Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Estonia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
12.102M4.830.15%4.915K34
52.395M0.24%13.125K23
53.601M4.52-1.13%69511
12.246M1.290.00%511
%11
1.242B1.06-1.36%12.331K25
307.990M5.75-0.39%3.826K12
112.103M3.64-1.36%1.808K11
133.861M1.88-2.94%1.888K23
418.696M6.61-0.39%3.093K11
5.895M1.04%2.876K23
819.896M3.11-1.40%200.921K22
1.305B4.05-0.71%71.509K22
Tải thêm