Bán Lẻ (Khu vực)

99
Cổ phiếu
3579.855B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.502K
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
+4.16%
Hiệu suất Tháng
+21.74%
Hiệu suất Năm
+34.63%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép309.33B EUR1.79%+0.27%16214
Cửa hàng Bách hóa50.839B EUR1.78%+2.73%710
Cửa hàng Giảm giá52.403B EUR0.91%+0.81%02
Chuỗi Hiệu thuốc86.79B EUR3.42%+1.37%793
Cửa hàng điện tử / Gia dụng21.34B EUR3.81%+2.23%304
Bán lẻ Thực phẩm192.594B EUR2.69%+1.15%12414
Chuỗi Cải tạo Nhà Ở407.49B EUR2.53%+0.72%117
Bán lẻ qua Internet1.577T EUR0.05%+1.16%3.207K13
Cửa hàng Đặc sản882.418B EUR1.61%+0.31%26732