Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đức

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1071.724B0.87-1.69%405553
678.918B4.70-1.24%3.998K320
1357.473B1.62-3.89%1.575K850
3432.819B2.86-0.97%1.169K883
1281.254B1.38-1.84%1791061
173.537B1.86-1.39%337432
5332.790B1.34-2.89%1.199K9101
2044.154B3.501.31%2.161K439
4421.768B3.20-1.39%56713239
769.770B1.35-0.63%44414
4554.167B2.04-0.62%621497
370.143B3.47-0.52%123538
420.075M1.91-0.95%026
389.195B5.20-0.86%1.018K650
816.983B2.52-0.80%859865
1492.118B2.17-0.90%2279150
3216.967B1.21-2.59%877980
7535.587B0.58-2.87%1.552K4141
811.151B4.23-1.60%1.045K636
793.448B4.03-1.27%924445
Tải thêm