Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0KNMORGAN SINDALL GRP LS-,05
27.0 EUR+1.50%01.279B EUR9.392.88 EUR+18.29%4.47%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
16TKREATE GROUP OYJ
7.20 EUR−0.28%064.932M EUR17.320.42 EUR−35.14%6.30%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1CVCIVMEC LTD
0.525 EUR−1.87%0274.7M EUR7.200.07 EUR+31.34%5.60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1PMPRIMORIS SERVICES CORP.
36.4 EUR+4.60%01.946B EUR17.312.10 EUR−9.01%0.61%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
2ILINSTAL.BLDG PRODS DL -,01
220 EUR+2.80%00.006.149B EUR28.207.80 EUR+7.50%0.56%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
2PWHAZAMA ANDO CORP.
7.50 EUR0.00%01.368B EUR17.290.43 EUR−35.89%4.03%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
3MCMULTICONSULT AS NK -,50
12.40 EUR+2.06%00.00342.055M EUR12.061.03 EUR−2.42%6.34%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
3NRNRW HOLDINGS LTD
1.77 EUR0.00%0806.391M EUR14.460.12 EUR+23.30%5.56%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
4IIAINSTALCO AB A
3.360 EUR−1.52%0916.946M EUR16.290.21 EUR+14.27%1.69%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
4M9PURMO GROUP OYI EO 1
6.74 EUR−3.71%0298.746M EUR−0.30 EUR−193.50%6.43%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
4NKNORBIT ASA NK-,1
5.64 EUR−1.05%00.00348.116M EUR20.420.28 EUR+59.56%1.05%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
5EYKANDENKO CO. LTD
10.30 EUR+3.52%02.074B EUR12.380.83 EUR+13.03%2.05%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
5FOMIRAIT ONE CORP.
11.1 EUR+0.91%01.087B EUR13.410.83 EUR−12.72%3.21%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
6LTBIRD CONSTRUCTION
11.3 EUR−0.88%00.00622.644M EUR13.940.81 EUR+31.67%2.48%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
72SSUMITOMO MITSUI CONSTR.
2.60 EUR+1.56%0410.503M EUR−0.87 EUR−1027.60%3.26%Dịch vụ Công nghiệp
7EVBEOLUS VIND AB B SK-,50
6.615 EUR+0.61%0164.288M EUR3.222.06 EUR2.02%Dịch vụ Công nghiệp
7W71SWECO AB B SK 1,-
9.715 EUR+2.70%00.003.434B EUR2.50%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
83AFASADGRUPPEN GROUP AB
5.42 EUR+2.46%0267.938M EUR13.720.39 EUR−20.54%2.80%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
893MITSUBISHI KAKOKI
23.4 EUR+2.63%00.00176.534M EUR4.824.85 EUR+81.65%2.90%Dịch vụ Công nghiệp
8MPMONADELPHOUS GROUP LTD.
8.45 EUR+1.20%0819.536M EUR24.620.34 EUR+12.72%3.49%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
9CFCOMFORT SYST. USA DL-,01
270 EUR0.00%00.009.677B EUR33.088.16 EUR+28.09%0.29%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AB9ABO WIND AG O.N.
47.7 EUR−0.21%500.47452.746M EUR18.422.59 EUR+79.27%1.10%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ABS2PORR AG
13.74 EUR−0.87%3000.21541.396M EUR6.941.98 EUR+16.88%4.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AF8AF GRUPPEN ASA A NK 0,05
10.74 EUR+0.37%01.172B EUR21.890.49 EUR−44.09%8.40%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
BDTBERTRANDT AG O.N.
42.45 EUR+0.24%00.00432.58M EUR14.093.01 EUR1.98%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BV0BRAVIDA HOLDING AB
7.800 EUR+1.17%00.001.587B EUR14.500.54 EUR−2.93%3.72%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BYGBOUYGUES SA INH. EO 1
36.78 EUR−0.05%00.0014.058B EUR4.87%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
CS7COMSYS HLDGS CORP.
