Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: kim loại quý

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, kim loại quý. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như AGNICO EAGLE MINES LTD. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FIRST MAJESTIC SILVER, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NMMNEWMONT CORP. DL 1,60
43.968 B EUR38.510 EUR−0.49%1.039 K0.47−2.49 EUR−305.93%3.52%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AE9AGNICO EAGLE MINES LTD.
31.054 B EUR62.42 EUR+1.17%5400.4672.540.86 EUR−81.54%2.35%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ABRBARRICK GOLD CORPORATION
27.524 B EUR15.708 EUR−0.90%10.697 K0.8520.630.76 EUR+1970.40%2.33%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SIIWHEATON PREC. METALS
23.334 B EUR51.64 EUR−1.15%2100.1742.971.20 EUR−3.15%1.07%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
188HSHAND.GOLD MNG LTD H HD 1
15.114 B EUR1.98 EUR−3.88%00.0038.540.05 EUR0.45%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KIN2CA4969024047
8.96 B EUR7.390 EUR+0.90%5200.0322.900.32 EUR+8054.03%1.50%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ZZVLZHAOJIN MINING IND.H YC 1
5.599 B EUR1.60 EUR0.00%00.0059.790.03 EUR+1812.95%0.32%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HCLHECLA MNG DL-,25
3.342 B EUR5.380 EUR−0.37%1.6 K0.50−0.13 EUR−77.39%0.43%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
F1YNLUNDIN GOLD INC.
3.12 B EUR13.08 EUR−2.53%00.0020.040.65 EUR+75.28%2.77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
OM4OSISKO GOLD ROYALT.
2.759 B EUR14.765 EUR+0.92%00.00−0.20 EUR−227.19%1.09%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CDM1COEUR MINING DL -,01
1.983 B EUR5.018 EUR−0.16%1.45 K0.39−0.28 EUR+23.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FMVFIRST MAJESTIC SILVER
1.872 B EUR6.658 EUR+1.56%21.102 K2.73−0.15 EUR+79.29%0.28%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
7CTCENTAMIN PLC
1.681 B EUR1.422 EUR−1.32%019.450.07 EUR−3.02%2.89%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GOUCENTERRA GOLD INC.
1.372 B EUR6.328 EUR+0.22%00.0027.300.23 EUR2.96%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NNMX0NEXLIVING CMNTYS INC.
20.005 M EUR1.14 EUR−0.87%0−0.16 EUR−139.14%2.22%Khoáng sản phi năng lượng
Mua