Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

170
Cổ phiếu
2237.053B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.041M
Khối lượng
−1.86%
Thay đổi
+12.60%
Hiệu suất Tháng
+63.74%
Hiệu suất Năm
+13.43%
Hiệu suất YTD
           
000004 SHENZHEN CAU TECH
23.550.94%0.22Sức mua mạnh2.773M1.959B-0.33217.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000503 CHINA REFORM HEALT
17.38-1.86%-0.33Bán13.912M15.918B-0.241223.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.44-2.72%-0.32Bán7.098M4.054B68.610.17635.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
000889 ZJBC INFORMATION T
9.30-1.80%-0.17Bán3.285M6.326B31.300.309310.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
11.13-2.96%-0.34Mua4.972M3.677B104.180.115194.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002063 YGSOFT INC
11.59-1.86%-0.22Bán21.196M10.016B50.640.234230.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002065 DHC SOFTWARE CO
14.18-2.94%-0.43Mua107.781M45.517B50.260.298044.00Phần mềm đã đóng gói
002095 ZHEJIANG NETSUN CO
23.30-2.14%-0.51Bán3.892M6.017B176.760.13827.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002153 BEIJING SHIJI INFO
39.41-3.71%-1.52Mua4.492M43.710B93.150.444417.00Phần mềm đã đóng gói
002174 YOUZU INTERACTIVE
27.800.91%0.25Mua18.958M23.854B23.261.182342.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002195 SHANGHAI 2345 NETW
3.27-2.39%-0.08Bán106.808M19.331B18.870.18906.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002230 IFLYTEK CO LTD
36.03-1.61%-0.59Mua34.975M76.741B106.730.3411728.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002232 QIMING INFORMATION
9.65-2.53%-0.25Mua5.287M4.045B54.700.181651.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002261 TALKWEB INFORMATIO
10.09-9.99%-1.12Mua126.206M12.340B-1.233856.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002279 BEIJING JOIN-CHEER
7.120.42%0.03Mua50.336M4.968B-1.422894.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002280 HANGZHOU LIAISON I
4.420.23%0.01Mua118.268M9.601B-0.363001.00Phần mềm đã đóng gói
002315 FOCUS TECHNOLOGY
24.92-3.56%-0.92Mua6.869M6.072B40.160.642039.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002331 ANHUI WANTONG TECH
10.590.76%0.08Mua5.369M4.331B36.240.291416.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
2.81-3.10%-0.09Bán16.622M2.703B-8.381117.00Phần mềm đã đóng gói
002362 HANWANG TECHNOLOGY
17.03-1.90%-0.33Mua3.915M3.767B228.420.081532.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002368 TAIJI COMPUTER COR
42.69-2.98%-1.31Mua8.993M18.162B56.530.784290.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002373 CHINA TRANSINFO TE
23.15-2.98%-0.71Mua32.828M35.126B40.910.595384.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002410 GLODON CO LTD
40.19-0.20%-0.08Mua5.835M45.117B148.490.276244.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.59-2.45%-0.09Bán18.043M7.000B36.910.102131.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
8.75-2.67%-0.24Mua10.800M5.594B197.150.051026.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002517 KINGNET NETWORK CO
2.61-2.25%-0.06Bán58.529M5.742B-0.111345.00Phần mềm đã đóng gói
002624 PERFECT WORLD CO L
45.80-0.74%-0.34Mua17.943M59.633B32.641.414300.00Phần mềm đã đóng gói
002642 UEC GROUP LTD
7.880.00%0.00Sức mua mạnh14.898M5.213B-2.031069.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002647 RENDONG HOLDINGS C
20.521.53%0.31Mua8.306M11.316B156.060.13340.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
002649 BEYONDSOFT CORPORA
11.22-0.27%-0.03Sức mua mạnh21.085M5.909B23.280.4915123.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002657 SINODATA CO LTD
20.94-3.46%-0.75Mua14.271M7.322B178.370.121004.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002771 BEIJING TRANSTRUE
11.71-2.01%-0.24Mua2.599M2.501B84.330.14532.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
38.15-4.34%-1.73Mua2.791M8.945B62.340.642848.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002912 SHENZHEN SINOVATIO
138.31-2.96%-4.22Mua1.691M15.211B67.732.101082.00Phần mềm đã đóng gói
300002 BEIJING ULTRAPOWER
3.492.95%0.10Mua50.009M6.648B-0.033583.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300010 BEIJING LANXUM TEC
14.00-1.69%-0.24Mua24.946M12.365B-1.542135.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300017 WANGSU SCIENCE AND
8.96-10.04%-1.00Bán86.411M24.065B25.180.404122.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300020 ENJOYOR CO LTD
