Thép (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
57.655B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.923K
Khối lượng
−1.31%
Thay đổi
−3.15%
Hiệu suất Tháng
+27.63%
Hiệu suất Năm
+3.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
7AAAPERAM S.A.
26.57 EUR−1.52%00.002.063B EUR6.624.01 EUR−72.48%6.26%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
7AANAPERAM S.A. NY SHS/1 O.N.
26.6 EUR−0.75%02.063B EUR6.893.86 EUR−75.32%6.35%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ARRDARCELORMITTAL S.A. NOUV.
22.950 EUR0.75%7.077K5.2318.856B EUR4.844.74 EUR−8.96%2.44%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CMSCOMMERCIAL METALS DL-,01
45.06 EUR−1.55%05.301B EUR5.957.57 EUR−7.75%1.35%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CVACLEVELAND-CLIFFS DL-,125
14.150 EUR−4.92%07.359B EUR35.050.40 EUR−93.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KCOKLOECKNER + CO SE NA O.N.
6.660 EUR−1.48%00.00671.318M EUR−0.61 EUR−110.41%5.94%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SZGSALZGITTER AG O.N.
23.62 EUR−1.42%6502.231.426B EUR2.609.10 EUR−56.52%4.22%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
TKATHYSSENKRUPP AG O.N.
6.800 EUR−1.16%5.05K0.364.269B EUR13.020.52 EUR−62.34%2.19%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
USX1UNITED STATES STEEL DL 1
30.945 EUR−0.63%1781.767.008B EUR6.494.77 EUR−70.82%0.61%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
VASVOESTALPINE AG
24.94 EUR−0.16%00.004.499B EUR6.713.72 EUR−59.59%5.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WTHWORTHINGTON INDS
57.70 EUR−1.45%00.002.902B EUR10.785.35 EUR−12.96%2.06%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi