Các công ty của Các công ty tại CH Síp hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty tại CH Síp hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như WEALTHAVENUE PLC (CR WITH VR_C hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như WEALTHAVENUE PLC (CR WITH VR_C, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PNDPANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD
28.437 M EUR0.0670 EUR−5.63%13.999 K1.400.00%Tài chính
CLACLARIDGE PUBLIC LTD
2.001 M EUR0.0185 EUR−7.50%8.6 K0.380.00%Tài chính
WEALTHWEALTHAVENUE PLC (CR WITH VR_C
0.480 EUR+4.35%2000.03Tài chính