K0.5447.340.80 CNY−1.72%0.39%
Mua
603171SERVYOU SOFTWARE GROUP CO., LTD
9.695 B CNY23.87 CNY+0.25%1.008 M0.72115.150.21 CNY−42.16%1.05%
Sức mua mạnh
6603533IREADER TECHNOLOGY CO LTD
9.66 B CNY21.89 CNY−0.55%21.027 M1.13−0.10 CNY−156.79%0.68%
688343SHENZHEN INTELLIFUSION TECHNOLOGIES
9.58 B CNY27.91 CNY+1.68%3.168 M0.94−1.21 CNY0.00%
Sức mua mạnh
0002929RUNJIAN CO LTD
9.459 B CNY33.74 CNY−0.24%4.585 M0.6620.481.65 CNY−17.73%0.74%
Sức mua mạnh
688083ZWSOFT CO., LTD(GUANGZHOU)
9.165 B CNY76.95 CNY+1.85%769.019 K0.84174.650.44 CNY+539.48%0.47%
Mua
3300674YUSYS TECHNOLOGIES
8.446 B CNY12.39 CNY+0.16%5.026 M0.6527.450.45 CNY+6.84%1.13%
Sức mua mạnh
3300768HANGZHOU DPTECH TE
8.421 B CNY12.90 CNY−1.38%5.365 M0.6662.870.21 CNY−4.60%0.61%
Sức mua mạnh
3300634RICHINFO TECHNOLOG
8.411 B CNY18.79 CNY0.00%9.248 M0.6924.100.78 CNY+41.87%0.54%
Sức mua mạnh
603881SHANGHAI ATHUB CO.,LTD.
8.358 B CNY18.22 CNY+0.39%3.29 M0.7967.860.27 CNY−10.92%0.17%
Mua
3300678CHENGDU INFORMATIO
8.251 B CNY27.80 CNY−0.14%4.09 M0.61224.560.12 CNY−28.93%0.08%
0002174YOOZOO INTERACTIVE
8.231 B CNY9.25 CNY+0.54%9.452 M0.60133.480.07 CNY0.00%
Theo dõi
0000503CHINA REFORM HEALT
8.11 B CNY8.53 CNY+3.52%17.862 M1.75−0.08 CNY+4.56%0.00%
3300166BUSINESS-INTELLIGE
8.045 B CNY7.01 CNY+0.43%10.247 M0.63−0.37 CNY−20.07%0.00%
Bán Mạnh
0000676GENIMOUS TECHNOLOG
8.037 B CNY6.41 CNY+0.79%27.627 M0.8426.590.24 CNY0.00%
3300113HANGZHOU SHUNWANG
7.611 B CNY11.34 CNY+0.71%12.258 M0.9542.140.27 CNY0.62%
Theo dõi
3300168WONDERS INFORMATIO
7.409 B CNY5.95 CNY+1.19%15.824 M1.07−0.74 CNY−159.20%0.00%
3300036BEIJING SUPERMAP S
7.396 B CNY15.00 CNY−0.07%7.787 M0.6851.060.29 CNY0.00%
Sức mua mạnh
0002777SICHUAN JIUYUAN YI
7.385 B CNY18.32 CNY+1.27%8.244 M1.1045.440.40 CNY−11.09%0.55%
Sức mua mạnh
0002987NORTHKING INFORMAT
7.358 B CNY11.58 CNY−2.77%14.218 M0.7217.210.67 CNY+18.77%0.43%
Mua
6688232GUOTAI EPOINT SOFTWARE CO.,LTD.
7.194 B CNY21.91 CNY+0.50%773.631 K0.4231.650.69 CNY−56.32%2.75%
Sức mua mạnh
6600198DATANG TELECOM TECHNOLOGY
7.137 B CNY5.47 CNY+0.37%4.842 M0.64226.030.02 CNY+137.25%0.00%
6603383FUJIAN APEX SOFTWARE CO.,LTD
6.933 B CNY40.85 CNY+0.86%3.02 M0.5030.611.33 CNY+21.36%1.98%
Sức mua mạnh
0001339JWIPC TECHNOLOGY C
6.91 B CNY28.30 CNY+1.14%7.275 M1.46716.460.04 CNY−91.68%0.14%
Mua
3300085SHENZHEN INFOGEM T
6.784 B CNY9.66 CNY+0.63%4.787 M0.53−0.21 CNY−72.60%0.00%
3300687GUANGZHOU SIE CONS
6.63 B CNY16.49 CNY+1.85%5.227 M0.9623.100.71 CNY+32.59%0.77%
Sức mua mạnh
3300226SHANGHAI GANGLIAN
6.626 B CNY20.61 CNY+0.10%4.161 M0.6428.510.72 CNY+5.98%0.27%
Sức mua mạnh
3300598ARCHERMIND TECHNOL
6.587 B CNY39.08 CNY−0.96%4.019 M1.2931.651.23 CNY0.00%
3300451B-SOFT CO LTD
6.456 B CNY4.23 CNY+0.24%24.672 M0.93169.200.03 CNY0.24%
Sức mua mạnh