Kim loại quý (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
106.472B
Giá trị vốn hóa thị trường
889
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
+5.38%
Hiệu suất Tháng
−13.10%
Hiệu suất Năm
−4.07%
Hiệu suất YTD
          
31L SYLVANIA PLAT. DL 0,01
1.28-7.91%-0.11Mua0356.174M4.500.32
6KLD GRAN COLOMBIA GOLD
3.503.00%0.10Mua445342.326M2.241.911803.00
7GB GOLDEN MINERALS CO.DL-,01
0.400.50%0.00Mua068.894M-0.04192.00
ABR BARRICK GOLD CORP.
16.731.27%0.21Mua5.848K29.509B13.261.25
CDM1 COEUR MINING DL -,01
5.42-0.40%-0.02Bán4.800K1.386B21.880.251959.00
ED01 ENDOMINES AB
0.230.00%0.00Bán060.383M-0.15
FMV FIRST MAJESTIC SILVER
11.032.85%0.30Mua1.728K2.755B34.220.335193.00
GIH GOLD RES CORP. DL-,001
1.463.70%0.05Mua700108.158M11.00
HCL HECLA MNG DL-,25
5.001.50%0.07Mua1.700K2.599B93.540.051600.00
KIN2 KINROSS GOLD CORP.
5.453.81%0.20Mua14.627K6.624B5.820.91
NMM NEWMONT CORP. DL 1,60
49.13-0.06%-0.03Mua1.190K39.155B16.323.0227800.00
RNY YAMANA GOLD INC.
3.69-0.81%-0.03Mua1.475K3.574B23.310.16
RTZ PAN AFRICAN RES LS -,01
0.18-1.01%-0.00Mua0325.034M5.280.032104.00
SII WHEATON PREC. METALS
36.221.29%0.46Sức mua mạnh40015.961B29.121.2339.00
TNR TRIBUNE RESOURCES LTD.
3.369.80%0.30Sức mua mạnh1.000K172.569M5.000.61
US8A MCEWEN MINING INC.
0.971.83%0.02Mua0454.004M-0.10377.00
ZSV SSR MINING INC.
13.900.00%0.00Mua1.150K2.958B14.960.954230.00
Tải thêm