Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Estonian tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Estonian sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TEXTMAGIC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MODERA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MAGICTEXTMAGIC
36.125 M EUR4.29 EUR+0.94%2151.57−2.43 EUR0.00%
ELMOELMO RENT
734.453 K EUR0.299 EUR0.00%2290.25−0.56 EUR+82.71%0.00%
PNKTDPUNKTID TECHNOLOGIES
0.510 EUR0.00%500.07
MODEMODERA
4.33 EUR+2.36%8482.79
GRB2GGRAB2GO AS
0.296 EUR−0.34%1580.39