Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

53
Cổ phiếu
350.955B
Giá trị vốn hóa thị trường
170
Khối lượng
+0.14%
Thay đổi
+4.54%
Hiệu suất Tháng
+14.32%
Hiệu suất Năm
+7.24%
Hiệu suất YTD
           
0XY HARDWOODS DISTRIBUT.INC.
18.203.41%0.60Mua00.00421.844M2.965.982734.00
14T TOROMONT INDS LTD.
72.500.69%0.50Bán00.005.944B20.243.586400.00
3DJ UP GL SOURCES HDGS LS-,25
1.591.92%0.03Mua00.00142.879M9.320.17399.00
3U6 UGI CORP.
36.770.81%0.30Mua00.007.702B7.215.214700.00
4CB DOLE PLC DL-,01
9.901.71%0.17Mua00.00928.759M17.940.5438500.00
59Z MEDIPAL HOLDINGS CORP.
12.20-2.40%-0.30Bán00.002.698B14.060.9512801.00
5B8 ABC-MART
47.60-1.24%-0.60Mua00.004.039B27.501.755974.00
5EZ SHIP HEALTHCARE HLDG.INC.
18.90-0.53%-0.10Bán00.001.837B22.970.916943.00
5FA NIPRO CORP.
7.050.71%0.05Bán00.001.164B14.880.5436259.00
5P7 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW)
59.000.85%0.50Mua00.002.687B21.162.78
5WJ WAJAX CORP.
14.40-1.37%-0.20Bán00.00311.477M6.892.20
71T BRICKABILITY GP LS -,10
0.771.32%0.01Bán00.00240.813M12.860.06600.00
75L TAIKISHA LTD
23.990.23%0.06Mua00.00845.876M14.451.665079.00
9A5 DISCOVERIE GRP PLC LS-,05
9.306.29%0.55Mua00.00924.059M31.960.284886.00
9V2 KAGA EL. CO. LTD
30.200.67%0.20Sức mua mạnh00.00808.727M4.826.237959.00
A19 ASAHI HOLDINGS INC.
14.00-4.11%-0.60Mua00.001.129B10.991.471457.00
AB6 AUTOBACS SEVEN LTD
9.75-1.02%-0.10Mua00.00797.734M13.170.754388.00
AJ91 DOCCHECK AG NA O.N.
15.650.32%0.05Mua00.0078.528M11.711.34372.00
B4B METRO AG ST O.N.
8.48-0.29%-0.03Mua00.003.086B-1.28
BNR BRENNTAG SE NA O.N.
61.002.01%1.20Bán9549.009.267B10.975.4617236.00
BRL1 BARLOWORLD RC-,05
5.650.89%0.05Bán3501977.501.052B9.510.616123.00
BSX BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
43.621.19%0.51Sức mua mạnh00.0061.624B101.770.4341000.00
BYW BAYWA AG NA O.N.
64.001.59%1.00Mua1056720.001.738B12.385.0921468.00
BYW6 BAYWA AG VINK.NA. O.N.
46.35-0.43%-0.20Bán2009270.001.738B9.155.0921468.00
CLH CARDINAL HEALTH INC.
76.440.34%0.26Mua806115.2019.973B-4.0546500.00
CNJ CANON MARKETING JAPAN INC
21.00-0.94%-0.20Bán00.002.831B10.891.9516220.00
DP9 DIPLOMA PLC LS-,05
32.605.16%1.60Mua00.004.060B35.890.87
FAS FASTENAL CO. DL-,01
49.241.31%0.63Bán00.0028.039B25.621.9020507.00
FEV FORTEC ELEKTRO. O.N.
26.003.17%0.80Mua25650.0083.861M10.942.30
H6D0 HALEON PLC LS 0,01
3.389.19%0.28Sức mua mạnh1.955K6617.6830.532B
HMU HMS BERGBAU AG
20.800.00%0.00Bán00.0096.308M16.151.29
HS2 HENRY SCHEIN INC. DL-,01
77.22-1.51%-1.18Mua00.0010.424B16.724.7521600.00
HW4 HANWA CO. LTD
24.400.00%0.00Bán00.001.021B2.3510.375123.00
ILM1 MEDIOS AG O.N.
20.250.00%0.00Mua1503037.50478.495M36.350.56301.00
IOC ITOCHU CORP.
30.272.30%0.68Mua20605.4044.703B7.713.84115124.00
K1R KROMI LOGISTIK INH. O.N.
8.700.00%0.00Mua00.0036.505M33.470.26212.00
M1L MAPLE LEAF FOODS
18.101.69%0.30Sức mua mạnh00.002.249B-1.6013500.00
MARA MARUBENI CORP.
10.843.14%0.33Sức mua mạnh00.0018.660B4.852.1746100.00
MBI MITSUBISHI CORP.
31.56-0.38%-0.12Mua00.0047.354B5.176.2080728.00
MDN MEDION AG O.N.
14.301.42%0.20Bán3505005.00638.944M33.290.421021.00
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
51.202.91%1.45Sức mua mạnh00.00835.716M32.751.521081.00
NVM NOVEM GROUP S.A. EO 1
7.226.18%0.42Mua00.00321.867M5540.00
PRL RALPH LAUREN A DL-,01
107.44-0.44%-0.48Sức mua mạnh00.007.095B14.747.4422200.00
PYR PYRUM INNOV.AG NA O.N.
62.40-1.27%-0.80Bán603744.00204.086M-2.60
SAE SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
48.2311.05%4.80Mua1.660K80061.80770.194M-6.081569.00
SP1 POOL CORP. DL-,001
317.903.62%11.10Mua00.0012.225B15.4720.055500.00
SRJ SPARTANNASH CO.
31.20-1.27%-0.40Bán00.001.101B20.151.6016500.00
T6N SMITHS NEWS PLC LS -,05
0.472.19%0.01Mua00.00113.178M4.250.11
TON TOHO HOLDINGS CO. LTD.
14.30-1.38%-0.20Mua00.001.055B11.511.377785.00
TTK TAKKT AG O.N.
13.341.68%0.22Mua00.00879.178M13.880.952496.00
UDC UNIDEVICE AG INH O.N.
1.29-0.38%-0.01Mua00.0019.339M12.390.1022.00
VEZ VEGANZ GROUP AG INH. O.N.
16.802.13%0.35Bán1412368.8020.553M-13.1599.00
VNI AVNET INC. DL 1
43.201.41%0.60Mua00.003.929B5.368.0415300.00
Tải thêm