Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

121
Cổ phiếu
581.739B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.876K
Khối lượng
−2.44%
Thay đổi
−4.35%
Hiệu suất Tháng
+5.96%
Hiệu suất Năm
−2.59%
Hiệu suất YTD
           
14T TOROMONT INDS LTD.
45.60-2.15%-1.00Bán03.772B19.662.416500.00Nhà phân phối bán buôn
1AD ADDLIFE AB B
29.90-2.29%-0.70Bán90860.064M62.330.49Nhà phân phối Y tế
21D DAIICHIKOSHO CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
35.60-1.66%-0.60Bán02.101B20.811.781864.00Nhà phân phối bán buôn
29B BUFAB AB O.N.
10.06-2.90%-0.30Sức bán mạnh0384.465M16.700.64Nhà phân phối bán buôn
29B BUFAB AB NAMN-AKTIER O.N.
10.06-1.76%-0.18Bán0384.465M16.200.64Nhà phân phối bán buôn
2IQ INPUT CAPITAL CORP.
0.430.00%0.00Bán027.851M-0.03Nhà phân phối bán buôn
78C CLINIGEN GROUP PLC LS-001
8.04-6.94%-0.60Sức bán mạnh01.118B73.260.131133.00Nhà phân phối Y tế
78C CLINIGEN GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,001
8.03-2.13%-0.17Bán01.118B71.470.131133.00Nhà phân phối Y tế
8SF SLIGRO FOOD GROUP EO -,06
21.75-5.64%-1.30Sức bán mạnh0992.439M30.690.75Phân phối Thực phẩm
8SF SLIGRO FOOD GROUP N.V. AANDELEN EO -,06
22.00-3.51%-0.80Bán0992.439M30.820.75Phân phối Thực phẩm
8SP SUPERIOR PLUS CORP.
6.70-5.63%-0.40Bán01.219B13.020.57Nhà phân phối bán buôn
9NR NORWAY ROYAL SALMON AS NAVNE-AKSJER NK 1
20.28-7.31%-1.60Bán0938.748M25.430.90Phân phối Thực phẩm
9NR NORWAY ROYAL SALMON NK 1
20.12-6.77%-1.46Bán0938.748M25.210.90Phân phối Thực phẩm
9SG SEVEN GROUP HOLDINGS LTD
10.20-5.56%-0.60Sức bán mạnh03.706B31.410.365403.00Nhà phân phối bán buôn
9TO TOYOTA TSUSHO
26.60-4.32%-1.20Sức bán mạnh09.842B8.623.2558565.00Nhà phân phối bán buôn
9TO TOYOTA TSUSHO CORP. REGISTERED SHARES O.N.
26.60-4.32%-1.20Sức bán mạnh09.842B8.693.2558565.00Nhà phân phối bán buôn
A19 ASAHI HOLDINGS INC.
19.90-5.24%-1.10Bán0832.333M11.321.902042.00Nhà phân phối bán buôn
A39 ARJO AB B
4.52-11.85%-0.61Bán4001.313B0.14Nhà phân phối Y tế
A39 ARJO AB NAMN-AKTIER B O.N.
4.62-4.27%-0.21Bán7001.313B0.14Nhà phân phối Y tế
AB6 AUTOBACS SEVEN CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
11.20-5.88%-0.70Sức bán mạnh0954.897M16.760.724171.00Nhà phân phối bán buôn
AB6 AUTOBACS SEVEN LTD
11.30-5.04%-0.60Sức bán mạnh0954.897M16.620.724171.00Nhà phân phối bán buôn
B4B METRO AG ST O.N.
10.41-3.74%-0.41Bán1.933K3.890B-1.0097606.00Phân phối Thực phẩm
B4B METRO AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
10.47-2.33%-0.25Bán9.514K3.890B-1.0097606.00Phân phối Thực phẩm
B4B METRO AG ST O.N.
10.45-2.47%-0.27Bán491.831K3.890B-1.0097606.00Phân phối Thực phẩm
BFSA BEFESA S.A. ACTIONS O.N.
28.20-5.05%-1.50Sức bán mạnh1001.024B2.43Nhà phân phối bán buôn
BFSA BEFESA S.A. ORD. O.N.
29.35-2.33%-0.70Sức bán mạnh47.607K1.024B2.43Nhà phân phối bán buôn
BFSA BEFESA S.A. ORD. O.N.
28.90-3.34%-1.00Bán2601.024B2.43Nhà phân phối bán buôn
BGA1 BE GROUP AB
3.15-2.17%-0.07Sức bán mạnh042.857M8.890.37Nhà phân phối bán buôn
BGA1 BE GROUP AB NAMN-AKTIER O.N.
3.11-4.01%-0.13Sức bán mạnh042.857M8.730.37Nhà phân phối bán buôn
BNR BRENNTAG AG NAMENS-AKTIEN O.N.
40.55-2.31%-0.96Bán1.480K6.520B13.783.1316616.00Nhà phân phối bán buôn
BNR BRENNTAG AG NA O.N.
40.53-3.96%-1.67Bán265.518K6.520B14.003.1316616.00Nhà phân phối bán buôn
BNR BRENNTAG AG NA O.N.
40.39-6.07%-2.61Bán3306.520B14.063.1316616.00Nhà phân phối bán buôn
BNRA BRENNTAG AG NAM.-AKTIEN(UN.ADRS)/0,10 O.N.
8.00-4.19%-0.35Sức bán mạnh06.520B13.210.6516616.00Nhà phân phối bán buôn
BNRA BRENNTAG AG UNSP.ADR/0,10
7.85-4.85%-0.40Sức bán mạnh06.520B13.130.6516616.00Nhà phân phối bán buôn
BRZ BEIJER REF AB B
24.92-4.23%-1.10Bán03.196B40.360.65Nhà phân phối bán buôn
BUZ1 BUNZL PLC REGISTERED SHARES LS -,3214857
22.17-2.81%-0.64Bán07.759B19.181.24Nhà phân phối bán buôn
BUZ1 BUNZL PLC LS-,3214857
21.99-5.78%-1.35Sức bán mạnh1007.759B19.821.24Nhà phân phối bán buôn
BYW BAYWA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
28.000.00%0.00Sức bán mạnh3051.059B20.131.4317864.00Nhà phân phối bán buôn
BYW BAYWA AG NA O.N.
29.201.39%0.40Sức bán mạnh1001.059B20.971.4317864.00Nhà phân phối bán buôn
BYW BAYWA AG NA O.N.
29.802.76%0.80Bán5631.059B20.831.4317864.00Nhà phân phối bán buôn
BYW6 BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.
23.75-1.25%-0.30Bán549897.970M18.071.4317864.00Nhà phân phối bán buôn
BYW6 BAYWA AG VINK.NA. O.N.
23.70-3.46%-0.85Bán150897.970M18.071.4317864.00Nhà phân phối bán buôn
BYW6 BAYWA AG VINK.NA. O.N.
23.65-3.86%-0.95Bán17.298K897.970M18.041.4317864.00Nhà phân phối bán buôn
CLH CARDINAL HEALTH INC.
45.00-9.07%-4.49Bán8013.877B-12.6849500.00Nhà phân phối Y tế
CLH CARDINAL HEALTH INC. REGISTERED SHARES O.N.
46.27-6.59%-3.27Bán2013.877B-12.6849500.00Nhà phân phối Y tế
FAS FASTENAL CO. REGISTERED SHARES DL -,01
31.04-4.48%-1.46Bán018.305B27.331.2321948.00Nhà phân phối bán buôn
FAS FASTENAL CO. DL-,01
31.66-0.99%-0.32Bán14018.305B27.271.2321948.00Nhà phân phối bán buôn
FAS FASTENAL CO. DL-,01
33.67-1.91%-0.66Bán018.305B27.991.2321948.00Nhà phân phối bán buôn
FEV FORTEC ELEKTRO. O.N.
15.50-5.78%-0.95Bán2053.632M10.101.66Phân phối Điện tử
FEV FORTEC ELEKTRO. O.N.
14.60-11.52%-1.90Bán10.225K53.632M10.131.66Phân phối Điện tử
FEV FORTEC ELEKTRONIK AG INHABER-AKTIEN O.N.
14.40-11.93%-1.95Sức bán mạnh1.565K53.632M10.011.66Phân phối Điện tử
FJH MACNICA FUJI ELECTR.HLDGS
12.30-5.38%-0.70Sức bán mạnh0820.312M16.900.793363.00Nhà phân phối bán buôn
GFG GLOBAL FASHION GRP EO-,01
1.49-0.81%-0.01Bán34.164K292.101M-0.55Nhà phân phối bán buôn
GFG GLOBAL FASHION GRP EO-,01
1.55-1.38%-0.02Sức bán mạnh253292.101M-0.55Nhà phân phối bán buôn
GPT GENUINE PARTS CO. REGISTERED SHARES DL 1
76.50-4.97%-4.00Bán011.475B22.773.7955000.00Nhà phân phối bán buôn
GPT GENUINE PARTS DL 1
76.50-6.71%-5.50Sức bán mạnh5011.475B22.383.7955000.00Nhà phân phối bán buôn
HMU HMS BERGBAU AG
21.201.92%0.40Bán095.674MNhà phân phối bán buôn
HMU HMS BERGBAU AG
21.601.89%0.40Mua095.674MNhà phân phối bán buôn
HS2 HENRY SCHEIN INC. DL-,01
54.60-7.80%-4.62Bán1908.160B22.463.0719000.00Nhà phân phối Y tế
HS2 HENRY SCHEIN INC. DL-,01
54.21-5.51%-3.16Sức bán mạnh08.160B19.043.0719000.00Nhà phân phối Y tế
HS2 HENRY SCHEIN INC. REGISTERED SHARES DL -,01
54.98-2.12%-1.19Bán08.160B19.433.0719000.00Nhà phân phối Y tế
HW4 HANWA CO. LTD
17.85-4.76%-0.89Sức bán mạnh0776.199M7.712.524080.00Nhà phân phối bán buôn
IDG IMDEX LTD. REGISTERED SHARES O.N.
0.91-6.22%-0.06Bán0378.649M19.760.05Nhà phân phối bán buôn
IDG IMDEX LTD
0.90-5.76%-0.06Bán0378.649M19.570.05Nhà phân phối bán buôn
ILM1 MEDIOS AG INHABER-AKTIEN O.N.
29.606.86%1.90Bán4.566K441.289M67.080.48Nhà phân phối Y tế
ILM1 MEDIOS AG O.N.
30.101.01%0.30Bán515441.289M66.440.48Nhà phân phối Y tế
ILM1 MEDIOS AG O.N.
29.80-1.65%-0.50Bán27.044K441.289M68.150.48Nhà phân phối Y tế
IOC ITOCHU CORP. REGISTERED SHARES O.N.
20.01-4.44%-0.93Bán031.339B7.352.89119796.00Nhà phân phối bán buôn
IOC ITOCHU CORP.
20.02-3.75%-0.78Bán031.339B7.272.89119796.00Nhà phân phối bán buôn
IWA IWATANI CORP.
30.00-1.96%-0.60Sức bán mạnh3171.452B11.323.169749.00Nhà phân phối bán buôn
IWA IWATANI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
29.00-3.33%-1.00Sức bán mạnh1.020K1.452B11.023.169749.00Nhà phân phối bán buôn
JMD JP.MEDICAL DY.MARK.
13.10-4.38%-0.60Sức bán mạnh0368.571M20.080.72404.00Nhà phân phối Y tế
MARA MARUBENI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
5.85-4.10%-0.25Sức bán mạnh010.700B8.450.7242882.00Nhà phân phối bán buôn
MARA MARUBENI CORP.
5.85-6.40%-0.40Sức bán mạnh010.700B8.380.7242882.00Nhà phân phối bán buôn
MBI MITSUBISHI CORP.
22.20-1.77%-0.40Sức bán mạnh034.169B8.482.7479994.00Nhà phân phối bán buôn
MBI MITSUBISHI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
22.20-1.77%-0.40Sức bán mạnh034.169B8.482.7479994.00Nhà phân phối bán buôn
MCK MCKESSON DL-,01
130.50-9.27%-13.34Bán023.809B-4.3480000.00Nhà phân phối Y tế
MCK MCKESSON CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
129.28-7.76%-10.88Bán023.809B-4.3480000.00Nhà phân phối Y tế
MDN MEDION AG O.N.
14.100.00%0.00Bán423634.476M21.420.661016.00Phân phối Điện tử
MDN MEDION AG INHABER-AKTIEN O.N.
14.200.00%0.00Mua0634.476M21.570.661016.00Phân phối Điện tử
MDN MEDION AG O.N.
14.200.00%0.00Bán0634.476M21.570.661016.00Phân phối Điện tử
MTS1 MITSUI + CO.
14.60-5.81%-0.90Sức bán mạnh026.435B8.131.8843993.00Nhà phân phối bán buôn
MTS1 MITSUI & CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
14.60-3.95%-0.60Sức bán mạnh026.435B8.181.8843993.00Nhà phân phối bán buôn
N37 NATIONAL TYRE + WHEEL LTD
0.2311.43%0.02Bán2.500K23.097M6.500.03Nhà phân phối bán buôn
NYY NWF GROUP PLC LS-,25
1.98-1.00%-0.02Bán097.114M11.840.18Phân phối Thực phẩm
O5O ORIOLA OYJ B
1.82-6.84%-0.13Sức bán mạnh0346.114M36.490.052818.00Nhà phân phối Y tế
OEA OEM INTERNATIONAL B
21.60-1.37%-0.30Bán0520.859M1.19Phân phối Điện tử
OI3 OIE SANGYO CO.
