Công nghệ Điện tử (Khu vực)

1
Cổ phiếu
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BERCMBERCMAN TECHNOLOGIES
2.16 EUR−0.46%6201.08Công nghệ Điện tử