Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe

Các công ty Đức tham gia một lĩnh vực: dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những Các công ty Đức sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như UNITEDHEALTH GROUP DL-,01, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
UNHUNITEDHEALTH GROUP DL-,01
379.641 B EUR415.35 EUR+0.05%3000.8019.2221.61 EUR+9.16%1.70%
Sức mua mạnh
SHLSIEMENS HEALTHINEERS AG
60.163 B EUR53.50 EUR−0.93%7290.9339.591.35 EUR−23.85%1.76%
Sức mua mạnh
FMEFRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
10.36 B EUR35.37 EUR−0.56%00.0020.791.70 EUR−25.94%3.17%
Theo dõi
SYASYNLAB AG O.N. Z.VERK.
2.253 B EUR9.80 EUR0.00%00.000.00%
SYABSYNLAB AG INH O.N.
2.253 B EUR10.06 EUR+0.60%00.0024.060.42 EUR−38.12%3.25%
Theo dõi
5M0BMEDICOVER AB
1.818 B EUR12.00 EUR+0.17%00.0099.760.12 EUR+57.22%0.97%
Mua
COPCOMPUGROUP MED. NA O.N.
1.618 B EUR30.88 EUR+1.18%2000.5835.160.88 EUR−37.50%1.63%
Mua
02M1RAFFLES MEDICAL GRP P.C.
1.324 B EUR0.665 EUR0.00%020.110.03 EUR+12.73%3.73%
Mua
1AD1ADDLIFE AB B
1.129 B EUR9.155 EUR+1.44%065.430.14 EUR−60.09%1.12%
Mua
S00SPIRE HEALTHCARE GRP
1.125 B EUR2.72 EUR+3.82%00.0035.680.08 EUR0.21%
Sức mua mạnh
4TSTERVEYSTALO OYJ
952.351 M EUR7.51 EUR+1.08%0−0.33 EUR−272.75%3.85%
Sức mua mạnh
RHKRHOEN-KLINIKUM O.N.
749.711 M EUR11.1 EUR−1.77%00.0019.190.58 EUR+53.97%1.34%
1PHCHINA RES MED.H.HD-,00025
587.442 M EUR0.448 EUR−0.44%016.360.03 EUR−38.62%0.96%
Theo dõi
6MAAMBEA AB O.N.
479.816 M EUR5.575 EUR+1.00%012.290.45 EUR+30.84%1.91%
Sức mua mạnh
M12M1 KLINIKEN AG O.N.
244.325 M EUR13.35 EUR−1.84%00.000.00%
Sức mua mạnh
MEDMEDICLIN AG
128.25 M EUR2.60 EUR+1.56%00.00−0.23 EUR−214.19%0.00%
Sức mua mạnh
LIKLIMES SCHLOSSKLINIK. O.N.
100.858 M EUR338 EUR+4.97%00.00%
Sức mua mạnh
MAKMATERNUS-KLI.AG O.N.
41.94 M EUR1.91 EUR−2.05%00.00%
NN6NANOREPRO AG
23.098 M EUR1.775 EUR−3.53%00.008.38%