Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
215.722B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.185K
Khối lượng
+1.11%
Thay đổi
+2.65%
Hiệu suất Tháng
+8.44%
Hiệu suất Năm
−9.29%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
14DTOKENTUS INVESTMENT AG
0.990 EUR0.00%0Khoáng sản phi năng lượng
1SNFIRST TIN PLC LS-,001
0.0675 EUR−15.63%0Khoáng sản phi năng lượng
31LSYLVANIA PLAT. DL 0,01
0.870 EUR−1.14%0240.017M EUR5.240.17 EUR−46.30%13.92%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
40ATOHO TITANIUM
11.1 EUR−2.63%0808.928M EUR19.320.57 EUR18.04%1.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
7GINITTETSU MNG CO.LTD
31.4 EUR−1.88%0529.438M EUR9.913.17 EUR−24.70%3.54%Khoáng sản phi năng lượng
9C3CENTR.ASIA METALS DL -,01
2.12 EUR−1.85%0394.969M EUR−0.01 EUR−102.61%10.64%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALIALMONTY INDUSTRIES INC.
0.3305 EUR9.80%5.5K80.001M EUR−0.05 EUR−112.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ATDATI INC. DL-,01
39.42 EUR1.18%05.009B EUR21.931.80 EUR5361.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
EB9AFRICAN RAINB.MINL.RC-,05
8.20 EUR−4.65%01.648B EUR4.361.88 EUR−50.24%19.99%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FPMBFREEPORT-MCMORAN INC.
35.605 EUR1.02%13050.609B EUR26.761.33 EUR−57.74%0.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GSC1GESCO SE NA O.N.
21.3 EUR−0.93%0228.713M EUR7.372.89 EUR−11.69%4.74%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HGRECORA RESOURCES LS-,02
1.218 EUR1.00%0318.701M EUR−0.03 EUR−67.74%6.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MMGMITSUI MNG SMELTG
24.0 EUR−1.64%01.375B EUR−1.19 EUR−117.50%3.69%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
NDAAURUBIS AG
70.20 EUR1.45%353.062B EUR10.446.72 EUR−59.05%2.57%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NGLBANGLO AMERICAN DL-,54945
26.44 EUR3.85%50034.998B EUR16.001.65 EUR−64.22%4.55%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NVJPUMICORE S.A.
21.91 EUR0.69%05.401B EUR10.882.01 EUR10.82%2.49%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RIO1RIO TINTO
60.63 EUR0.63%5.478K100.43B EUR11.905.10 EUR−48.41%6.24%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
RORSUNMIRROR AG SF 1
2.78 EUR4.91%06.756M EUR−4.27 EUR−7399.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
S19SUMITOMO MET.MNG
27.8 EUR0.00%287.662B EUR11.472.42 EUR−69.86%4.66%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
S5MOSAKA TITANIUM TECHNO.CO.
19.0 EUR−2.06%0710.289M EUR19.500.97 EUR1.15%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SAVSAVANNAH RES PLC LS -,01
0.0400 EUR−1.23%072.844M EUR−0.00 EUR18.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
U6ZURANIUM ENERGY CORP
4.968 EUR−5.64%59.614K1.841B EUR−0.01 EUR−161.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VULVULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED
1.8000 EUR0.59%8K295.887M EUR−0.19 EUR−157.04%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh