Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Estonia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính2.197 B EUR2.33%+0.61%43.289 K36
Công ty dịch vụ công cộng1.055 B EUR3.60%−0.34%33.663 K22
Vận chuyển861.344 M EUR7.41%+0.05%92.405 K22
Bán Lẻ398.332 M EUR7.36%−0.41%6.128 K11
Dịch vụ Công nghiệp319.46 M EUR7.20%−0.23%3.743 K12
Sản xuất Chế tạo92.633 M EUR2.60%+0.50%3.836 K23
Hàng tiêu dùng không lâu bền53.607 M EUR0.24%−1.58%1.706 K33
Dịch vụ Công nghệ40.426 M EUR+2.17%1.285 K25
Dịch vụ Khách hàng36.642 M EUR4.96%−0.41%4.217 K11
Khách hàng Lâu năm7.468 M EUR+2.04%20723
Công nghệ Sức khỏe11
Công nghệ Điện tử11
Hỗn hợp11