Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đức

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.361T EUR0.98%+1.65%344579
Truyền thông1.093T EUR4.33%+0.34%8.706K332
Khách hàng Lâu năm1.79T EUR2.46%+1.03%4.775K870
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.663T EUR2.60%+0.36%6139102
Dịch vụ Khách hàng1.301T EUR1.54%+1.03%3741077
Dịch vụ Phân phối576.41B EUR1.83%+1.02%9.906K455
Công nghệ Điện tử8.125T EUR0.86%+4.46%7.565K9135
Năng lượng Mỏ1.688T EUR4.07%+0.06%1.693K445
Tài chính5.948T EUR3.06%+0.81%2.135K14377
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe912.585B EUR1.43%+0.07%118428
Công nghệ Sức khỏe5.09T EUR1.82%+1.03%1.886K4116
Dịch vụ Công nghiệp477.965B EUR3.39%+0.65%56568
Hỗn hợp1.735B EUR7.49%+1.39%1813
Khoáng sản phi năng lượng776.661B EUR3.38%−0.39%1.046K679
Công nghiệp Chế biến1.196T EUR2.43%+0.77%5838122
Sản xuất Chế tạo2.6T EUR1.84%+2.13%9079228
Bán Lẻ3.672T EUR0.86%+1.89%3.558K982
Dịch vụ Công nghệ10.255T EUR0.53%+2.37%2.538K4160
Vận chuyển1.23T EUR2.42%+1.06%1.246K684
Công ty dịch vụ công cộng915.745B EUR3.86%+0.16%3.781K468