Sòng bạc /Trò chơi (Công nghiệp)

51
Cổ phiếu
381.791B
Giá trị vốn hóa thị trường
103
Khối lượng
−1.01%
Thay đổi
−10.38%
Hiệu suất Tháng
+49.58%
Hiệu suất Năm
+0.24%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
3LV LEOVEGAS AB
3.621.34%0.05Bán0372.557M18.940.19837.00
3LV LEOVEGAS AB
3.691.04%0.04Bán0372.557M19.370.19837.00
3LV LEOVEGAS AB NAMN-AKTIER O.N.
3.642.36%0.08Bán0372.557M18.850.19837.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
30.80-2.38%-0.75Bán0214.751M10.133.11284.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
31.501.61%0.50Bán120214.751M9.953.11284.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
31.302.62%0.80Bán0214.751M9.793.11284.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
30.800.00%0.00Bán15214.751M9.893.11284.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
30.750.49%0.15Bán6.403K214.751M9.833.11284.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
31.502.94%0.90Bán20214.751M9.833.11284.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG INHABER-AKTIEN O.N.
31.352.28%0.70Bán480214.751M9.843.11284.00
B5O BEST OF THE BEST LS -,05
17.200.00%0.00Bán0172.237M12.271.41
B5O B5O
17.202.38%0.40Bán0172.237M11.981.41
B5O BEST OF THE BEST LS -,05
18.20-3.70%-0.70Bán0172.237M13.481.41
EM7A EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD.
0.10-0.97%-0.00Bán0137.581M-0.02770.00
EM7A EMPEROR ENTMT HOTEL LTD. SUBDIVIDED REG. SHS HD -,0001
0.100.98%0.00Bán0137.581M-0.02770.00
EM7A EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD.
0.110.94%0.00Bán0137.581M-0.02770.00
EM7A EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD.
0.100.00%0.00Bán0137.581M-0.02770.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
39.81-0.97%-0.39Bán030.672B-1.4746000.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
39.71-1.54%-0.62Sức bán mạnh1.092K30.672B-1.4746000.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
39.22-3.11%-1.26Sức bán mạnh030.672B-1.4746000.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
40.47-0.07%-0.03Bán030.672B-1.4746000.00
LCR LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
39.14-3.31%-1.34Sức bán mạnh2030.672B-1.4746000.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
40.172.21%0.87Bán030.672B-1.4746000.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
420.002.44%10.00Bán0682.778M118.513.46114.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
424.000.95%4.00Bán0682.778M121.403.46114.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
426.000.00%0.00Bán0682.778M123.143.46114.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
422.00-0.94%-4.00Bán0682.778M123.143.46114.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
414.00-1.90%-8.00Bán0682.778M121.983.46114.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
422.00-0.47%-2.00Bán118682.778M122.563.46114.00
MGG MGM RESORTS INTL DL -,01
32.97-0.92%-0.30Bán016.362B-3.7142000.00
MGG MGM RESORTS INTL DL -,01
33.55-0.34%-0.12Bán016.362B-3.7142000.00
MGG MGM RESORTS INTERNATIONAL REGISTERED SHARES DL -,01
33.03-0.75%-0.25Bán3016.362B-3.7142000.00
MGG MGM RESORTS INTL DL -,01
33.25-1.23%-0.42Bán016.362B-3.7142000.00
MGG MGM RESORTS INTL DL -,01
33.090.00%0.00Bán016.362B-3.7142000.00
MGG MGM RESORTS INTL DL -,01
33.16-0.85%-0.28Bán016.362B-3.7142000.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.65-0.12%-0.05Mua50914.498M86.840.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.900.00%0.00Mua2.466K914.498M87.260.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.700.49%0.20Bán0914.498M86.410.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.70-0.12%-0.05Mua20914.498M86.940.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.700.74%0.30Mua0914.498M86.200.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.700.49%0.20Bán0914.498M86.410.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.900.49%0.20Mua1914.498M86.840.47160.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
40.800.74%0.30Mua0914.498M86.410.47160.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
90.75-0.78%-0.71Bán010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
90.881.32%1.18Bán010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
90.78-0.74%-0.68Bán010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
88.30-4.07%-3.75Bán010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
91.450.00%0.00Bán010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
90.75-0.78%-0.71Bán010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
89.64-2.14%-1.96Sức bán mạnh8010.561B-15.4227500.00
WYR WYNN RESORTS LTD. REGISTERED SHARES DL -,01
88.31-3.80%-3.49Sức bán mạnh010.561B-15.4227500.00
Tải thêm