9.24-0.22%-0.02Mua16.263M6.073B40.530.23798.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300036 BEIJING SUPERMAP S
26.03-1.44%-0.38Mua16.274M11.872B63.230.423555.00Phần mềm đã đóng gói
300047 SHENZHEN TIANYUAN
8.56-0.81%-0.07Mua11.819M5.504B24.340.354925.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300051 XIAMEN 35.COM TECH
6.35-3.35%-0.22Bán5.950M2.403B-1.20742.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
15.40-3.99%-0.64Bán9.576M4.194B58.350.27402.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300075 BEIJING EGOVA CO L
12.75-3.70%-0.49Mua17.200M5.597B45.810.297618.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300081 HENGXIN SHAMBALA C
12.29-3.08%-0.39Mua16.242M6.680B66.950.19820.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300085 SHENZHEN INFOGEM T
17.12-4.09%-0.73Mua20.070M12.614B378.980.05742.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300096 YLZ INFORMATION TE
10.18-3.32%-0.35Bán14.522M4.528B137.290.082103.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300113 HANGZHOU SHUNWANG
29.53-3.62%-1.11Mua16.671M20.711B89.430.341513.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300157 LANDOCEAN GROUP LI
4.05-1.94%-0.08Bán5.218M2.941B-0.081620.00Phần mềm đã đóng gói
300166 BUSINESS-INTELLIGE
15.46-2.40%-0.38Mua18.144M16.614B31.820.506966.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300168 WONDERS INFORMATIO
16.05-5.48%-0.93Bán32.043M19.311B155.920.115628.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300170 HAND ENTERPRISE SO
10.68-3.09%-0.34Bán26.369M9.742B43.270.259570.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300182 BEIJING JETSEN TEC
5.294.13%0.21Sức mua mạnh165.225M13.043B-0.15879.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300212 BEIJING E-HUALU IN
38.30-1.54%-0.60Mua6.158M20.768B55.170.741907.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300226 SHANGHAI GANGLIAN
80.131.95%1.53Mua4.706M12.506B74.641.052398.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300229 TRS INFORMATION TE
14.64-2.72%-0.41Mua12.188M7.194B90.440.171732.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300231 BEIJING TRUST AND
8.72-1.91%-0.17Mua13.616M3.724B29.650.30982.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300235 SHENZHEN KINGSUN S
14.33-3.57%-0.53Mua5.974M2.494B80.980.18227.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300245 SHANGHAI DRAGONNET
9.88-3.14%-0.32Bán5.257M3.197B84.860.12701.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300253 WINNING HEALTH TEC
16.21-1.28%-0.21Mua22.043M26.780B69.460.244241.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300271 BEIJING THUNISOFT
28.32-0.77%-0.22Sức mua mạnh7.954M23.100B42.360.677639.00Phần mềm đã đóng gói
300277 SHENZHEN HIRISUN T
9.19-2.85%-0.27Bán6.075M3.169B157.670.06255.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300287 BEIJING PHILISENSE
4.443.02%0.13Sức mua mạnh79.005M6.186B-1.491553.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300288 GUIYANG LONGMASTER
13.53-3.01%-0.42Mua5.440M4.714B50.640.281290.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300290 BRINGSPRING SCIENC
6.45-2.12%-0.14Bán5.512M3.649B148.760.04783.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300297 BLUEDON INFORMATIO
6.01-2.28%-0.14Mua27.328M7.671B21.360.291941.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300300 HAKIM UNIQUE INTER
9.71-4.33%-0.44Sức bán mạnh23.282M6.901B57.380.18486.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300324 BEIJING WATERTEK I
6.91-4.69%-0.34Mua98.798M12.591B500.000.013619.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300339 JIANGSU HOPERUN SO
13.83-1.64%-0.23Bán26.816M10.966B36.180.398644.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300348 SHENZHEN SUNLINE T
24.50-5.95%-1.55Mua32.424M12.027B254.640.114125.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300352 BEIJING VRV SOFTWA
8.07-1.34%-0.11Mua75.139M11.860B97.380.081293.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300365 BEIJING FOREVER TE
13.71-1.79%-0.25Mua3.932M8.296B28.490.491136.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300366 TROY INFORMATION T
11.57-1.53%-0.18Mua25.142M6.094B-0.721381.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300369 NSFOCUS INFORMATIO
19.57-8.51%-1.82Sức mua mạnh20.904M16.859B81.490.262722.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300377 SHENZHEN YSSTECH I
12.25-1.61%-0.20Mua22.640M9.239B49.960.252480.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
16.25-2.99%-0.50Mua8.295M4.392B52.640.323608.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300379 BEIJING TONGTECH C
51.650.43%0.22Mua14.996M13.716B94.060.56584.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300380 SHANGHAI AMARSOFT
20.97-2.74%-0.59Mua1.868M2.963B90.740.242400.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300383 BEIJING SINNET TEC
21.55-1.37%-0.30Mua28.378M33.699B41.910.521140.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
17.25-3.58%-0.64Mua12.224M7.479B87.270.20915.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300418 BEIJING KUNLUN TEC
18.290.49%0.09Mua31.141M20.900B17.281.051241.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300419 BEIJING INTERACT T
6.31-2.77%-0.18Theo dõi8.715M2.387B-1.72372.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
11.755.86%0.65Mua53.602M7.685B52.960.211267.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300451 B-SOFT CO LTD
19.001.17%0.22Sức mua mạnh17.505M13.796B47.590.403057.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
148.962.58%3.75Mua5.330M58.928B96.591.504552.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300465 GLOBAL INFOTECH CO
14.65-10.01%-1.63Mua60.242M7.273B52.790.312988.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300467 SICHUAN XUN YOU NE
19.44-6.99%-1.46Bán14.249M4.668B-3.72307.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300468 SHENZHEN FORMS SYN
38.59-1.46%-0.57Mua13.887M7.400B105.470.371871.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300469 ZHONGXIN INFORMATI
16.33-2.80%-0.47Mua3.046M3.424B90.810.181736.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300494 HUBEI CENTURY NETW
15.75-2.66%-0.43Bán5.294M3.883B103.850.16521.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300496 THUNDER SOFTWARE T
61.665.01%2.94Mua17.952M23.636B109.370.543399.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300513 BEIJING E-TECHSTAR
15.880.25%0.04Mua21.356M4.969B39.610.401895.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
20.911.95%0.40Mua9.652M5.135B57.870.352883.00Phần mềm đã đóng gói
300523 BEIJING GLOBAL SAF
50.97-2.51%-1.31Mua2.152M12.162B154.310.341758.00Phần mềm đã đóng gói
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
33.93-4.04%-1.43Bán5.547M7.407B77.890.462111.00Phần mềm đã đóng gói
300533 SHENZHEN BINGCHUAN
47.48-0.59%-0.28Mua2.186M4.776B34.891.37619.00Phần mềm đã đóng gói
300541 BEIJING ADVANCED D
25.39-3.90%-1.03Mua8.076M4.738B69.540.381616.00Phần mềm đã đóng gói
300542 BRILLIANCE TECHNOL
17.000.59%0.10Sức mua mạnh6.659M3.903B102.670.161238.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300550 HEREN HEALTH CO LT
29.52-1.44%-0.43Mua1.877M3.386B68.300.44549.00Phần mềm đã đóng gói
300559 CHENGDU JIAFAANTA
28.90-1.30%-0.38Bán5.957M7.588B37.570.78647.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
16.08-3.37%-0.56Mua8.218M4.197B152.800.11447.00Phần mềm đã đóng gói
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
55.58-4.67%-2.72Mua3.963M7.243B28.032.08393.00Phần mềm đã đóng gói
300588 XINJIANG SAILING I
10.49-0.66%-0.07Mua5.631M1.690B-0.06522.00Phần mềm đã đóng gói
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
10.94-2.76%-0.31Bán4.636M1.377B124.310.09359.00Phần mềm đã đóng gói
300598 ARCHERMIND TECHNOL
209.250.50%1.05Mua4.865M16.656B1410.570.152807.00Phần mềm đã đóng gói
300603 LEON TECHNOLOGY CO
37.0310.01%3.37Mua21.678M9.460B84.590.40663.00Phần mềm đã đóng gói
300605 HENGFENG INFORMATI
13.43-3.03%-0.42Mua4.264M2.268B38.750.36544.00Phần mềm đã đóng gói
300608 SI-TECH INFORMATIO
17.95-1.91%-0.35Mua2.041M2.879B33.780.542875.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300624 WONDERSHARE TECH
75.80-1.61%-1.24Mua2.475M6.185B61.441.26578.00Phần mềm đã đóng gói
300634 RICHINFO TECHNOLOG
18.71-4.83%-0.95Bán5.636M7.864B47.440.411761.00Phần mềm đã đóng gói
300659 ZHONGFU INFORMATIO
84.003.72%3.01Mua1.807M10.613B177.260.46690.00Phần mềm đã đóng gói
300663 CLIENT SERVICE INT
25.90-3.61%-0.97Bán7.341M7.879B185.060.153477.00Phần mềm đã đóng gói
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
37.33-3.49%-1.35Mua6.554M15.472B7881.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300682 LONGSHINE TECHNOLO
23.82-3.56%-0.88Mua5.252M16.200B16.821.472249.00Phần mềm đã đóng gói
300687 GUANGZHOU SIE CONS
18.903.96%0.72Sức mua mạnh14.044M3.927B40.540.453406.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300713 SHENZHEN INCREASE
14.42-4.76%-0.72Mua3.205M2.172B-0.17477.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300730 HUNAN CREATOR INFO
14.30-3.25%-0.48Bán2.837M2.335B73.750.20989.00Phần mềm đã đóng gói
300738 GUANGDONG AOFEI DA
35.24-2.14%-0.77Mua1.866M4.230B44.390.81248.00Phần mềm đã đóng gói
300766 ZHEJIANG MERIT INT
38.80-1.90%-0.75Mua2.866M15.824B493.00Phần mềm đã đóng gói
300768 HANGZHOU DPTECH TE
37.95-1.94%-0.75Mua2.196M15.480B68.520.561094.00Phần mềm đã đóng gói
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
9.28-0.32%-0.03Mua54.799M27.594B-0.8812796.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
3.77-2.33%-0.09Mua7.154M2.436B-1.882430.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
10.53-5.81%-0.65Bán65.172M12.284B-0.003911.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
21.84-2.72%-0.61Sức mua mạnh26.697M19.317B-0.146340.00Phần mềm đã đóng gói
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
29.93-0.56%-0.17Bán5.340M1.880B130.020.23562.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600476 HUNAN COPOTE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
15.980.00%0.00Mua6.771M2.574B-0.07387.00Phần mềm đã đóng gói
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
76.42-0.37%-0.28Mua16.933M37.933B361.280.216669.00Phần mềm đã đóng gói
600570 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
87.780.42%0.37Mua20.308M70.203B64.501.367122.00Phần mềm đã đóng gói
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
10.75-3.67%-0.41Sức mua mạnh16.229M4.907B173.290.066891.00Phần mềm đã đóng gói
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
33.60-0.86%-0.29Sức mua mạnh21.619M84.857B92.930.3616079.00Phần mềm đã đóng gói
600613 SHANGHAI SHENQI PHARMACEUTICAL INVESTMENT MANAGEMENT
8.6410.06%0.79Sức mua mạnh33.326M4.192B33.850.231432.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600661 SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
17.27-1.76%-0.31Sức bán mạnh945.269K4.797B-0.915926.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600718 NEUSOFT CORPORATION
12.29-0.41%-0.05Mua11.600M15.331B623.230.0216656.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600756 INSPUR SOFTWARE
22.302.76%0.60Mua24.240M7.033B44.980.481879.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600797 INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
9.81-1.60%-0.16Bán33.938M10.375B63.060.164545.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600845 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE
38.23-0.44%-0.17Mua5.784M43.407B56.300.683952.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600850 SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
28.42-3.63%-1.07Mua7.517M12.588B40.250.732351.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
601360 360 SECURITY TECHNOLOGY INC.
23.71-3.81%-0.94Mua13.360M166.734B26.910.925419.00Phần mềm đã đóng gói
603039 SHANGHAI WEAVER NETWORK CO.,LTD
72.390.88%0.63Mua661.327K10.607B84.230.861148.00Phần mềm đã đóng gói
603138 BEIJING VASTDATA TECHNOLOGY
26.30-9.31%-2.70Mua15.239M6.080B133.090.22303.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
603189 SHANGHAI WONDERTEK SOFTWARE CO.,LTD
22.202.45%0.53Sức mua mạnh13.871M4.785B184.900.121177.00Phần mềm đã đóng gói
603232 KOAL SOFTWARE CO.,LTD.
42.18-10.01%-4.69Mua4.995M5.684B103.240.45425.00Phần mềm đã đóng gói
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
188.82-0.62%-1.18Mua815.000K16.944B1059.00Phần mềm đã đóng gói
603258 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
25.62-5.46%-1.48Mua7.686M6.617B35.820.76692.00Phần mềm đã đóng gói
603383 FUJIAN APEX SOFTWARE CO.,LTD
73.77-2.70%-2.05Bán1.707M9.006B74.491.02992.00Phần mềm đã đóng gói
603444 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD
370.00-0.60%-2.22Mua575.806K26.666B30.0412.39559.00Phần mềm đã đóng gói
603466 SHANGHAI?FENGYUZHU?CULTURE?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
15.34-2.91%-0.46Bán3.410M4.547B18.510.851403.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
603533 IREADER TECHNOLOGY CO LTD
17.28-1.82%-0.32Bán4.854M7.058B53.270.33846.00Phần mềm đã đóng gói
603613 BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
78.670.09%0.07Mua2.273M11.068B666.00Phần mềm đã đóng gói
603636 LINEWELL SOFTWARE CO.,LTD.
11.60-3.57%-0.43Bán9.204M6.334B46.540.272241.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
603776 YOUON TECHNOLOGY CO LTD
20.80-3.75%-0.81Mua7.492M4.022B29.280.745405.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất