Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

209
Cổ phiếu
2268.818B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.281M
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+1.68%
Hiệu suất Tháng
+8.77%
Hiệu suất Năm
−8.85%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
4.92-0.81%-0.04Bán12.249M7.929B751.520.015084.00Phần mềm đã đóng gói
000503 CHINA REFORM HEALT
8.20-7.55%-0.67Bán37.672M7.973B4927.780.001157.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000509 HUASU HOLDINGS
2.59-0.38%-0.01Mua5.740M2.790B-0.1962.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.711.30%0.15Mua10.788M3.985B24.450.47648.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
000889 ZJBC INFORMATION T
5.920.51%0.03Bán4.497M5.505B-1.415811.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
12.216.54%0.75Sức mua mạnh36.880M4.368B50.130.235916.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002063 YGSOFT INC
8.611.41%0.12Mua12.065M9.360B0.24Dịch vụ Công nghệ thông tin
002065 DHC SOFTWARE CO
7.32-0.54%-0.04Bán10.993M22.930B0.22Phần mềm đã đóng gói
002095 ZHEJIANG NETSUN CO
15.7310.00%1.43Mua11.789M3.614B153.270.09670.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002153 BEIJING SHIJI INFO
29.560.37%0.11Bán1.509M31.544B234.660.135574.00Phần mềm đã đóng gói
002174 YOUZU INTERACTIVE
15.043.80%0.55Mua74.954M12.942B114.820.131846.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002195 SHANGHAI 2345 NETW
1.93-0.52%-0.01Bán67.777M11.106B33.110.06823.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002230 IFLYTEK CO LTD
45.600.93%0.42Bán21.273M95.981B0.65Dịch vụ Công nghệ thông tin
002232 QIMING INFORMATION
10.15-3.06%-0.32Bán7.000M4.277B33.760.311442.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002261 TALKWEB INFORMATIO
6.200.16%0.01Bán5.193M6.814B123.800.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
002279 BEIJING JOIN-CHEER
4.962.90%0.14Mua12.755M3.388B0.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
002280 HANGZHOU LIAISON I
3.522.33%0.08Mua39.657M7.489B-1.542147.00Phần mềm đã đóng gói
002331 ANHUI WANTONG TECH
12.181.25%0.15Bán4.986M4.957B37.290.321475.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002339 INTEGRATED ELECTRO
5.89-2.00%-0.12Sức bán mạnh3.993M3.030B42.380.142492.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002341 SHENZHEN SELEN SCI
3.520.86%0.03Bán14.734M4.021B-1.09Phần mềm đã đóng gói
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
3.14-2.18%-0.07Mua7.730M2.992B-1.061142.00Phần mềm đã đóng gói
002368 TAIJI COMPUTER COR
21.22-3.81%-0.84Bán10.238M12.787B37.800.584597.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002373 CHINA TRANSINFO TE
15.61-0.38%-0.06Bán11.209M24.504B0.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
002410 GLODON CO LTD
69.102.71%1.82Mua4.571M79.477B237.150.298213.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.70-1.33%-0.05Bán16.592M7.133B0.16Dịch vụ Công nghệ thông tin
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
6.299.97%0.57Mua23.498M3.559B71.770.08960.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002517 KINGNET NETWORK CO
4.74-1.86%-0.09Mua22.508M10.387B-0.821379.00Phần mềm đã đóng gói
002624 PERFECT WORLD CO L
20.181.15%0.23Bán17.153M38.685B21.330.944842.00Phần mềm đã đóng gói
002642 RONGLIAN GROUP LTD
4.47-0.89%-0.04Bán13.741M3.022B94.550.05826.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002647 RENDONG HOLDINGS C
15.271.26%0.19Mua121.919M8.444B-0.07359.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
002649 BEYONDSOFT CORPORA
10.19-2.77%-0.29Bán16.079M5.578B17.380.6220535.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002657 SINODATA CO LTD
11.231.72%0.19Bán5.024M3.727B-1.241036.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
18.290.77%0.14Bán1.642M5.700B30.540.593639.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002912 SHENZHEN SINOVATIO
44.46-10.00%-4.94Sức bán mạnh6.125M8.435B1.39Phần mềm đã đóng gói
002987 NORTHKING INFORMAT
49.56-1.74%-0.88Bán1.723M8.104BDịch vụ Công nghệ thông tin
002995 BEIJING QUANSHI WO
50.92-3.21%-1.69Mua1.202M3.402B1296.00Phần mềm đã đóng gói
003005 BEIJING JINGYEDA T
45.10-0.53%-0.24Mua1.385M4.806B598.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
003007 BEIJING ZZNODE TEC
29.35-2.85%-0.86Theo dõi1.604M2.417B25.291.19712.00Phần mềm đã đóng gói
003032 JIANGSU CHUANZHIBO
26.0810.00%2.37Sức mua mạnh11.084M9.542B2393.00Phần mềm đã đóng gói
003040 CHUTIAN DRAGON CO
27.8310.00%2.53Sức mua mạnh507.252KDịch vụ Công nghệ thông tin
300002 BEIJING ULTRAPOWER
4.42-0.67%-0.03Bán14.162M8.611B0.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
300010 DOUSHEN(BEIJING) E
7.58-1.04%-0.08Bán32.768M6.651B-0.142629.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300017 WANGSU SCIENCE AND
6.32-0.16%-0.01Sức bán mạnh13.220M15.286B70.490.092374.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300036 BEIJING SUPERMAP S
16.270.18%0.03Bán2.555M7.300B31.870.523884.00Phần mềm đã đóng gói
300047 SHENZHEN TIANYUAN
6.560.77%0.05Bán8.806M4.152B31.430.215218.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300050 DINGLI CORP LTD
5.09-0.59%-0.03Bán2.800M2.790B111.550.051153.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300051 XIAMEN 35.COM TECH
4.06-1.22%-0.05Sức bán mạnh3.143M1.503B-0.74660.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300075 BEIJING EGOVA CO L
9.580.42%0.04Bán3.706M4.559B37.250.267810.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300076 NINGBO GQY VIDEO &
4.56-4.00%-0.19Bán13.504M2.014B212.050.02193.00Phần mềm đã đóng gói
300085 SHENZHEN INFOGEM T
15.332.34%0.35Bán11.209M10.585B-0.03934.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300096 YLZ INFORMATION TE
7.400.00%0.00Bán2.506M3.182B-0.072651.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300097 DALIAN ZHIYUN AUTO
8.34-1.53%-0.13Bán3.329M2.444B-2.05873.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300150 BEIJING CENTURY RE
3.81-1.04%-0.04Sức bán mạnh2.624M2.253B19.930.19909.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300157 LANDOCEAN GROUP LI
3.34-0.89%-0.03Sức bán mạnh5.418M2.400B-1.651433.00Phần mềm đã đóng gói
300166 BUSINESS-INTELLIGE
9.29-0.21%-0.02Sức bán mạnh5.793M9.783B19.420.487342.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300168 WONDERS INFORMATIO
13.370.15%0.02Bán6.386M15.627B-1.486213.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300170 HAND ENTERPRISE SO
6.65-0.15%-0.01Bán5.901M5.736B135.370.0510355.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300212 BEIJING E-HUALU IN
26.216.03%1.49Mua13.499M15.834B51.880.511680.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300222 CSG SMART SCIENCE
7.53-1.31%-0.10Bán6.971M5.522B-3.603257.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300226 SHANGHAI GANGLIAN
65.312.35%1.50Mua2.482M12.183B56.231.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
300229 TRS INFORMATION TE
9.00-8.44%-0.83Sức bán mạnh18.735M7.048B38.170.261761.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300231 BEIJING TRUST AND
7.760.78%0.06Bán3.754M3.226B20.150.391603.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300235 SHENZHEN KINGSUN S
10.660.95%0.10Bán1.570M1.772B57.550.18186.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300245 SHANGHAI DRAGONNET
8.460.36%0.03Bán1.639M2.642B99.760.08713.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300253 WINNING HEALTH TEC
16.75-1.93%-0.33Bán15.125M35.927B112.290.164852.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300271 BEIJING THUNISOFT
18.28-0.65%-0.12Bán2.756M15.256B0.37Phần mềm đã đóng gói
300277 SHENZHEN HIRISUN T
7.990.38%0.03Bán2.433M2.667B156.080.05256.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300287 BEIJING PHILISENSE
3.331.52%0.05Bán23.104M4.708B-0.111425.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300290 BRINGSPRING SCIENC
6.830.00%0.00Mua9.496M4.062B77.180.09806.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300297 BLUEDON INFORMATIO
3.68-1.08%-0.04Sức bán mạnh17.411M4.642B-0.891316.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
5.622.93%0.16Bán13.178M3.774B-0.72897.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300300 STRAIT INNOVATION
4.3910.58%0.42Mua44.774M2.647B-1.80463.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300324 BEIJING WATERTEK I
3.510.86%0.03Bán28.446M5.973B-0.713564.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300339 JIANGSU HOPERUN SO
8.83-1.89%-0.17Mua20.501M7.019B-2.359920.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300348 SHENZHEN SUNLINE T
17.892.64%0.46Mua12.382M12.049B71.060.254790.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300359 QTONE EDUCATION GR
5.540.18%0.01Bán4.003M3.498B-1.041585.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300364 COL DIGITAL PUBLIS
6.662.62%0.17Mua14.031M4.720B-0.47614.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300365 BEIJING FOREVER TE
8.55-1.84%-0.16Bán4.133M5.182B20.040.431059.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300366 TROY INFORMATION T
7.65-2.30%-0.18Bán8.578M4.061B68.210.111494.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300369 NSFOCUS TECHNOLOGI
17.073.45%0.57Mua11.724M13.116B0.38Phần mềm đã đóng gói
300377 SHENZHEN YSSTECH I
8.091.00%0.08Bán6.172M6.024B42.450.192631.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
19.30-0.67%-0.13Bán6.166M5.112B42.980.463886.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300379 BEIJING TONGTECH C
39.17-0.96%-0.38Bán4.029M11.214B106.090.37680.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300380 SHANGHAI AMARSOFT
18.510.43%0.08Bán1.194M2.599B70.780.262725.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300383 BEIJING SINNET TEC
16.890.18%0.03Bán8.112M26.017B29.060.581124.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
20.274.38%0.85Mua16.879M8.118B85.890.23932.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300392 BEIJING TENSYN DIG
7.52-0.66%-0.05Sức bán mạnh1.250M2.907B104.130.07143.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300399 JIANGXI TIANLI TEC
12.100.25%0.03Bán1.086M2.385B54.890.22356.00Phần mềm đã đóng gói
300418 BEIJING KUNLUN TEC
20.12-0.25%-0.05Bán17.907M23.173B4.11Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
6.31-1.56%-0.10Bán10.045M4.439B34.890.191355.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300451 B-SOFT CO LTD
10.38-2.81%-0.30Sức bán mạnh9.991M12.557B40.080.273194.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
259.00-0.33%-0.85Mua982.126K106.719B2.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
300465 GLOBAL INFOTECH CO
12.2012.96%1.40Sức mua mạnh57.462M4.825B-1.503633.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300467 SICHUAN XUN YOU NE
12.10-2.02%-0.25Bán2.575M2.510B-5.64342.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300468 SHENZHEN FORMS SYN
19.423.02%0.57Mua12.744M5.340B0.26Dịch vụ Công nghệ thông tin
300469 TRUST ALLIANCE INF
11.392.61%0.29Mua6.463M2.277B-0.761280.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300513 BEIJING E-TECHSTAR
8.46-0.94%-0.08Sức bán mạnh1.537M2.679B20.710.411889.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
15.23-1.30%-0.20Sức bán mạnh2.278M3.850B31.430.493072.00Phần mềm đã đóng gói
300523 BEIJING GLOBAL SAF
29.528.61%2.34Mua6.037M6.323B59.200.461865.00Phần mềm đã đóng gói
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
25.29-0.32%-0.08Mua1.868M7.066B66.290.392932.00Phần mềm đã đóng gói
300533 SHENZHEN BINGCHUAN
19.18-0.10%-0.02Bán1.474M2.888B33.590.57Phần mềm đã đóng gói
300541 BEIJING ADVANCED D
15.491.97%0.30Mua6.157M3.563B25.770.592219.00Phần mềm đã đóng gói
300542 BRILLIANCE TECHNOL
11.29-0.79%-0.09Sức bán mạnh2.986M3.373B46.910.241803.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300550 HEREN HEALTH CO LT
16.370.12%0.02Bán199.392K3.040B83.290.20591.00Phần mềm đã đóng gói
300559 CHENGDU JIAFAANTA
10.74-0.46%-0.05Bán4.534M4.194B20.210.53Dịch vụ Công nghệ thông tin
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
14.340.99%0.14Bán2.956M3.564B191.370.07339.00Phần mềm đã đóng gói
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
31.77-0.72%-0.23Bán678.300K3.981B25.601.25551.00Phần mềm đã đóng gói
300588 XINJIANG SAILING I
7.952.58%0.20Bán4.093M1.249B-0.16386.00Phần mềm đã đóng gói
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
17.02-0.64%-0.11Bán1.118M2.096B-0.51149.00Phần mềm đã đóng gói
300598 ARCHERMIND TECHNOL
74.309.55%6.48Mua5.874M7.158B46.701.453606.00Phần mềm đã đóng gói
300603 LEON TECHNOLOGY CO
9.941.22%0.12Mua5.864M4.053B105.360.09866.00Phần mềm đã đóng gói
300605 HENGFENG INFORMATI
11.471.50%0.17Bán1.685M1.851B0.40Phần mềm đã đóng gói
300608 SI-TECH INFORMATIO
11.703.72%0.42Mua2.452M1.776B27.320.413168.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300624 WONDERSHARE TECH
42.25-3.32%-1.45Bán2.284M5.610B46.640.94Phần mềm đã đóng gói
300634 RICHINFO TECHNOLOG
13.67-1.01%-0.14Bán1.182M5.524B40.440.342211.00Phần mềm đã đóng gói
300659 ZHONGFU INFORMATIO
43.25-2.26%-1.00Mua4.341M9.930B41.221.071677.00Phần mềm đã đóng gói
300663 CLIENT SERVICE INT
21.317.57%1.50Mua15.326M6.053B65.530.304267.00Phần mềm đã đóng gói
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
33.862.51%0.83Bán4.404M13.258B29.191.1311117.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300682 LONGSHINE TECHNOLO
15.982.77%0.43Mua5.499M15.310B21.660.724969.00Phần mềm đã đóng gói
300687 GUANGZHOU SIE CONS
28.62-5.20%-1.57Mua4.483M6.536B0.80Dịch vụ Công nghệ thông tin
300713 SHENZHEN INCREASE
16.30-0.97%-0.16Bán2.341M2.361B-0.13511.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300730 HUNAN CREATOR INFO
13.910.14%0.02Bán552.910K2.195B83.170.171123.00Phần mềm đã đóng gói
300738 GUANGDONG AOFEI DA
19.62-3.25%-0.66Sức bán mạnh5.718M7.740B47.030.43252.00Phần mềm đã đóng gói
300766 ZHEJIANG MERIT INT
13.78-1.92%-0.27Sức bán mạnh5.361M5.621B70.960.20609.00Phần mềm đã đóng gói
300768 HANGZHOU DPTECH TE
35.60-1.39%-0.50Sức bán mạnh462.916K14.440B57.760.621231.00Phần mềm đã đóng gói
300826 NANJING RESEARCH I
27.370.15%0.04Bán961.639K2.186B28.110.99893.00Phần mềm đã đóng gói
300830 JINXIANDAI INFORMA
10.78-1.64%-0.18Sức bán mạnh2.249M4.714B2319.00Phần mềm đã đóng gói
300845 ZHENGZHOU J&T HI-T
28.012.64%0.72Mua1.105M2.520B37.230.73577.00Phần mềm đã đóng gói
300846 CAPITALONLINE DATA
21.113.84%0.78Mua4.387M8.362B208.510.10520.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
300857 SHARETRONIC DATA T
25.84-1.82%-0.48Sức bán mạnh1.245M5.437B0.57Phần mềm đã đóng gói
300872 TANSUN TECHNOLOGY
36.394.09%1.43Mua7.579M7.855B5182.00Phần mềm đã đóng gói
300895 BEIJING TOPNEW INF
41.400.98%0.40Bán874.531K3.976B201.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
300899 KEYSINO SEPARATION
50.883.16%1.56Mua2.847M3.146B87.00Phần mềm đã đóng gói
300925 SHENZHEN FARBEN IN
38.350.26%0.10Bán2.258M4.952B7940.00Phần mềm đã đóng gói
300930 HANG ZHOU YITONG N
28.34-4.03%-1.19Bán3.860M2.953BPhần mềm đã đóng gói
300935 BEIJING YJK BUILDI
84.877.84%6.17Mua1.834M4.447BPhần mềm đã đóng gói
300937 SICHUAN HEZONG MED
71.69-1.19%-0.86Sức bán mạnh2.223M6.941B778.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300941 CHASE SCIENCE CO L
66.909.89%6.02Sức mua mạnh10.843M8.310B201.00Phần mềm đã đóng gói
300962 ZHONGJIN IRRADIATI
32.851.26%0.4134.384M8.564B561.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
5.74-0.35%-0.02Bán6.298M17.072B-0.2013111.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
3.801.88%0.07Mua1.966M2.354B1.542.422150.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
7.01-1.68%-0.12Sức bán mạnh11.007M7.834B341.150.023980.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
13.86-0.50%-0.07Bán4.676M13.016B30.910.457378.00Phần mềm đã đóng gói
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
19.051.33%0.25Bán529.060K1.174B40.570.46629.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600476 HUNAN COPOTE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
9.991.83%0.18Bán1.125M1.580B-0.29401.00Phần mềm đã đóng gói
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
51.762.66%1.34Bán7.380M24.936B365.360.1410321.00Phần mềm đã đóng gói
600570 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
81.08-0.86%-0.70Bán6.577M85.386B82.300.997357.00Phần mềm đã đóng gói
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
7.27-1.76%-0.13Sức bán mạnh3.958M3.251B33.120.225958.00Phần mềm đã đóng gói
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
35.181.50%0.52Bán8.846M113.367B115.460.3118082.00Phần mềm đã đóng gói
600652 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD.
1.61-1.83%-0.03Sức bán mạnh3.835M1.366B58.780.03195.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất