Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

257
Cổ phiếu
3072.678B
Giá trị vốn hóa thị trường
31.760M
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+0.47%
Hiệu suất Tháng
+0.10%
Hiệu suất Năm
+3.16%
Hiệu suất YTD
          
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
7.47-4.96%-0.39Bán78.425M11.942B95.620.085125.00
000503 CHINA REFORM HEALT
7.001.74%0.12Sức bán mạnh10.187M6.292B-0.241244.00
000509 HUASU HOLDINGS
3.760.27%0.01Mua11.589M4.035B146.480.0382.00
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
13.33-3.68%-0.51Bán7.883M4.595B27.890.50648.00
000676 GENIMOUS TECHNOLOG
7.48-6.50%-0.52Mua84.505M9.548B-2.05895.00
000835 GREAT WALL INTERNA
2.46-5.02%-0.13Bán7.851M803.831M-0.6951.00
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
13.021.01%0.13Mua6.030M4.963B39.970.326454.00
000971 GOSUN HOLDING CO
2.280.44%0.01Bán4.673M2.391B42.990.05822.00
002063 YGSOFT INC
7.47-0.40%-0.03Mua20.022M9.883B37.440.204923.00
002065 DHC SOFTWARE CO
7.57-1.69%-0.13Bán30.830M23.584B39.830.197823.00
002072 KAIRUIDE HOLDING C
5.780.17%0.01Mua1.431M1.017B-1.1921.00
002095 ZHEJIANG NETSUN CO
13.34-0.30%-0.04Theo dõi1.261M3.371B96.400.14546.00
002113 HUNAN TIANRUN DIGI
1.56-1.89%-0.03Bán16.345M2.356B9.010.18227.00
002123 MONTNETS CLOUD TEC
17.50-1.24%-0.22Bán15.378M13.508B94.410.20999.00
002148 BEIJING BEWINNER C
4.73-1.25%-0.06Mua8.441M2.625B60.480.08247.00
002153 BEIJING SHIJI INFO
19.4610.01%1.77Mua5.184M29.181B-0.044757.00
002168 SHENZHEN HIFUTURE
3.77-1.57%-0.06Bán11.039M2.956B-1.36639.00
002174 YOUZU INTERACTIVE
12.21-2.16%-0.27Sức bán mạnh11.394M10.906B-0.472134.00
002195 SHANGHAI 2345 NETW
2.15-4.44%-0.10Mua184.708M12.025B-0.161142.00
002230 IFLYTEK CO LTD
50.951.62%0.81Bán12.629M112.100B74.270.7111006.00
002232 QIMING INFORMATION
10.84-1.81%-0.20Sức bán mạnh3.511M4.429B44.880.251442.00
002247 ZHEJIANG JULI CULT
2.83-5.98%-0.18Mua50.915M2.408B33.930.09
002261 TALKWEB INFORMATIO
8.81-3.50%-0.32Mua63.352M9.698B138.750.073932.00
002268 CHENGDU WESTONE IN
40.57-0.05%-0.02Mua30.351M34.334B135.030.302409.00
002279 BEIJING JOIN-CHEER
4.72-2.07%-0.10Bán4.839M3.315B35.550.142726.00
002280 HANGZHOU LIAISON I
6.692.29%0.15Bán35.645M14.565B37.980.171954.00
002322 NINGBO LIGONG ENVI
10.35-1.62%-0.17Mua4.298M3.852B16.310.642179.00
002331 ANHUI WANTONG TECH
9.63-1.53%-0.15Sức bán mạnh3.163M3.951B-0.511456.00
002339 INTEGRATED ELECTRO
7.091.58%0.11Mua10.574M3.574B51.470.142647.00
002341 XINLUN NEW MATERIA
6.750.45%0.03Mua67.288M7.777B-1.141605.00
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
3.18-2.75%-0.09Bán13.771M5.288B10.530.31947.00
002368 TAIJI COMPUTER COR
26.201.31%0.34Mua10.559M15.187B39.970.654842.00
002373 CHINA TRANSINFO TE
14.98-0.47%-0.07Sức bán mạnh8.565M23.421B21.140.726341.00
002405 NAVINFO CO LTD
11.40-0.87%-0.10Sức bán mạnh22.462M25.864B-0.104518.00
002410 GLODON CO LTD
61.400.97%0.59Bán6.119M72.556B147.810.418213.00
002417 SUNA CO LTD
4.88-2.40%-0.12Sức bán mạnh5.603M1.318B297.620.02105.00
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.69-2.12%-0.08Bán28.628M7.019B21.360.182327.00
002425 KAISER (CHINA) CUL
7.32-3.30%-0.25Sức bán mạnh36.313M7.003B31.240.24756.00
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
6.20-1.74%-0.11Bán7.860M3.858B69.110.09960.00
002517 KINGNET NETWORK CO
4.67-2.30%-0.11Mua47.321M9.941B24.730.191191.00
002544 GCI SCIENCE & TECH
13.420.15%0.02Mua5.722M9.079B64.210.216373.00
002555 WUHU SANQI INTERAC
21.330.05%0.01Mua26.328M47.307B24.030.894062.00
002602 ZHEJIANG CENTURY G
7.01-1.96%-0.14Mua73.869M51.696B13.720.527250.00
002605 SHANGHAI YAOJI TEC
17.25-1.32%-0.23Bán2.863M6.904B10.901.651655.00
002619 EGLS CO LTD
1.93-3.50%-0.07Mua70.997M3.544B-0.72283.00
002624 PERFECT WORLD CO L
15.65-1.63%-0.26Bán29.284M30.315B61.430.265665.00
002642 RONGLIAN GROUP LTD
4.98-1.58%-0.08Mua13.207M3.282B-1.64798.00
002647 RENDONG HOLDINGS C
8.63-6.20%-0.57Mua68.979M4.832B-0.65339.00
002649 BEYONDSOFT CORPORA
10.680.85%0.09Sức mua mạnh19.320M5.691B15.020.7420535.00
002657 SINODATA CO LTD
10.89-2.24%-0.25Mua3.155M3.676B265.240.041070.00
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
21.050.29%0.06Mua2.440M6.610B30.790.683639.00
002912 SHENZHEN SINOVATIO
34.57-0.97%-0.34Bán740.531K5.903B44.060.791273.00
002987 NORTHKING INFORMAT
26.72-0.78%-0.21Bán953.841K6.010B19.801.3622011.00
002995 BEIJING QUANSHI WO
25.90-1.86%-0.49Sức bán mạnh492.840K2.345B21.051.25988.00
003005 BEIJING JINGYEDA T
32.35-1.43%-0.47Sức bán mạnh397.357K3.429B22.501.46597.00
003007 BEIJING ZZNODE TEC
17.00-1.56%-0.27Sức bán mạnh768.310K1.768B142.140.12884.00
003040 CHUTIAN DRAGON CO
25.760.35%0.09Bán5.607M11.879B
300002 BEIJING ULTRAPOWER
5.31-0.93%-0.05Bán53.522M10.276B24.830.223062.00
300010 DOUSHEN(BEIJING) E
3.94-1.50%-0.06Bán38.994M3.421B-3.062420.00
300017 WANGSU SCIENCE AND
6.30-2.02%-0.13Mua51.993M15.178B117.340.062374.00
300020 ENJOYOR CO LTD
8.64-1.37%-0.12Bán18.382M5.666B42.120.21650.00
300031 WUXI BOTON TECHNOL
22.88-0.13%-0.03Mua34.164M8.811B20.291.171194.00
300033 HITHINK ROYALFLUSH
133.773.27%4.24Mua7.785M71.915B37.403.464058.00
300036 BEIJING SUPERMAP S
27.10-2.34%-0.65Bán16.048M13.267B51.340.553884.00
300038 BEIJING SHUZHI TEC
2.02-4.72%-0.10Bán49.295M2.367B-7.121910.00
300047 SHENZHEN TIANYUAN
7.21-2.70%-0.20Sức bán mạnh21.840M4.598B41.370.185218.00
300050 DINGLI CORP LTD
4.93-2.18%-0.11Sức bán mạnh10.715M2.686B-0.061153.00
300051 XIAMEN 35.COM TECH
4.273.89%0.16Sức mua mạnh23.118M1.562B-0.25458.00
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
18.22-8.90%-1.78Mua70.235M4.795B-0.51404.00
300059 EAST MONEY INFORMA
34.701.82%0.62Mua139.969M358.651B52.120.654927.00
300075 BEIJING EGOVA CO L
12.49-0.16%-0.02Bán10.628M6.045B30.480.418323.00
300076 NINGBO GQY VIDEO &
5.130.59%0.03Bán8.717M2.175B-0.01233.00
300085 SHENZHEN INFOGEM T
15.49-2.39%-0.38Sức bán mạnh9.744M10.946B-0.001031.00
300096 YLZ INFORMATION TE
8.661.52%0.13Mua15.826M3.724B-0.052891.00
300097 DALIAN ZHIYUN AUTO
8.80-3.83%-0.35Sức bán mạnh5.977M2.539B-0.261154.00
300113 HANGZHOU SHUNWANG
13.39-3.25%-0.45Mua31.806M9.051B85.700.161469.00
300148 TANGEL CULTURE CO.
3.770.53%0.02Mua57.847M3.092B-1.08737.00
300150 BEIJING CENTURY RE
4.720.85%0.04Mua11.140M2.762B-0.13871.00
300157 LANDOCEAN GROUP LI
5.120.79%0.04Mua50.760M3.646B-1.741368.00
300166 BUSINESS-INTELLIGE
9.59-1.44%-0.14Bán13.276M11.102B32.030.307847.00
300168 WONDERS INFORMATIO
13.25-1.78%-0.24Mua16.316M15.510B-0.896615.00
300212 BEIJING E-HUALU IN
31.051.84%0.56Bán7.566M20.451B28.701.081785.00
300222 CSG SMART SCIENCE
12.110.25%0.03Bán15.702M9.449B-0.142095.00
300226 SHANGHAI GANGLIAN
53.590.64%0.34Bán688.623K10.232B43.401.233038.00
300227 SHENZHEN SUNSHINE
10.17-1.55%-0.16Bán15.705M5.020B35.050.291500.00
300229 TRS INFORMATION TE
10.400.78%0.08Mua14.365M7.433B22.300.461858.00
300231 BEIJING TRUST AND
8.661.05%0.09Bán7.920M3.628B21.590.411603.00
300235 SHENZHEN KINGSUN S
9.80-1.01%-0.10Sức bán mạnh2.293M1.645B67.530.15196.00
300245 SHANGHAI DRAGONNET
8.720.11%0.01Bán3.073M2.733B73.560.12756.00
300253 WINNING HEALTH TEC
13.891.46%0.20Bán9.528M29.609B55.630.255294.00
300271 BEIJING THUNISOFT
11.90-2.70%-0.33Bán46.099M9.868B20.730.607797.00
300277 SHENZHEN HIRISUN T
9.482.05%0.19Mua9.378M3.176B131.770.07148.00
300287 BEIJING PHILISENSE
4.801.69%0.08Bán45.297M6.889B-0.841243.00
300290 BRINGSPRING SCIENC
6.431.74%0.11Mua26.143M4.092B45.570.141015.00
300292 WUTONG HOLDING GRO
3.77-0.53%-0.02Bán16.837M5.058B-0.441364.00
300297 BLUEDON INFORMATIO
3.981.27%0.05Mua51.606M4.966B-1.33786.00
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
4.90-2.00%-0.10Sức bán mạnh10.905M3.387B93.280.05812.00
300300 STRAIT INNOVATION
5.43-0.37%-0.02Mua11.539M3.621B-0.49362.00
300324 BEIJING WATERTEK I
3.65-1.62%-0.06Sức bán mạnh23.736M6.306B-0.783564.00
300339 JIANGSU HOPERUN SO
27.09-9.55%-2.86Bán108.279M21.128B141.610.2110972.00
300344 CUBIC DIGITAL TECH
5.09-2.86%-0.15Bán5.989M3.249B-1.02269.00
300348 SHENZHEN SUNLINE T
14.82-0.54%-0.08Bán4.304M10.387B43.850.345577.00
300352 BEIJING VRV SOFTWA
6.681.06%0.07Mua53.628M9.685B346.070.021459.00
300359 QTONE EDUCATION GR
5.28-0.94%-0.05Sức bán mạnh7.811M3.340B70.690.081686.00
300364 COL DIGITAL PUBLIS
5.77-1.03%-0.06Sức bán mạnh8.836M4.196B85.610.07731.00
300365 BEIJING FOREVER TE
12.63-4.97%-0.66Mua23.507M7.472B88.010.151080.00
300366 TROY INFORMATION T
9.42-5.52%-0.55Bán19.202M4.846B-1.431777.00
300369 NSFOCUS TECHNOLOGI
17.00-0.99%-0.17Bán14.116M13.161B39.970.433402.00
300377 SHENZHEN YSSTECH I
11.74-2.49%-0.30Bán29.346M8.688B56.820.21
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
24.781.56%0.38Theo dõi7.309M6.552B38.420.643886.00
300379 BEIJING TONGTECH C
29.241.67%0.48Bán11.166M13.312B46.610.621103.00
300380 SHANGHAI AMARSOFT
16.910.71%0.12Bán1.174M2.324B48.720.343233.00
300383 BEIJING SINNET TEC
13.47-0.66%-0.09Bán15.527M20.786B23.000.591185.00
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
14.080.21%0.03Bán3.148M5.886B526.220.03967.00
300392 BEIJING TENSYN DIG
7.13-2.60%-0.19Sức bán mạnh1.448M2.738B-0.3686.00
300399 JIANGXI TIANLI TEC
10.73-1.74%-0.19Sức bán mạnh1.212M2.120B311.110.04334.00
300418 KUNLUN TECH CO LTD
18.36-2.29%-0.43Mua20.028M21.200B9.342.01753.00
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
6.64-2.78%-0.19Bán10.247M4.542B66.250.101163.00
300451 B-SOFT CO LTD
7.58-0.13%-0.01Bán10.768M11.601B30.380.253368.00
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
226.900.28%0.63Bán1.680M91.876B114.862.007553.00
300459 ZHEJIANG JINKE TOM
4.20-8.30%-0.38Mua335.372M14.587B22.680.20925.00
300465 GLOBAL INFOTECH CO
10.25-1.44%-0.15Sức bán mạnh7.769M4.579B-1.473633.00
300467 SICHUAN XUN YOU NE
13.82-3.96%-0.57Bán4.809M2.808B98.090.15361.00
300468 SHENZHEN FORMS SYN
18.60-0.21%-0.04Sức mua mạnh12.039M5.269B67.340.282255.00
300469 TRUST ALLIANCE INF
11.07-4.24%-0.49Bán4.246M2.258B-0.311010.00
300496 THUNDER SOFTWARE T
124.000.81%1.00Bán4.910M52.589B95.421.297375.00
300513 BEIJING E-TECHSTAR
12.464.53%0.54Sức mua mạnh26.322M3.909B32.200.371897.00
300518 SHENZHEN SHENGXUND
38.51-1.46%-0.57Bán1.381M3.595B16.572.36158.00
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
21.35-2.33%-0.51Mua6.744M5.207B94.760.233287.00
300523 BEIJING GLOBAL SAF
23.09-0.86%-0.20Bán885.790K5.372B-0.011940.00
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
18.750.16%0.03Mua2.752M7.418B48.980.393695.00
300532 NEW TREND INTERNAT
10.15-4.61%-0.49Bán9.830M2.773B57.140.19551.00
300533 SHENZHEN BINGCHUAN
16.33-1.69%-0.28Sức bán mạnh1.102M2.456B-0.01916.00
300541 BEIJING ADVANCED D
13.89-0.93%-0.13Bán6.527M4.248B23.540.602219.00
300542 BRILLIANCE TECHNOL
11.751.29%0.15Bán1.672M3.482B49.110.241803.00
300550 HEREN HEALTH CO LT
12.240.41%0.05Bán1.223M3.222B55.230.22720.00
300556 SILKROAD VISION TE
21.710.32%0.07Mua5.821M2.524B56.030.392527.00
300559 CHENGDU JIAFAANTA
8.30-1.19%-0.10Bán2.984M3.242B21.540.39
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
10.48-1.69%-0.18Sức bán mạnh4.099M3.436B166.560.06285.00
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
39.35-1.58%-0.63Bán1.335M4.896B18.842.12417.00
300578 BIZCONF TELECOM CO
24.37-1.73%-0.43Sức bán mạnh1.802M4.820B35.050.71740.00
300588 XINJIANG SAILING I
13.141.86%0.24Bán6.543M2.085B-0.58354.00
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
21.56-0.23%-0.05Bán1.076M6.235B-0.59149.00
300598 ARCHERMIND TECHNOL
54.59-3.55%-2.01Sức bán mạnh4.950M8.726B116.460.494435.00
300603 LEON TECHNOLOGY CO
8.92-2.73%-0.25Sức bán mạnh5.286M3.246B-2.33863.00
300605 HENGFENG INFORMATI
12.19-1.22%-0.15Sức bán mạnh1.698M2.000B33.070.37585.00
300608 SI-TECH INFORMATIO
13.80-3.23%-0.46Bán11.396M2.893B41.150.353080.00
300624 WONDERSHARE TECH
48.43-3.10%-1.55Bán2.857M6.229B78.330.651229.00
300634 RICHINFO TECHNOLOG
15.85-2.16%-0.35Sức bán mạnh2.325M7.038B47.560.342211.00
300659 ZHONGFU INFORMATIO
44.73-2.19%-1.00Mua3.167M10.037B39.851.151677.00
Tải thêm