Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

60
Cổ phiếu
172.039B
Giá trị vốn hóa thị trường
19
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−2.57%
Hiệu suất Tháng
+4.65%
Hiệu suất Năm
+8.46%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0KNMORGAN SINDALL GRP LS-,05
18.9 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00894.128M EUR12.571.49 EUR
16TKREATE GROUP OYJ
8.51 EUR0.71%0.06 EUR
Bán
0076.762M EUR447
1CVCIVMEC LTD
0.478 EUR4.37%0.020 EUR
Sức mua mạnh
00240.189M EUR6.140.07 EUR
2ILINSTAL.BLDG PRODS DL -,01
99.5 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
002.858B EUR13.457.32 EUR10.3K
2PWHAZAMA ANDO CORP.
5.90 EUR1.72%0.10 EUR
Bán
001.068B EUR8.870.68 EUR3.669K
3MCMULTICONSULT AS NK -,50
11.94 EUR0.84%0.10 EUR
Bán
00331.539M EUR11.941.05 EUR3.353K
3NRNRW HOLDINGS LTD
1.32 EUR2.33%0.03 EUR
Bán
00589.69M EUR10.880.12 EUR7K
42UENERSENSE INTERL. OYJ
5.80 EUR2.11%0.12 EUR
Bán
0095.162M EUR−0.11 EUR1.995K
4IIAINSTALCO AB A
4.088 EUR−5.35%−0.231 EUR
Bán
001.109B EUR23.130.18 EUR
4M9PURMO GROUP OYI EO 1
8.40 EUR−3.23%−0.28 EUR
Bán Mạnh
00367.03M EUR26.210.32 EUR3.372K
4NKNORBIT ASA NK-,1
3.23 EUR3.86%0.12 EUR
Mua
00186.871M EUR19.080.17 EUR
5EYKANDENKO CO. LTD
6.25 EUR0.81%0.05 EUR
Mua
001.29B EUR8.640.74 EUR10.264K
5FOMIRAIT ONE CORP.
11.2 EUR−1.75%−0.2 EUR
Mua
001.085B EUR12.330.95 EUR14.006K
72SSUMITOMO MITSUI CONSTR.
2.64 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
00417.181M EUR28.990.09 EUR5.42K
7EVBEOLUS VIND AB B SK-,50
7.180 EUR−0.14%−0.010 EUR
Bán
00179.597M EUR−0.02 EUR
7W71SWECO AB B SK 1,-
10.85 EUR−3.38%−0.38 EUR
Theo dõi
003.996B EUR0.41 EUR18.651K
83AFASADGRUPPEN GROUP AB
9.14 EUR4.70%0.41 EUR
Mua
00440.178M EUR17.540.50 EUR1.975K
893MITSUBISHI KAKOKI
15.0 EUR−0.66%−0.1 EUR
Bán
00115.981M EUR5.752.69 EUR919
8MPMONADELPHOUS GROUP LTD.
7.20 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
00689.833M EUR21.160.34 EUR7.541K
9CFCOMFORT SYST. USA DL-,01
131 EUR0.00%0 EUR
Mua
004.686B EUR19.746.42 EUR14.1K
AB9ABO WIND AG O.N.
73.8 EUR−1.07%−0.8 EUR
Theo dõi
00680.502M EUR27.672.67 EUR
ABS2PORR AG
13.62 EUR−0.29%−0.04 EUR
Mua
00535.927M EUR7.651.69 EUR
AF8AF GRUPPEN ASA A NK 0,05
12.80 EUR1.27%0.16 EUR
Bán
001.382B EUR15.760.85 EUR5.975K
B5ABAUER AG
5.92 EUR2.07%0.12 EUR
Bán
00267.876M EUR7.720.78 EUR
BDTBERTRANDT AG O.N.
46.20 EUR−0.75%−0.35 EUR
Bán
00470.437M EUR13.179K
BV0BRAVIDA HOLDING AB
10.07 EUR−0.98%−0.10 EUR
Theo dõi
002.082B EUR18.000.55 EUR
BYGBOUYGUES SA INH. EO 1
31.67 EUR−0.72%−0.23 EUR
Theo dõi
0011.832B EUR2.60 EUR
C0MCOMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG
3.050 EUR−4.54%−0.145 EUR
Bán Mạnh
0015.868M EUR−7.49 EUR430
C7OCAVERION OYJ. O.N.
8.61 EUR−1.15%−0.10 EUR
Theo dõi
001.176B EUR24.930.34 EUR14.49K
CS7COMSYS HLDGS CORP.
16.7 EUR−1.76%−0.3 EUR
Bán
002.11B EUR13.651.28 EUR17.52K
DNEDOWNER EDI
2.06 EUR−1.90%−0.04 EUR
Bán
001.424B EUR18.770.12 EUR33K
ED4EDAG ENGINEERING G.SF-,04
10.50 EUR1.45%0.15 EUR
Bán
00270M EUR10.980.96 EUR7.88K
EP5EXPONENT INC. DL -,0001
90.64 EUR−0.13%−0.12 EUR
Bán
004.624B EUR49.731.85 EUR1.313K
EPLETTEPLAN OYI
15.00 EUR0.67%0.10 EUR
Sức mua mạnh
00378.375M EUR20.210.73 EUR3.951K
ETGENVITEC BIOGAS O.N.
48.0 EUR−2.44%−1.2 EUR
Bán Mạnh
00727.65M EUR26.811.83 EUR518
GBFBILFINGER SE O.N.
38.94 EUR0.41%0.16 EUR
Sức mua mạnh
001.459B EUR0.68 EUR30.309K
HOTHOCHTIEF AG
73.50 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
1037.571K5.542B EUR10.456.70 EUR36.858K
HZSHITACHI ZOSEN CORP.
5.998 EUR0.23%0.014 EUR
Bán
001.008B EUR12.210.50 EUR11.54K
JDDJDC CORP I.K.
4.04 EUR−1.46%−0.06 EUR
Mua
00358.75M EUR8.620.47 EUR1.106K
KAJKAJIMA CORP.
11.2 EUR2.75%0.3 EUR
Mua
1001.12K5.289B EUR7.341.52 EUR19.295K
KEP1KEPPEL CORP. SUB. SD-,25
3.70 EUR1.65%0.06 EUR
Bán
006.494B EUR10.240.36 EUR
KUG1KUMAGAI GUMI
18.9 EUR−0.53%−0.1 EUR
Bán
00852.255M EUR13.431.45 EUR4.338K
NCGBNCC B FRIA SK 8
7.865 EUR−4.26%−0.350 EUR
Bán Mạnh
00807.442M EUR8.470.93 EUR
NWSNWS HLDGS HD 1
0.785 EUR−2.48%−0.020 EUR
Bán Mạnh
003.23B EUR20.630.04 EUR13.8K
PEKBPEAB AB B SK 5
4.422 EUR−3.74%−0.172 EUR
Bán Mạnh
001.354B EUR7.920.56 EUR15.555K
PNE3PNE AG NA O.N.
15.16 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
203031.162B EUR28.660.53 EUR491
PO6PENTA-OCEAN CONSTR.
4.24 EUR−1.40%−0.06 EUR
Bán Mạnh
001.236B EUR−0.14 EUR3.667K
RE21RED ELECTRICA CORP.EO-,50
15.745 EUR−1.22%−0.195 EUR
Bán
008.519B EUR12.411.23 EUR2.42K
S3ASTANTEC INC.
52.0 EUR−1.89%−1.0 EUR
Theo dõi
005.82B EUR35.211.54 EUR26K
SMCSMART METERING SYS LS-,01
8.80 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
001.177B EUR69.820.13 EUR
SQUVINCI S.A. INH. EO 2,50
107.12 EUR−0.43%−0.46 EUR
Mua
0060.63B EUR14.047.55 EUR270K
TKK1TAISEI CORP.
28.18 EUR1.88%0.52 EUR
Bán
005.292B EUR12.292.30 EUR14.518K
VJCJGC HOLDINGS CORP.
10.9 EUR0.93%0.1 EUR
Bán
002.722B EUR12.240.89 EUR7.275K
VK4VEIDEKKE ASA NK 0,50
9.56 EUR−2.94%−0.29 EUR
Bán
001.337B EUR0.76 EUR7.933K
VQTVA-Q-TEC AG NA O.N.
21.90 EUR1.62%0.35 EUR
Theo dõi
2004.38K294.161M EUR−0.22 EUR625
VQT0VA-Q-TEC AG NA Z.UMT.
23.0 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00294.161M EUR−0.22 EUR625
WAAWAESTBYGG GRUPPEN AB SE.B
2.885 EUR−2.20%−0.065 EUR
Bán
0096.008M EUR−0.05 EUR597
XD4STRABAG SE
39.50 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
004.073B EUR7.545.24 EUR73.606K
XSZSHIMIZU CORP.
5.05 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
003.752B EUR11.670.44 EUR19.661K
ZVRSOLAR AS B DK 100
74.6 EUR1.77%1.3 EUR
Bán
00548.1M EUR6.1812.14 EUR3.043K