Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
122.148B
Giá trị vốn hóa thị trường
125
Khối lượng
+1.29%
Thay đổi
+0.65%
Hiệu suất Tháng
−3.16%
Hiệu suất Năm
+15.45%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
123F123FAHRSCHULE SE INH O.N.
7.50 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
00 EUR24.082M EUR−1.52 EUR249
2WYWYNDHAM HT + RSTS INC.
65.0 EUR2.36%1.5 EUR
Mua
00 EUR5.536B EUR19.983.27 EUR2.5K
ACRACCOR SA INH. EO 3
31.24 EUR0.26%0.08 EUR
Theo dõi
00 EUR8.265B EUR22.391.40 EUR
CDZ0MHP HOTEL AG INH O.N.
1.18 EUR−1.67%−0.02 EUR
Bán
00 EUR52.332M EUR800
CZHCHOICE HOTELS INT. DL-,01
103 EUR−0.96%−1 EUR
Bán Mạnh
00 EUR5.363B EUR19.265.39 EUR1.8K
HI91HILTON WORLD.HDGS DL -,01
126.95 EUR0.36%0.45 EUR
Bán
00 EUR33.858B EUR30.254.23 EUR159K
MAQMARRIOTT INTL A DL-,01
158.20 EUR1.40%2.18 EUR
Bán
00 EUR48.249B EUR20.077.92 EUR377K
POH1CARNIVAL PLC DL 1,66
9.882 EUR4.53%0.428 EUR
Sức mua mạnh
1.115K11.018K EUR13.681B EUR−3.81 EUR
RRKRED ROCK RESORTS A DL-,01
42.6 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
00 EUR4.458B EUR13.453.22 EUR7.85K
WD5ATRAVEL + LEISURE DL-,01
34.6 EUR2.37%0.8 EUR
Mua
00 EUR2.663B EUR8.384.17 EUR18.2K