Các công ty của Các công ty tại CH Síp hoạt động trong một ngành: vật liệu xây dựng

Danh sách sau có Các công ty tại CH Síp hoạt động trong cùng ngành, vật liệu xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như VASSILICO CEMENT WORKS LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VCWVASSILICO CEMENT WORKS LTD
238.827 M EUR3.32 EUR0.00%1 K0.388.580.39 EUR+59.65%6.33%Khoáng sản phi năng lượng
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
96.328 M EUR0.740 EUR+5.71%7.215 K0.832.86%Khoáng sản phi năng lượng