20.2 EUR−0.00%02.373B EUR15.071.34 EUR+5.88%3.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
DNEDOWNER EDI
2.92 EUR−1.35%00.002.033B EUR−0.37 EUR−315.94%2.57%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ED4EDAG ENGINEERING G.SF-,04
13.30 EUR+2.31%00.00336.25M EUR10.561.26 EUR+31.64%4.09%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EP5EXPONENT INC. DL -,0001
73.75 EUR+1.65%03.681B EUR41.881.76 EUR−3.64%1.32%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EPLETTEPLAN OYI
13.10 EUR+1.55%00.00330.765M EUR18.100.72 EUR+5.57%2.73%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ETGENVITEC BIOGAS O.N.
28.0 EUR−4.11%00.00424.71M EUR6.964.02 EUR+468.84%6.99%Dịch vụ Công nghiệp
GBFBILFINGER SE O.N.
42.58 EUR+0.52%3500.361.582B EUR3.06%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HOTHOCHTIEF AG
109.3 EUR+1.96%1400.568.068B EUR15.726.95 EUR+3.82%3.73%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HZSHITACHI ZOSEN CORP.
7.525 EUR−0.99%00.001.289B EUR10.380.73 EUR+45.63%1.44%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
JDDJDC CORP I.K.
3.14 EUR−0.63%0266.8M EUR−0.19 EUR−141.72%4.92%Dịch vụ Công nghiệp
KAJKAJIMA CORP.
16.6 EUR−0.60%08.208B EUR11.741.41 EUR−6.45%2.76%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KEP1KEPPEL LTD. SUB. SD-,25
4.940 EUR+1.52%00.008.545B EUR3.201.55 EUR+324.26%4.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KUG1KUMAGAI GUMI
24.2 EUR+4.31%01.011B EUR16.511.47 EUR+1.85%3.39%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
M8H0MBH CORP. PLC EO-,3
0.0100 EUR0.00%00.00272.124K EUR0.030.30 EUR−75.71%65.93%Dịch vụ Công nghiệp
NCGBNCC B FRIA SK 8
12.24 EUR+1.24%01.086B EUR8.501.44 EUR+54.12%4.37%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NCH2THYSSENKRUPP NUCERA O.N.
15.20 EUR−0.59%4.145K1.501.892B EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NWSNWS HLDGS HD 1
1.00 EUR−7.41%00.004.043B EUR18.020.06 EUR+3.38%6.96%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
PEKBPEAB AB B SK 5
4.970 EUR−0.48%01.481B EUR8.040.62 EUR+10.17%7.09%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PO6PENTA-OCEAN CONSTR.
4.66 EUR+0.87%01.355B EUR9.920.47 EUR3.09%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RE21REDEIA CORPO EO-,50
14.435 EUR−1.64%00.007.826B EUR5.58%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SMCSMART METERING SYS LS-,01
11.1 EUR+0.91%00.001.477B EUR79.160.14 EUR+753.74%3.35%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SQUVINCI S.A. INH. EO 2,50
118.24 EUR+0.02%1.321K1.7466.935B EUR14.468.18 EUR+81.29%3.42%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TKK1TAISEI CORP.
28.8 EUR−0.69%05.187B EUR24.831.16 EUR−49.28%2.74%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
VJCJGC HOLDINGS CORP.
8.30 EUR−0.60%00.002.135B EUR16.780.49 EUR−44.13%2.75%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
VK4VEIDEKKE ASA NK 0,50
9.44 EUR+0.85%01.281B EUR7.11%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
WF9WORLEY LTD.
9.85 EUR+3.68%05.091B EUR34.820.28 EUR+62.99%3.11%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
XD4STRABAG SE
43.60 EUR+0.69%50029.941.723B EUR7.046.20 EUR+31.28%4.66%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
XSZSHIMIZU CORP.
5.30 EUR−0.93%03.754B EUR103.780.05 EUR−88.40%2.72%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ZVRSOLAR AS B DK 100
50.6 EUR−0.20%0377.236M EUR7.976.35 EUR−47.41%11.69%Dịch vụ Công nghiệp