Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Estonia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Khách hàng Lâu năm9.007M EUR0.00%0.10%1.197K34
Hàng tiêu dùng không lâu bền60.812M EUR0.26%−0.37%12.317K33
Dịch vụ Khách hàng45.879M EUR3.30%−0.33%80111
Công nghệ Điện tử11
Tài chính1.461B EUR1.23%0.62%31.159K25
Công nghệ Sức khỏe11
Dịch vụ Công nghiệp288.59M EUR6.13%−6.33%16.663K12
Hỗn hợp101.451M EUR5.76%0.00%13011
Sản xuất Chế tạo125.418M EUR0.73%0.54%1.51K24
Bán Lẻ404.569M EUR6.85%−0.01%4.632K22
Dịch vụ Công nghệ68.757M EUR0.00%0.22%63424
Vận chuyển794.882M EUR2.42%0.41%99.393K22
Công ty dịch vụ công cộng1.507B EUR4.09%0.03%56.37K22