10.00-7.41%-0.80Sức bán mạnh098.468M18.430.60776.00Phân phối Thực phẩm
PYA WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
14.40-4.64%-0.70Bán066.856M11.651.35Phân phối Điện tử
PYA WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01
14.30-5.92%-0.90Bán066.856M11.651.35Phân phối Điện tử
RMP1 RM PLC LS-,022857142
2.87-9.18%-0.29Sức bán mạnh2.000K272.203M12.720.271983.00Phân phối Điện tử
RMP1 RM PLC REG. SHARES LS -,022857142
2.92-8.18%-0.26Bán0272.203M12.120.271983.00Phân phối Điện tử
RMZ RUSSEL METALS A
13.40-3.60%-0.50Sức bán mạnh0840.640M16.660.853400.00Nhà phân phối bán buôn
RMZ RUSSEL METALS INC. REGISTERED SHARES O.N.
13.400.00%0.00Bán0840.640M16.780.853400.00Nhà phân phối bán buôn
RSU SUPER RETAIL GROUP LTD.
4.70-8.74%-0.45Sức bán mạnh01.024B13.230.4012000.00Nhà phân phối bán buôn
SAE SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
44.20-0.79%-0.35Bán42.332K599.812M-3.27843.00Nhà phân phối Y tế
SAE SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,02
44.20-1.12%-0.50Bán50599.812M-3.27843.00Nhà phân phối Y tế
SAE SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
43.80-1.24%-0.55Bán2.256K599.812M-3.27843.00Nhà phân phối Y tế
SLT SCHALTBAU HOLDING NA O.N
30.10-3.83%-1.20Bán325289.217M-1.763157.00Nhà phân phối bán buôn
SLT SCHALTBAU HOLDING NA O.N
30.60-6.42%-2.10Bán23.578K289.217M-1.763157.00Nhà phân phối bán buôn
SLT SCHALTBAU HOLDING AG NAMENS-AKTIEN O.N.
30.70-1.92%-0.60Bán2.662K289.217M-1.763157.00Nhà phân phối bán buôn
SUMA SUMITOMO CORP.
12.60-5.26%-0.70Sức bán mạnh016.299B6.941.9065662.00Nhà phân phối bán buôn
SUMA SUMITOMO CORP. REGISTERED SHARES O.N.
12.60-4.55%-0.60Sức bán mạnh016.299B6.991.9065662.00Nhà phân phối bán buôn
TDJ TANAKA CO. LTD
5.15-4.63%-0.25Sức bán mạnh047.963M6.390.85386.00Nhà phân phối bán buôn
TON TOHO HOLDINGS CO. LTD.
16.60-4.60%-0.80Sức bán mạnh01.252B10.291.957937.00Nhà phân phối Y tế
TTK TAKKT AG O.N.
11.540.00%0.00Bán121.537K757.143M9.101.31Nhà phân phối bán buôn
TTK TAKKT AG O.N.
11.48-0.17%-0.02Bán750757.143M9.171.31Nhà phân phối bán buôn
TTK TAKKT AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.56-0.52%-0.06Bán2.300K757.143M9.071.31Nhà phân phối bán buôn
UDC UNIDEVICE AG INH O.N.
1.489.63%0.13Bán15.339KPhân phối Điện tử
UDC UNIDEVICE AG INH O.N.
1.400.00%0.00Bán4.000KPhân phối Điện tử
VLON VALORA HLDG NA SF 1
222.000.00%0.00Bán0923.166M12.9117.203906.00Nhà phân phối bán buôn
VNI AVNET INC. DL 1
27.00-7.53%-2.20Sức bán mạnh02.826B35.340.8615500.00Phân phối Điện tử
VNI AVNET INC. REGISTERED SHARES DL 1
27.60-4.17%-1.20Bán02.826B35.810.8615500.00Phân phối Điện tử
WY2 YAMAYA CORP.
16.80-3.45%-0.60Sức bán mạnh0189.860M9.571.842343.00Phân phối Thực phẩm
XEB SOJITZ CORP. REGISTERED SHARES O.N.
2.54-3.79%-0.10Sức bán mạnh03.285B7.530.3618634.00Nhà phân phối bán buôn
XEB SOJITZ CORP.
2.54-3.79%-0.10Sức bán mạnh03.285B7.480.3618634.00Nhà phân phối bán buôn
ZSOL SOLUTIANCE AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.06-6.36%-0.14Bán010.669MPhân phối Điện tử
ZSOL SOLUTIANCE AG
2.14-0.93%-0.02Sức bán mạnh4.050K10.669MPhân phối Điện tử
ZSOL SOLUTIANCE AG
2.06-6.36%-0.14Bán010.669MPhân phối Điện tử
ZVR SOLAR AS B DK 100
36.35-2.15%-0.80Bán0273.964M32.641.173041.00Phân phối Điện tử
ZVR SOLAR A/S NAVNE AKTIER B DK 100
37.050.00%0.00Bán0273.964M32.421.173041.00Phân phối Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất