Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

187
Cổ phiếu
2691.431B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.979M
Khối lượng
+1.67%
Thay đổi
−1.20%
Hiệu suất Tháng
+35.90%
Hiệu suất Năm
+39.12%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
8.200.99%0.08Bán26.211M13.109B-0.015084.00Phần mềm đã đóng gói
000503 CHINA REFORM HEALT
11.570.87%0.10Bán3.880M10.399B1015.040.011157.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000509 HUASU HOLDINGS
2.220.91%0.02Mua3.257M1.833B-0.1662.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.932.49%0.29Bán4.208M4.112B53.790.22610.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
000889 ZJBC INFORMATION T
6.89-0.86%-0.06Bán11.282M6.440B-1.405811.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
13.211.69%0.22Bán4.818M5.035B55.510.235916.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002063 YGSOFT INC
9.400.53%0.05Bán12.454M10.363B45.170.214749.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002065 DHC SOFTWARE CO
10.830.93%0.10Bán31.206M33.741B55.890.198991.00Phần mềm đã đóng gói
002095 ZHEJIANG NETSUN CO
19.981.63%0.32Bán1.553M5.049B164.930.12670.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002153 BEIJING SHIJI INFO
40.4310.01%3.68Mua18.226M43.290B180.680.205574.00Phần mềm đã đóng gói
002174 YOUZU INTERACTIVE
19.021.60%0.30Bán11.439M16.988B46.920.401846.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002195 SHANGHAI 2345 NETW
2.981.36%0.04Bán92.521M17.060B52.310.06823.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002230 IFLYTEK CO LTD
35.581.51%0.53Bán15.793M74.631B85.930.4210447.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002232 QIMING INFORMATION
12.051.95%0.23Bán6.480M4.923B35.930.331496.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002261 TALKWEB INFORMATIO
8.181.24%0.10Bán8.730M9.004B308.400.033842.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002279 BEIJING JOIN-CHEER
6.530.93%0.06Bán4.828M4.590B170.260.043208.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002280 HANGZHOU LIAISON I
1.390.00%0.00Bán39.535M3.026B-1.552147.00Phần mềm đã đóng gói
002331 ANHUI WANTONG TECH
11.49-2.30%-0.27Mua14.185M4.735B35.150.331475.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002339 INTEGRATED ELECTRO
6.980.72%0.05Sức mua mạnh12.202M3.519B62.660.112492.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002341 SHENZHEN SELEN SCI
4.961.02%0.05Bán9.294M5.715B-0.042436.00Phần mềm đã đóng gói
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
3.861.85%0.07Bán2.476M3.598B-1.261142.00Phần mềm đã đóng gói
002368 TAIJI COMPUTER COR
29.000.24%0.07Bán5.167M16.760B49.770.584597.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002373 CHINA TRANSINFO TE
23.221.93%0.44Bán26.033M36.311B30.510.766226.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002410 GLODON CO LTD
70.280.90%0.63Bán8.237M82.666B286.390.247115.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002421 SHENZHEN DAS INTEL
4.190.48%0.02Bán41.524M7.926B-0.162187.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
7.801.30%0.10Mua10.993M4.853B115.270.071058.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002517 KINGNET NETWORK CO
5.310.38%0.02Bán21.487M11.420B-0.861379.00Phần mềm đã đóng gói
002624 PERFECT WORLD CO L
33.000.67%0.22Bán18.351M63.980B36.350.904842.00Phần mềm đã đóng gói
002642 RONGLIAN GROUP LTD
6.220.97%0.06Bán5.504M4.168B165.590.04826.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002647 RENDONG HOLDINGS C
57.221.65%0.93Sức mua mạnh6.672M32.040B-0.04359.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
002649 BEYONDSOFT CORPORA
9.992.25%0.22Bán9.803M5.285B20.730.4818261.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002657 SINODATA CO LTD
14.722.08%0.30Bán3.972M4.969B-1.201036.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
23.151.76%0.40Bán2.223M7.270B45.400.503253.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002912 SHENZHEN SINOVATIO
71.06-0.80%-0.57Bán2.311M12.233B41.211.741259.00Phần mềm đã đóng gói
002987 NORTHKING INFORMAT
58.742.82%1.61Theo dõi2.232M9.437BDịch vụ Công nghệ thông tin
002995 BEIJING QUANSHI WO
60.950.91%0.55Bán1.185M3.942B1296.00Phần mềm đã đóng gói
300002 BEIJING ULTRAPOWER
6.17-0.80%-0.05Bán53.978M11.940B-0.603516.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300010 DOUSHEN(BEIJING) E
19.09-0.73%-0.14Bán7.826M16.576B-0.122629.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300017 WANGSU SCIENCE AND
8.991.01%0.09Bán64.058M21.892B-0.253172.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300036 BEIJING SUPERMAP S
21.551.41%0.30Bán6.101M9.688B43.990.494335.00Phần mềm đã đóng gói
300047 SHENZHEN TIANYUAN
9.021.69%0.15Bán27.777M5.752B42.660.215380.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300050 DINGLI CORP LTD
6.53-1.51%-0.10Mua16.910M3.733B-0.901232.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300051 XIAMEN 35.COM TECH
7.25-0.55%-0.04Bán14.434M2.651B-0.73660.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300075 BEIJING EGOVA CO L
14.462.05%0.29Bán8.142M6.904B56.100.257810.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300076 NINGBO GQY VIDEO &
6.00-0.83%-0.05Mua13.113M2.544B392.860.02193.00Phần mềm đã đóng gói
300085 SHENZHEN INFOGEM T
25.1014.25%3.13Mua58.661M17.737B1132.470.02934.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300096 YLZ INFORMATION TE
11.48-1.12%-0.13Sức mua mạnh29.355M4.936B-0.052651.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300097 DALIAN ZHIYUN AUTO
13.320.53%0.07Bán6.650M3.666B-2.22873.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300150 BEIJING CENTURY RE
5.48-0.36%-0.02Mua6.209M3.206B34.770.16909.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300157 LANDOCEAN GROUP LI
5.90-3.59%-0.22Mua62.679M4.201B-1.651433.00Phần mềm đã đóng gói
300166 BUSINESS-INTELLIGE
13.690.15%0.02Bán25.898M14.386B28.500.487342.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300168 WONDERS INFORMATIO
25.351.20%0.30Bán7.792M29.674B-1.456213.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300170 HAND ENTERPRISE SO
10.690.85%0.09Sức mua mạnh34.738M9.206B-0.0610355.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300212 BEIJING E-HUALU IN
36.901.68%0.61Bán5.072M23.640B68.630.561680.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300222 CSG SMART SCIENCE
12.990.70%0.09Mua57.754M9.402B-3.663257.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300226 SHANGHAI GANGLIAN
70.204.12%2.78Bán3.406M13.403B69.910.962720.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300229 TRS INFORMATION TE
11.081.28%0.14Bán7.311M7.945B45.510.241761.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300231 BEIJING TRUST AND
11.030.36%0.04Mua19.093M4.621B30.490.361378.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300235 SHENZHEN KINGSUN S
17.200.58%0.10Bán4.694M2.887B71.430.24186.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300245 SHANGHAI DRAGONNET
11.83-0.92%-0.11Mua12.457M3.708B129.920.09713.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300253 WINNING HEALTH TEC
20.261.50%0.30Bán14.973M42.617B138.230.154852.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300271 BEIJING THUNISOFT
25.011.34%0.33Bán3.146M20.382B54.550.467339.00Phần mềm đã đóng gói
300277 SHENZHEN HIRISUN T
13.286.16%0.77Sức mua mạnh13.695M4.449B317.510.04256.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300287 BEIJING PHILISENSE
5.783.96%0.22Mua166.541M8.296B-0.061425.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300290 BRINGSPRING SCIENC
8.33-1.88%-0.16Mua4.061M4.936B107.880.08806.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300297 BLUEDON INFORMATIO
5.440.93%0.05Mua96.402M6.788B-0.941316.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
9.01-2.80%-0.26Bán45.401M6.228B-0.79897.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300300 HAKIM UNIQUE INTER
9.0819.95%1.51Sức mua mạnh118.730M6.055B-1.72463.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300324 BEIJING WATERTEK I
7.160.85%0.06Mua53.236M12.292B138.670.053723.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300339 JIANGSU HOPERUN SO
14.50-0.34%-0.05Sức mua mạnh50.033M11.309B-2.359920.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300348 SHENZHEN SUNLINE T
25.145.06%1.21Sức mua mạnh37.551M17.379B110.020.224790.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300359 QTONE EDUCATION GR
8.090.25%0.02Mua28.208M5.121B-1.061585.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300365 BEIJING FOREVER TE
12.53-0.24%-0.03Mua10.585M7.445B31.450.401059.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300366 TROY INFORMATION T
15.69-0.06%-0.01Sức mua mạnh12.488M8.138B116.470.131494.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300369 NSFOCUS TECHNOLOGI
21.651.64%0.35Sức mua mạnh8.678M17.210B74.040.292941.00Phần mềm đã đóng gói
300377 SHENZHEN YSSTECH I
11.473.24%0.36Sức mua mạnh36.529M8.512B76.990.142631.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
29.25-0.98%-0.29Bán7.451M7.695B159.250.193894.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300379 BEIJING TONGTECH C
40.02-0.40%-0.16Bán4.090M11.087B208.190.20680.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300380 SHANGHAI AMARSOFT
22.922.55%0.57Sức mua mạnh3.350M3.150B106.430.212725.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300383 BEIJING SINNET TEC
24.101.69%0.40Bán28.893M37.190B41.380.571124.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
27.116.06%1.55Mua17.802M11.333B102.200.25932.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300392 BEIJING TENSYN DIG
9.770.62%0.06Mua5.386M3.752B195.770.05143.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300399 BEIJING TIANLI MOB
24.7012.89%2.82Sức mua mạnh16.493M4.881B85.870.25356.00Phần mềm đã đóng gói
300418 BEIJING KUNLUN TEC
28.440.04%0.01Mua39.654M32.674B7.433.83717.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
10.94-0.64%-0.07Mua16.103M7.580B81.620.141355.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300451 B-SOFT CO LTD
15.561.90%0.29Bán8.989M18.282B59.190.263194.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
204.112.29%4.57Bán1.681M82.849B143.821.396226.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300465 GLOBAL INFOTECH CO
17.054.22%0.69Mua28.202M7.617B51.510.323203.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300467 SICHUAN XUN YOU NE
18.17-1.78%-0.33Mua7.398M3.692B-5.62342.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300468 SHENZHEN FORMS SYN
23.451.78%0.41Bán7.644M6.643B72.520.322017.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300469 TRUST ALLIANCE INF
13.370.53%0.07Mua7.867M2.743B-0.781280.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300513 BEIJING E-TECHSTAR
14.030.36%0.05Mua5.779M4.401B31.260.451889.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
22.744.79%1.04Mua7.544M5.674B41.310.533072.00Phần mềm đã đóng gói
300523 BEIJING GLOBAL SAF
45.351.98%0.88Bán1.033M10.550B54.130.821865.00Phần mềm đã đóng gói
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
37.000.74%0.27Bán2.677M10.164B107.080.352932.00Phần mềm đã đóng gói
300533 SHENZHEN BINGCHUAN
33.170.64%0.21Bán1.130M4.976B28.161.17701.00Phần mềm đã đóng gói
300541 BEIJING ADVANCED D
24.304.11%0.96Sức mua mạnh31.529M5.675B49.220.471861.00Phần mềm đã đóng gói
300542 BRILLIANCE TECHNOL
14.27-1.11%-0.16Sức mua mạnh10.144M4.199B71.190.201393.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300550 HEREN HEALTH CO LT
23.39-0.68%-0.16Bán717.605K3.744B139.850.17591.00Phần mềm đã đóng gói
300559 CHENGDU JIAFAANTA
20.431.64%0.33Bán2.178M7.941B35.040.57688.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
28.483.23%0.89Sức mua mạnh32.636M7.147B533.660.05339.00Phần mềm đã đóng gói
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
44.230.52%0.23Bán1.476M5.499B28.481.54551.00Phần mềm đã đóng gói
300588 XINJIANG SAILING I
15.2220.03%2.54Sức mua mạnh24.967M2.452B-0.09386.00Phần mềm đã đóng gói
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
21.980.69%0.15Mua2.088M2.690B-0.08355.00Phần mềm đã đóng gói
300598 ARCHERMIND TECHNOL
142.55-2.52%-3.69Bán3.010M15.032B109.141.343606.00Phần mềm đã đóng gói
300603 LEON TECHNOLOGY CO
20.247.37%1.39Sức mua mạnh22.559M8.354B77.290.24866.00Phần mềm đã đóng gói
300605 HENGFENG INFORMATI
15.682.69%0.41Sức mua mạnh3.604M2.568B40.560.38602.00Phần mềm đã đóng gói
300608 SI-TECH INFORMATIO
18.370.49%0.09Mua4.615M2.892B31.390.583168.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300624 WONDERSHARE TECH
69.242.02%1.37Mua3.558M8.896B73.760.92745.00Phần mềm đã đóng gói
300634 RICHINFO TECHNOLOG
23.331.21%0.28Bán2.902M9.332B67.160.341855.00Phần mềm đã đóng gói
300659 ZHONGFU INFORMATIO
49.89-1.40%-0.71Bán1.418M11.117B91.670.56984.00Phần mềm đã đóng gói
300663 CLIENT SERVICE INT
31.202.09%0.64Mua9.908M9.203B135.340.234267.00Phần mềm đã đóng gói
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
43.901.69%0.73Bán3.257M18.086B53.530.8110084.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300682 LONGSHINE TECHNOLO
21.05-4.32%-0.95Sức mua mạnh16.860M20.713B39.500.564055.00Phần mềm đã đóng gói
300687 GUANGZHOU SIE CONS
23.94-2.72%-0.67Mua13.606M5.170B52.980.463724.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300713 SHENZHEN INCREASE
16.924.70%0.76Sức mua mạnh8.926M2.427B-0.15511.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300730 HUNAN CREATOR INFO
16.581.28%0.21Sức mua mạnh8.227M2.643B82.890.201123.00Phần mềm đã đóng gói
300738 GUANGDONG AOFEI DA
45.311.66%0.74Bán6.701M9.049B60.940.73224.00Phần mềm đã đóng gói
300766 ZHEJIANG MERIT INT
30.77-2.38%-0.75Bán3.422M12.311B147.840.21609.00Phần mềm đã đóng gói
300768 HANGZHOU DPTECH TE
42.13-2.63%-1.14Bán1.862M16.852B70.510.611231.00Phần mềm đã đóng gói
300826 NANJING RESEARCH I
38.680.47%0.18Mua1.170M3.094B893.00Phần mềm đã đóng gói
300830 JINXIANDAI INFORMA
15.590.06%0.01Theo dõi7.817M6.706B2319.00Phần mềm đã đóng gói
300845 ZHENGZHOU J&T HI-T
38.77-1.95%-0.77Bán2.270M3.581B531.00Phần mềm đã đóng gói
300846 CAPITALONLINE DATA
31.40-3.38%-1.10Mua16.300M12.915B424.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
300857 SHARETRONIC DATA T
37.931.04%0.39Mua9.531M7.835B1121.00Phần mềm đã đóng gói
300872 TANSUN TECHNOLOGY
52.353.97%2.00Bán15.631M11.762B5182.00Phần mềm đã đóng gói
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
7.30-0.14%-0.01Bán11.626M21.844B-0.0513111.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
4.19-2.10%-0.09Sức bán mạnh2.200M2.657B1.762.382150.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
12.651.12%0.14Bán17.768M14.152B48.140.263980.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
18.18-0.49%-0.09Bán7.948M16.117B47.990.387378.00Phần mềm đã đóng gói
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
24.95-3.82%-0.99Bán2.980M1.565B75.490.33569.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600476 HUNAN COPOTE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
12.771.03%0.13Bán1.847M2.087B-0.41401.00Phần mềm đã đóng gói
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
88.833.29%2.83Bán14.161M45.005B-0.287870.00Phần mềm đã đóng gói
600570 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
95.860.85%0.81Bán15.714M103.856B92.561.047357.00Phần mềm đã đóng gói
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
8.78-0.23%-0.02Bán4.772M3.914B73.350.125958.00Phần mềm đã đóng gói
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
38.06-0.39%-0.15Bán22.124M126.668B170.520.2217271.00Phần mềm đã đóng gói
600661 SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
15.72-0.19%-0.03Bán639.135K4.278B-0.297171.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600718 NEUSOFT CORPORATION
12.052.47%0.29Mua14.950M15.281B184.820.0716600.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600756 INSPUR SOFTWARE
18.471.65%0.30Bán5.032M6.022B-0.091899.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600770 JIANGSU ZONGYI CO.,LTD
6.140.00%0.00Bán13.442M8.177B31.780.19673.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600797 INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
8.83-1.23%-0.11Bán13.012M9.163B113.640.084839.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600850 SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
25.721.18%0.30Bán2.701M10.893B37.320.692516.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
601360 360 SECURITY TECHNOLOGY INC.
17.671.44%0.25Bán13.414M120.333B39.230.455824.00Phần mềm đã đóng gói
601519 SHANGHAI DZH LIMITED
9.52-0.83%-0.08Bán23.243M20.255B308.090.03916.00Phần mềm đã đóng gói
603039 SHANGHAI WEAVER NETWORK CO.,LTD
95.871.31%1.24Bán566.105K19.571B140.900.681237.00Phần mềm đã đóng gói
603138 BEIJING VASTDATA TECHNOLOGY
18.971.12%0.21Bán2.872M4.824B93.080.20344.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
603189 SHANGHAI WONDERTEK SOFTWARE CO.,LTD
22.580.85%0.19Bán1.691M5.118B97.450.231378.00Phần mềm đã đóng gói
603232 KOAL SOFTWARE CO.,LTD.
31.70-2.04%-0.66Bán4.256M6.264B198.620.16520.00Phần mềm đã đóng gói
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
194.25-0.06%-0.11Bán930.327K21.155B149.081.301617.00Phần mềm đã đóng gói
603258 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
39.78-0.20%-0.08Bán2.499M9.737B27.341.47930.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất