Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

109
Cổ phiếu
1912.711B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.291M
Khối lượng
+2.60%
Tỷ suất Cổ tức
+0.10%
Thay đổi
−1.67%
Hiệu suất Tháng
+11.23%
Hiệu suất Năm
+8.07%
Hiệu suất YTD
           
000027 SHN ENERGY GROUP
6.110.49%0.03Mua5.951M24.104B13.390.456649.00Công ty Điện lực
000035 CHINA TIANYING INC
6.29-0.63%-0.04Bán16.540M15.976B28.980.228631.00Công ty Điện lực
000037 SHENZHEN NANSHAN P
11.711.91%0.22Bán3.228M4.902B-0.01520.00Công ty Điện lực
000426 INNER MONGOLIA XIN
4.774.15%0.19Mua54.354M8.414B-0.46378.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
000531 GUANGZHOU HENGYUN
6.550.00%0.00Bán1.817M4.487B12.650.521231.00Công ty Điện lực
000539 GUANGDONG ELECTRIC
4.160.00%0.00Mua3.009M21.841B24.970.176735.00Công ty Điện lực
000543 AN HUI WENERGY CO
4.65-0.21%-0.01Mua7.520M10.564B9.300.503539.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
000544 CENTRAL PLAINS ENV
5.92-0.34%-0.02Bán1.252M5.790B14.460.411246.00Công ty quản lý nước
000591 CECEP SOLAR ENERGY
3.441.18%0.04Mua11.918M10.224B10.640.322050.00Công ty Điện lực
000598 CHENGDU XINGRONG E
4.51-0.22%-0.01Bán4.751M13.498B12.590.363767.00Công ty quản lý nước
000600 H/JIONTO ENERGY IN
4.68-1.89%-0.09Bán9.628M8.546B13.950.344443.00Công ty Điện lực
000601 GUANGDONG SHAONENG
5.65-2.92%-0.17Bán13.919M6.289B12.270.475189.00Công ty Điện lực
000605 BOHAI WATER INDUST
6.63-0.15%-0.01Bán777.440K2.342B42.580.161315.00Công ty quản lý nước
000685 ZHONGSHAN PUBLIC
7.80-0.26%-0.02Bán1.677M11.535B13.650.573940.00Công ty quản lý nước
000690 GUANGDONG BAOLIHUA
5.61-1.41%-0.08Bán6.882M12.381B38.220.151390.00Công ty Điện lực
000692 S/HT THERMAL POWER
2.88-0.35%-0.01Mua2.712M1.540B211.720.012606.00Công ty quản lý nước
000695 TIANJIN BINHAI E&D
7.210.42%0.03Bán759.148K1.595B255.150.03447.00Công ty quản lý nước
000711 KINGLAND TECHNOLOG
5.721.78%0.10Mua11.887M5.753B-0.031748.00Công ty quản lý nước
000720 SHANDONG XINNENG T
5.68-1.90%-0.11Mua16.281M7.467B8.410.69851.00Công ty Điện lực
000722 HUNAN DEVELOPMENT
6.590.30%0.02Bán1.143M3.050B19.510.34663.00Công ty Điện lực
000767 SHANXI ZHANGZE ELE
2.451.24%0.03Mua5.856M7.446B39.870.068457.00Công ty Điện lực
000862 NING XIA YIN XING
5.07-0.78%-0.04Bán4.703M3.608B214.080.02634.00Công ty Điện lực
000875 JILIN POWER SHARE
3.16-0.94%-0.03Bán6.473M6.847B16.710.193347.00Công ty Điện lực
000883 HUBEI ENERGY GR CO
4.170.48%0.02Mua4.873M27.006B17.030.244120.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
000899 JIANGXI GANNENG CO
4.63-0.64%-0.03Bán683.742K4.547B16.070.29616.00Công ty Điện lực
000958 SPIC DONGFANG NEW
5.28-0.75%-0.04Bán4.396M5.864B29.540.182333.00Công ty quản lý nước
000966 GUODIAN C/EL POWER
4.62-1.28%-0.06Sức bán mạnh6.337M5.187B9.720.483224.00Công ty Điện lực
000993 FUJIAN MINDONG ELE
7.011.15%0.08Mua4.370M3.174B-0.211991.00Công ty Điện lực
001896 HENAN YUNENG HLDG
3.46-0.57%-0.02Mua9.216M4.004B-0.132956.00Công ty Điện lực
002039 GUIZHOU QIANYUAN P
14.850.41%0.06Mua1.203M4.517B12.521.18653.00Công ty Điện lực
002259 SICHUAN SHENGDA FO
2.23-0.89%-0.02Mua6.707M1.693B-0.29437.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
002267 SHAANXI PROVINCIAL
7.150.28%0.02Bán5.990M7.929B26.930.261822.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
002479 ZHEJIANG FUCHUN.EN
8.15-0.37%-0.03Bán8.601M7.271B41.340.201708.00Công ty quản lý nước
002608 JIANGSU GUOXIN COR
7.170.14%0.01Bán1.306M27.051B9.090.793921.00Công ty Điện lực
002893 BEIJING HUAYUANYIT
12.201.24%0.15Bán2.562M1.870B56.430.211666.00Công ty quản lý nước
002911 FOSHAN GAS GROUP C
15.372.74%0.41Bán3.257M8.318B21.650.691940.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
003816 CGN POWER CO LTD
3.510.00%0.00Bán27.258M157.083B8.050.2218663.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
200037 SHENZHEN NANSHAN P
4.20-1.18%-0.05Bán32.400K4.902B-0.01520.00Công ty Điện lực
200539 GUANGDONG ELECTRIC
2.40-0.83%-0.02Sức bán mạnh285.051K21.841B24.970.176735.00Công ty Điện lực
300040 HARBIN JIUZHOU ELE
5.320.38%0.02Bán1.508M1.818B55.530.10800.00Công ty Điện lực
300422 GUANGXI BOSSCO ENV
10.000.20%0.02Bán1.499M3.551B11.930.852858.00Công ty quản lý nước
300664 PENGYAO ENVIRONMEN
11.800.17%0.02Mua2.572M5.654B26.790.44920.00Công ty quản lý nước
600008 BEIJING CAPITAL CO.,LTD
3.25-0.31%-0.01Bán5.927M18.535B21.270.1514277.00Công ty quản lý nước
600011 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
5.91-2.64%-0.16Mua28.477M95.287B20.020.3057970.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
600021 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
7.430.41%0.03Bán3.641M19.367B6.531.136296.00Công ty Điện lực
600023 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO.,LTD
3.85-0.77%-0.03Bán7.729M52.771B13.500.2910465.00Công ty Điện lực
600025 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.
4.350.00%0.00Mua24.324M78.300B9.300.472500.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
3.800.53%0.02Mua26.791M37.282B17.130.2227386.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
600098 GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INCORPORATED
6.590.76%0.05Sức mua mạnh3.081M17.829B23.670.285247.00Công ty Điện lực
600101 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD
6.941.61%0.11Mua4.163M2.878B31.750.221823.00Công ty Điện lực
600116 CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY AND ELECTRIC POWER CO.,LTD.
7.500.94%0.07Bán1.592M7.378B35.370.211839.00Công ty Điện lực
600131 SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
17.53-5.04%-0.93Bán11.798M9.306B82.780.22745.00Công ty Điện lực
600167 LUENMEI QUANTUM CO.,LTD
12.384.47%0.53Mua3.873M27.114B22.460.533047.00Công ty quản lý nước
600168 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
6.360.63%0.04Bán1.393M4.484B14.700.431066.00Công ty quản lý nước
600187 HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.
2.49-0.40%-0.01Bán2.414M4.135B151.700.02878.00Công ty quản lý nước
600236 GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
4.88-0.41%-0.02Mua4.114M38.624B16.610.293567.00Công ty Điện lực
600283 QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
9.75-0.61%-0.06Bán530.161K3.463B-0.021665.00Công ty quản lý nước
600292 SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL?PROTECTION CO. ,LTD .
5.450.37%0.02Bán1.249M4.240B34.930.162157.00Công ty Điện lực
600310 GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.
3.90-0.26%-0.01Bán1.366M3.237B13.980.282450.00Công ty Điện lực
600323 GRANDBLUE ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
16.62-1.13%-0.19Sức bán mạnh2.251M12.881B14.841.134561.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
600333 CHANGCHUN GAS CO.,LTD
5.38-0.37%-0.02Bán7.372M3.289B-0.042747.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
600396 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO., LTD
1.830.00%0.00Mua3.837M2.695B-0.233419.00Công ty Điện lực
600452 CHONGQING FULING ELECTRIC POWER INDUSTRIAL CO.,LTD.
16.95-1.74%-0.30Bán4.448M5.410B11.971.44849.00Công ty Điện lực
600461 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.
5.88-0.17%-0.01Bán1.869M5.549B10.370.575433.00Công ty quản lý nước
600483 FUJIAN FUNENG CO.,LTD
8.900.23%0.02Bán1.740M13.780B11.450.843187.00Công ty Điện lực
600505 SICHUAN XICHANG ELECTRIC POWER CO.,LTD
9.062.60%0.23Mua5.160M3.219B56.200.16932.00Công ty Điện lực
600509 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD
3.67-1.34%-0.05Bán3.254M4.283B-0.203777.00Công ty Điện lực
600578 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
3.090.32%0.01Mua3.865M20.780B14.830.214499.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
600635 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) CO.,LTD
4.642.20%0.10Bán19.406M13.404B28.910.163208.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
600642 SHENERGY COMPANY LIMITED
5.980.50%0.03Mua7.017M29.227B12.260.492555.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
600644 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.460.74%0.04Bán737.008K2.918B26.770.203301.00Công ty Điện lực
600674 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
9.740.31%0.03Mua4.333M42.745B12.460.78589.00Công ty Điện lực
600719 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
4.470.22%0.01Bán981.702K1.805B132.230.03807.00Công ty quản lý nước
600726 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
1.730.00%0.00Mua3.701M3.402B-0.2310991.00Công ty Điện lực
600744 DATANG HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2.550.79%0.02Mua3.339M4.506B-0.025944.00Công ty Điện lực
600780 TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
3.31-0.60%-0.02Sức bán mạnh1.705M3.818B12.950.265159.00Công ty Điện lực
600795 GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
2.30-0.43%-0.01Bán30.091M45.392B27.040.0925586.00Công ty Điện lực
600856 CHANGCHUN SINOENERGY CORPORATION
2.14-0.93%-0.02Bán8.698M2.952B-1.01620.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
600863 INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LI
2.670.00%0.00Bán14.285M15.509B13.590.207366.00Công ty Điện lực
600864 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
6.380.00%0.00Bán9.656M13.274B19.360.334280.00Công ty quản lý nước
600868 GUANGDONG MEIYAN JIXIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
3.380.00%0.00Bán6.800M6.416B112.670.03432.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
600874 TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP
6.940.29%0.02Bán1.844M8.392B20.850.331739.00Công ty quản lý nước
600886 SDIC POWER HOLDINGS CO.,LTD.
8.60-0.23%-0.02Mua17.801M58.496B12.350.709474.00Công ty Điện lực
600900 CHINA YANGTZE POWER CO.,LTD.
17.94-0.06%-0.01Bán10.437M394.900B17.531.024077.00Công ty Điện lực
600903 GUIZHOU GAS GROUP CORPORATION LTD.
15.894.61%0.70Mua49.652M17.289B77.630.203636.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
600917 CHONGQING GAS GROUP CORPORATION LTD.
7.251.68%0.12Bán6.892M11.094B29.540.244064.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
600969 HUNAN CHENDIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHARE-HOLDING LIMITED COMPANY
6.300.00%0.00Bán1.035M2.331B38.890.162790.00Công ty Điện lực
600979 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD .
4.191.70%0.07Mua1.768M3.905B15.170.272436.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
600982 NINGBO THERMAL POWER CO., LTD
2.930.00%0.00Bán1.739M3.184B21.890.13402.00Công ty quản lý nước
600995 YUNNAN WENSHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
7.39-0.54%-0.04Bán1.648M3.555B10.130.732321.00Công ty Điện lực
601016 CECEP WIND-POWER CORPORATION
2.29-0.43%-0.01Bán9.267M9.558B20.070.11875.00Công ty Điện lực
601158 CHONGQING WATER GROUP CO.,LTD.
5.43-0.55%-0.03Bán3.291M26.208B18.090.305500.00Công ty quản lý nước
601199 JIANGSU JIANGNAN WATER
3.700.00%0.00Mua1.001M3.460B16.020.251003.00Công ty quản lý nước
601368 GUANGXI NANNING WATERWORKS COMPANY LIMITED.
5.670.53%0.03Bán482.800K4.980B18.210.311509.00Công ty quản lý nước
601619 NINGXIA JIAZE RENEWABLES CORPORATION LIMITED
3.790.26%0.01Bán2.710M7.307B28.400.1398.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
601985 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER
4.881.24%0.06Bán14.096M75.025B16.410.2912687.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
601991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.
2.440.41%0.01Bán6.913M37.979B73.700.0333483.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
603080 XINJIANG TORCH GAS CO.,LTD.
16.474.70%0.74Bán5.039M2.226B33.120.47397.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
603200 SHANGHAI EMPEROR OF CLEANING HI-TECH
18.20-0.11%-0.02Bán858.050K1.846B24.980.73826.00Công ty quản lý nước
603393 XINJIANG XINTAI NA
27.543.30%0.88Mua10.193M5.972B12.452.14869.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
603568 ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.
21.400.38%0.08Bán2.160M20.078B21.770.981519.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
603689 ANHUI PROVINCE NATURAL GAS DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.001.29%0.14Bán2.687M3.649B16.770.65832.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
603693 JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT
9.84-0.71%-0.07Bán1.039M6.124B27.490.36616.00Công ty Điện lực
603706 XINJIANG EAST UNIVERSE (GROUP) GAS CO., LTD
20.182.70%0.53Bán4.494M3.144B29.930.66445.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
10.660.00%0.00Bán1.821M3.340B21.190.50448.00Công ty quản lý nước
603817 FUJIAN HAIXIA ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD.
6.240.00%0.00Bán880.600K2.808B21.300.29580.00Công ty quản lý nước
603903 CSD WATER SERVICE
13.341.68%0.22Bán1.785M1.897B14.880.881022.00Công ty quản lý nước
603956 WPG (SHANGHAI) SMART WATER PUBLIC CO.,LTD
16.252.72%0.43Bán2.737M6.739B48.080.331291.00Công ty quản lý nước
900937 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
0.10-2.88%-0.00Bán556.700K3.402B-0.2310991.00Công ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất