Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

174
Cổ phiếu
2227.285B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.046M
Khối lượng
+1.18%
Thay đổi
+1.61%
Hiệu suất Tháng
+38.44%
Hiệu suất Năm
+21.01%
Hiệu suất YTD
            
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
9.20-0.76%-0.07Bán28.939M14.707B927.000.015084.00Phần mềm đã đóng gói
000503 CHINA REFORM HEALT
10.657.68%0.76Bán24.854M9.572B-0.001157.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000509 HUASU HOLDINGS
1.074.90%0.05Bán14.480M883.267M-0.1662.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.33-2.58%-0.30Mua13.248M3.906B57.380.20610.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
000889 ZJBC INFORMATION T
8.85-0.11%-0.01Bán10.049M5.912B-1.975811.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
11.63-0.26%-0.03Bán3.829M4.433B60.510.195916.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002063 YGSOFT INC
11.710.17%0.02Bán12.502M9.931B43.730.274749.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002065 DHC SOFTWARE CO
10.79-1.37%-0.15Bán47.763M33.616B58.040.198991.00Phần mềm đã đóng gói
002095 ZHEJIANG NETSUN CO
18.62-0.16%-0.03Bán1.226M4.706B151.630.12670.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002153 BEIJING SHIJI INFO
29.692.38%0.69Sức bán mạnh4.368M31.706B93.100.315574.00Phần mềm đã đóng gói
002174 YOUZU INTERACTIVE
19.151.86%0.35Bán32.429M16.581B36.170.521846.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002195 SHANGHAI 2345 NETW
2.850.35%0.01Bán48.839M16.446B38.380.07823.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002230 IFLYTEK CO LTD
31.950.60%0.19Bán19.165M66.954B116.720.2810447.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002232 QIMING INFORMATION
9.070.33%0.03Bán2.750M3.706B41.560.221496.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002261 TALKWEB INFORMATIO
8.15-0.24%-0.02Bán16.008M8.971B260.190.033842.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
002279 BEIJING JOIN-CHEER
6.761.05%0.07Mua49.229M4.796B114.360.063208.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002280 HANGZHOU LIAISON I
1.700.59%0.01Bán56.927M3.701B-1.45Phần mềm đã đóng gói
002331 ANHUI WANTONG TECH
10.24-0.68%-0.07Bán3.104M4.220B28.160.371475.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002339 INTEGRATED ELECTRO
6.021.35%0.08Bán3.883M3.039B74.160.082492.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002341 SHENZHEN SELEN SCI
5.13-0.97%-0.05Bán11.769M5.911B-0.032436.00Phần mềm đã đóng gói
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
2.89-4.93%-0.15Mua27.340M2.694B-1.311142.00Phần mềm đã đóng gói
002368 TAIJI COMPUTER COR
39.631.80%0.70Bán7.007M16.358B48.710.804597.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002373 CHINA TRANSINFO TE
22.161.60%0.35Bán10.716M32.655B33.590.666226.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002410 GLODON CO LTD
57.346.13%3.31Mua12.008M64.352B262.150.217115.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002421 SHENZHEN DAS INTEL
4.062.27%0.09Mua53.496M7.723B-0.182187.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
7.171.56%0.11Bán5.499M4.461B160.450.041058.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002517 KINGNET NETWORK CO
3.187.43%0.22Sức mua mạnh82.135M6.839B-0.891379.00Phần mềm đã đóng gói
002624 PERFECT WORLD CO L
43.952.52%1.08Bán11.586M56.810B34.761.234842.00Phần mềm đã đóng gói
002642 UEC GROUP LTD
5.365.10%0.26Bán1.074M3.546B128.140.04826.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002647 RENDONG HOLDINGS C
33.501.06%0.35Mua3.733M18.758B2402.170.01359.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
002649 BEYONDSOFT CORPORA
8.261.72%0.14Bán6.127M4.369B19.930.4118261.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002657 SINODATA CO LTD
13.340.30%0.04Bán3.368M4.503B-1.191036.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
38.12-0.10%-0.04Bán2.030M8.550B54.270.703253.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
002912 SHENZHEN SINOVATIO
145.510.70%1.01Bán1.580M15.529B46.253.121259.00Phần mềm đã đóng gói
002987 NORTHKING INFORMAT
49.82-1.97%-1.00Bán5.776M8.004BDịch vụ Công nghệ thông tin
300002 BEIJING ULTRAPOWER
5.67-3.57%-0.21Theo dõi89.730M10.972B-0.693516.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300010 BEIJING LANXUM TEC
17.847.73%1.28Sức mua mạnh21.121M15.491B-0.162629.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300017 WANGSU SCIENCE AND
7.790.39%0.03Sức bán mạnh31.703M18.822B6466.670.003172.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300036 BEIJING SUPERMAP S
22.69-1.09%-0.25Bán6.960M10.200B47.310.494335.00Phần mềm đã đóng gói
300047 SHENZHEN TIANYUAN
7.080.14%0.01Bán7.636M4.515B41.490.175380.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300050 DINGLI CORP LTD
4.95-1.20%-0.06Bán8.050M2.829B-0.921232.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300051 XIAMEN 35.COM TECH
7.032.03%0.14Bán11.087M2.571B-0.72660.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300075 BEIJING EGOVA CO L
12.070.08%0.01Bán6.267M5.170B38.370.317810.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300076 NINGBO GQY VIDEO &
4.560.22%0.01Bán4.226M1.933B68.630.07193.00Phần mềm đã đóng gói
300085 SHENZHEN INFOGEM T
13.42-0.74%-0.10Bán5.593M9.483B609.010.02934.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300096 YLZ INFORMATION TE
7.540.40%0.03Bán3.840M3.242B-0.042651.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300097 DALIAN ZHIYUN AUTO
10.29-1.91%-0.20Bán7.327M2.832B-2.32873.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300150 BEIJING CENTURY RE
4.36-0.46%-0.02Sức bán mạnh2.085M2.551B33.720.13909.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300157 LANDOCEAN GROUP LI
2.674.30%0.11Bán21.363M1.901B-1.631433.00Phần mềm đã đóng gói
300166 BUSINESS-INTELLIGE
14.09-1.05%-0.15Bán17.050M14.807B29.700.487342.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300168 WONDERS INFORMATIO
20.580.73%0.15Bán11.163M24.091B-1.366213.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300170 HAND ENTERPRISE SO
8.590.00%0.00Bán7.975M7.594B234.700.0410355.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300212 BEIJING E-HUALU IN
47.06-0.19%-0.09Bán5.864M25.135B71.770.691680.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300222 CSG SMART SCIENCE
8.311.09%0.09Bán11.709M6.023B-3.713257.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300226 SHANGHAI GANGLIAN
76.80-1.08%-0.84Bán2.304M12.220B67.341.152720.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300229 TRS INFORMATION TE
10.933.11%0.33Bán7.414M7.837B31.930.331761.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300231 BEIJING TRUST AND
8.51-1.62%-0.14Mua14.958M3.565B26.860.321378.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300235 SHENZHEN KINGSUN S
14.730.41%0.06Bán2.624M2.472B73.790.20186.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300245 SHANGHAI DRAGONNET
9.36-2.09%-0.20Mua6.213M2.934B99.070.10713.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300253 WINNING HEALTH TEC
23.313.19%0.72Bán24.195M37.715B104.390.224852.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300271 BEIJING THUNISOFT
26.666.60%1.65Mua16.309M21.578B41.090.627339.00Phần mềm đã đóng gói
300277 SHENZHEN HIRISUN T
8.113.84%0.30Mua11.938M2.717B213.970.04256.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300287 BEIJING PHILISENSE
4.17-0.24%-0.01Bán23.218M5.985B435.420.011425.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300290 BRINGSPRING SCIENC
5.48-1.97%-0.11Bán3.796M3.137B142.970.04806.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300297 BLUEDON INFORMATIO
3.561.14%0.04Bán17.463M4.442B-0.851316.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
6.05-1.79%-0.11Mua129.460M4.300B-0.79897.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300300 HAKIM UNIQUE INTER
5.731.60%0.09Bán21.948M3.888B-1.48463.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300324 BEIJING WATERTEK I
6.189.96%0.56Bán73.168M10.609B72.890.083723.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300339 JIANGSU HOPERUN SO
9.360.00%0.00Sức bán mạnh10.957M7.300B-2.359920.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300348 SHENZHEN SUNLINE T
16.243.44%0.54Bán19.919M11.246B56.350.284790.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300359 QTONE EDUCATION GR
5.220.97%0.05Bán4.615M3.304B-1.111585.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300365 BEIJING FOREVER TE
10.00-2.25%-0.23Bán4.791M5.969B20.950.491059.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300366 TROY INFORMATION T
9.23-1.28%-0.12Bán5.588M4.787B93.690.101494.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300369 NSFOCUS TECHNOLOGI
18.140.44%0.08Bán5.432M14.420B75.600.242941.00Phần mềm đã đóng gói
300377 SHENZHEN YSSTECH I
8.23-0.96%-0.08Bán16.620M6.107B74.200.112631.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
12.54-0.32%-0.04Bán3.273M3.298B52.160.243894.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300379 BEIJING TONGTECH C
40.770.17%0.07Bán7.742M10.873B133.360.32680.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300380 SHANGHAI AMARSOFT
17.280.58%0.10Bán906.544K2.375B81.340.212725.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300383 BEIJING SINNET TEC
24.90-1.15%-0.29Bán32.349M38.424B45.690.551124.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
16.06-1.29%-0.21Bán6.925M6.714B76.930.21932.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300392 BEIJING TENSYN DIG
7.955.02%0.38Mua11.431M3.053B89.160.08143.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300399 BEIJING TIANLI MOB
15.57-2.57%-0.41Mua5.719M3.077B246.600.06356.00Phần mềm đã đóng gói
300418 BEIJING KUNLUN TEC
22.214.76%1.01Sức mua mạnh50.409M24.989B16.941.25717.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
9.765.86%0.54Mua19.984M6.757B62.940.151355.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300451 B-SOFT CO LTD
15.011.42%0.21Bán17.150M16.402B52.040.283194.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
188.035.63%10.03Mua2.263M76.332B120.611.486226.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300465 GLOBAL INFOTECH CO
11.86-0.92%-0.11Bán6.201M5.299B42.190.283203.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300467 SICHUAN XUN YOU NE
14.071.96%0.27Sức bán mạnh1.976M3.134B-5.53342.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
300468 SHENZHEN FORMS SYN
31.30-0.38%-0.12Bán4.352M5.915B66.090.482017.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300469 ZHONGXIN INFORMATI
10.95-8.29%-0.99Bán19.860M2.232B-0.791280.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300513 BEIJING E-TECHSTAR
12.67-0.08%-0.01Bán3.139M3.974B28.440.451889.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
18.151.11%0.20Mua14.225M4.529B46.120.393072.00Phần mềm đã đóng gói
300523 BEIJING GLOBAL SAF
39.941.09%0.43Sức bán mạnh417.095K9.292B90.350.441865.00Phần mềm đã đóng gói
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
29.106.75%1.84Mua6.457M7.993B67.390.412932.00Phần mềm đã đóng gói
300533 SHENZHEN BINGCHUAN
47.58-0.36%-0.17Mua1.231M4.758B29.681.61701.00Phần mềm đã đóng gói
300541 BEIJING ADVANCED D
16.103.87%0.60Bán9.232M3.754B44.720.351861.00Phần mềm đã đóng gói
300542 BRILLIANCE TECHNOL
13.900.14%0.02Bán1.102M3.158B63.670.221393.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300550 HEREN HEALTH CO LT
25.21-0.08%-0.02Bán574.640K2.847B80.580.31591.00Phần mềm đã đóng gói
300559 CHENGDU JIAFAANTA
21.493.07%0.64Bán3.946M8.353B25.170.83688.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
14.65-1.01%-0.15Bán2.975M3.695B228.750.07339.00Phần mềm đã đóng gói
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
46.852.61%1.19Bán2.214M5.939B26.881.74551.00Phần mềm đã đóng gói
300588 XINJIANG SAILING I
9.140.88%0.08Bán1.922M1.473B545.780.02386.00Phần mềm đã đóng gói
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
10.492.94%0.30Mua2.992M1.284B195.210.05355.00Phần mềm đã đóng gói
300598 ARCHERMIND TECHNOL
234.20-2.74%-6.60Bán1.985M18.736B127.231.893606.00Phần mềm đã đóng gói
300603 LEON TECHNOLOGY CO
25.672.89%0.72Bán7.491M7.064B55.320.45866.00Phần mềm đã đóng gói
300605 HENGFENG INFORMATI
12.460.00%0.00Bán1.325M2.041B34.010.37602.00Phần mềm đã đóng gói
300608 SI-TECH INFORMATIO
16.040.25%0.04Bán1.181M2.525B26.210.613168.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300624 WONDERSHARE TECH
56.372.44%1.34Mua4.540M7.202B76.860.72745.00Phần mềm đã đóng gói
300634 RICHINFO TECHNOLOG
22.77-1.04%-0.24Mua5.745M9.108B75.150.311855.00Phần mềm đã đóng gói
300659 ZHONGFU INFORMATIO
56.203.67%1.99Mua2.595M11.856B105.780.52984.00Phần mềm đã đóng gói
300663 CLIENT SERVICE INT
21.47-0.97%-0.21Bán2.054M6.389B116.310.194267.00Phần mềm đã đóng gói
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
40.99-0.22%-0.09Mua3.382M16.396B59.010.7010084.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300682 LONGSHINE TECHNOLO
16.38-0.85%-0.14Bán3.012M16.120B10.111.634055.00Phần mềm đã đóng gói
300687 GUANGZHOU SIE CONS
17.52-1.35%-0.24Bán1.604M3.793B55.140.323724.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300713 SHENZHEN INCREASE
12.35-0.72%-0.09Bán1.001M1.771B-0.17511.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
300730 HUNAN CREATOR INFO
12.660.24%0.03Bán1.864M2.000B65.100.191123.00Phần mềm đã đóng gói
300738 GUANGDONG AOFEI DA
46.70-2.85%-1.37Mua8.185M9.327B62.460.77224.00Phần mềm đã đóng gói
300766 ZHEJIANG MERIT INT
29.001.40%0.40Mua3.475M11.603B139.110.21609.00Phần mềm đã đóng gói
300768 HANGZHOU DPTECH TE
41.620.31%0.13Bán1.479M16.648B67.690.611231.00Phần mềm đã đóng gói
300826 NANJING RESEARCH I
38.24-4.45%-1.78Bán2.908M3.059B893.00Phần mềm đã đóng gói
300830 JINXIANDAI INFORMA
17.80-5.77%-1.09Mua34.760M7.656B2319.00Phần mềm đã đóng gói
600074 JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
0.18-5.26%-0.01Bán40.097M414.441M-0.38295.00Phần mềm đã đóng gói
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
6.960.58%0.04Bán10.140M20.629B-0.2513111.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
4.785.05%0.23Mua11.021M3.016B-1.882430.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
13.891.24%0.17Theo dõi66.449M15.261B65.460.213980.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
16.11-0.68%-0.11Bán5.938M13.745B62.650.267378.00Phần mềm đã đóng gói
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
23.262.02%0.46Mua1.451M1.453B90.440.25569.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600476 HUNAN COPOTE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
13.56-0.44%-0.06Bán5.232M2.184B-0.51401.00Phần mềm đã đóng gói
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
78.420.01%0.01Bán8.687M38.784B10052.560.017870.00Phần mềm đã đóng gói
600570 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
105.311.09%1.14Mua10.340M84.579B85.981.217357.00Phần mềm đã đóng gói
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
8.020.12%0.01Bán4.015M3.526B133.950.065958.00Phần mềm đã đóng gói
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
34.900.55%0.19Mua18.641M113.380B130.540.2717271.00Phần mềm đã đóng gói
600661 SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
16.083.94%0.61Mua1.137M4.387B827.270.027171.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600718 NEUSOFT CORPORATION
10.66-0.19%-0.02Bán7.622M13.244B-0.0216600.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600756 INSPUR SOFTWARE
17.690.06%0.01Bán1.884M5.733B401.820.041899.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600770 JIANGSU ZONGYI CO.,LTD
5.27-1.50%-0.08Mua20.309M6.851B102.880.05673.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600797 INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
8.501.43%0.12Bán14.586M8.846B-0.044839.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
600850 SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
22.92-0.35%-0.08Bán2.651M9.783B31.990.722516.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
601360 360 SECURITY TECHNOLOGY INC.
17.801.25%0.22Bán17.422M120.400B20.890.845824.00Phần mềm đã đóng gói
601519 SHANGHAI DZH LIMITED
7.06-0.84%-0.06Bán14.881M14.033B-0.01916.00Phần mềm đã đóng gói
603039 SHANGHAI WEAVER NETWORK CO.,LTD
61.330.74%0.45Mua728.543K12.768B75.100.811237.00Phần mềm đã đóng gói
603138 BEIJING VASTDATA TECHNOLOGY
19.98-2.96%-0.61Bán5.542M4.189B77.640.27Dịch vụ Công nghệ thông tin
603189 SHANGHAI WONDERTEK SOFTWARE CO.,LTD
21.641.69%0.36Bán4.572M4.778B117.700.181378.00Phần mềm đã đóng gói
603232 KOAL SOFTWARE CO.,LTD.
37.390.19%0.07Bán1.581M3.193B101.060.37520.00Phần mềm đã đóng gói
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
215.36-4.91%-11.13Mua1.959M19.206B145.841.551617.00Phần mềm đã đóng gói
603258 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
38.96-0.61%-0.24Sức mua mạnh8.808M9.350B32.931.20930.00Phần mềm đã đóng gói
603383 FUJIAN APEX SOFTWARE CO.,LTD
48.400.39%0.19Bán868.500K5.784B46.671.041183.00Phần mềm đã đóng gói
603444 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD
404.002.50%9.85Mua885.577K28.936B30.7712.81663.00Phần mềm đã đóng gói
603466 SHANGHAI?FENGYUZHU?CULTURE?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
14.880.00%0.00Mua6.380M4.302B18.490.801540.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
603533 IREADER TECHNOLOGY CO LTD
30.700.16%0.05Theo dõi5.010M12.311B66.340.46801.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất