Vận chuyển (Khu vực)

56
Cổ phiếu
870.835B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.176K
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
−2.52%
Hiệu suất Tháng
−13.20%
Hiệu suất Năm
+8.21%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0QPQINGDAO PORT INTL H YC 1
0.470 EUR1.29%0.006 EUR
Mua
00 EUR4.958B EUR4.890.10 EUR3.313K
1DHCLARKSON PLC LS-,25
35.0 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00 EUR1.078B EUR12.512.79 EUR
1EXEXMAR INH.
9.40 EUR5.26%0.47 EUR
Sức mua mạnh
00 EUR540.22M EUR1.625.51 EUR
2SVZIM INTEGRATED SHIPP.SRV.
21.885 EUR−1.49%−0.330 EUR
Mua
00 EUR2.644B EUR0.6336.10 EUR6.53K
7S8SITC INTL HLDG.REGS HD-10
1.89 EUR−1.56%−0.03 EUR
Bán
00 EUR5.482B EUR2.880.69 EUR2.06K
A1GAMERICAN AIRLINES GRP
13.138 EUR0.75%0.098 EUR
Bán
00 EUR8.644B EUR1341.510.18 EUR129.7K
AFRAIR FRANCE-KLM INH. EO 1
1.7035 EUR4.73%0.0770 EUR
Sức mua mạnh
10.15K17.291K EUR4.187B EUR25.330.06 EUR
CH1AC.H. ROB. WORLDWIDE NEW
87.5 EUR−0.57%−0.5 EUR
Bán
00 EUR10.326B EUR13.166.94 EUR17.399K
CKWCHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO
0.109 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
00 EUR130.933M EUR11.190.01 EUR
CSBCOSCO SHIPP.INTL(HK)HD-10
0.280 EUR0.72%0.002 EUR
Theo dõi
00 EUR432.589M EUR10.330.03 EUR851
CTHCOSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10
0.6200 EUR0.81%0.0050 EUR
Bán
410254 EUR2.142B EUR7.400.09 EUR
CXRCSX CORP. DL 1
27.0 EUR−0.74%−0.2 EUR
Bán
00 EUR55.798B EUR15.231.83 EUR22.5K
DP4AA.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
1629 EUR0.74%12 EUR
Bán
2235.838K EUR28.389B EUR1.071518.79 EUR
DP4BA.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
1663.0 EUR1.40%23.0 EUR
Bán
2134.923K EUR28.389B EUR1.081518.79 EUR
DPWDEUTSCHE POST AG NA O.N.
43.140 EUR1.76%0.745 EUR
Sức mua mạnh
3.939K169.928K EUR50.976B EUR9.804.40 EUR600.278K
EJT1EASYJET PLC LS-,27285714
5.96 EUR3.65%0.21 EUR
Sức mua mạnh
3.24K19.31K EUR4.302B EUR−0.26 EUR13.951K
FDXFEDEX CORP. DL-,10
205.60 EUR−0.32%−0.65 EUR
Mua
00 EUR51.723B EUR19.4211.03 EUR249K
FRAFRAPORT AG
46.56 EUR1.93%0.88 EUR
Theo dõi
72533.756K EUR4.192B EUR31.961.43 EUR19.211K
GZ3YUEXIU TRANSP.INFR.HD-,10
0.474 EUR−5.20%−0.026 EUR
Bán
00 EUR812.847M EUR13.430.04 EUR2.164K
HHFAHAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA
11.56 EUR−0.69%−0.08 EUR
Bán
00 EUR841.173M EUR10.061.16 EUR6.641K
HLAGHAPAG-LLOYD AG NA O.N.
299.2 EUR−0.20%−0.6 EUR
Mua
61.795K EUR52.763B EUR3.0996.88 EUR14.248K
HXCKERNST RUSS AG NA O.N.
5.48 EUR4.38%0.23 EUR
Mua
3.6K19.728K EUR169.63M EUR4.601.14 EUR41
INRINTERN.CONS.AIRL.GR.
1.7200 EUR3.09%0.0515 EUR
Mua
4K6.88K EUR8.364B EUR20.340.09 EUR66.044K
IR5BIRISH CONTINENTAL GRP UTS
4.440 EUR3.50%0.150 EUR
Mua
00 EUR760.163M EUR12.920.35 EUR
J4OJINHUI SHIP.+TRAN.DL-,05
0.650 EUR2.36%0.015 EUR
Bán
00 EUR74.782M EUR0.621.11 EUR
JAWJETBLUE AWYS CORP. DL-,01
6.600 EUR−1.35%−0.090 EUR
Bán
00 EUR2.131B EUR−1.06 EUR
KYLKERRY LOG.NETWORK HD-,50
1.42 EUR−2.07%−0.03 EUR
Bán Mạnh
00 EUR2.634B EUR6.270.24 EUR43.9K
LHALUFTHANSA AG VNA O.N.
10.286 EUR3.64%0.362 EUR
Mua
48.538K499.262K EUR11.895B EUR15.000.66 EUR109.509K
LY0LYFT INC. CL.A -,00001
8.312 EUR−1.04%−0.087 EUR
Bán
00 EUR3.155B EUR−4.14 EUR4.419K
MRIMTR CORP. LTD
4.38 EUR−0.90%−0.04 EUR
Bán Mạnh
00 EUR27.46B EUR23.870.19 EUR32.308K
NFSNORFOLK STHN CORP. DL 1
191.50 EUR0.24%0.46 EUR
Bán
00 EUR43.623B EUR15.0013.06 EUR19.3K
O3POESTERREICH. POST AG
34.10 EUR2.10%0.70 EUR
Mua
268 EUR2.287B EUR17.961.86 EUR27.132K
ORI1ORIENT OVERS. NEW DL-,10
17.50 EUR−1.46%−0.26 EUR
Mua
00 EUR11.892B EUR1.2914.19 EUR11.188K
OYDPACIFIC BASIN SHIP.DL-,01
0.374 EUR7.47%0.026 EUR
Mua
3K1.122K EUR1.873B EUR2.850.13 EUR4.273K
PZ9PRECIOUS SHIP. -FGN- BA 1
0.306 EUR−0.65%−0.002 EUR
Bán
00 EUR577.377M EUR3.690.08 EUR
PZEPIRAEUS PORT AUTH. NAM.
18.62 EUR0.65%0.12 EUR
Mua
00 EUR474.5M EUR2.12 EUR
RY4CRYANAIR HLDGS PLC EO-,006
14.955 EUR1.67%0.245 EUR
Sức mua mạnh
1802.692K EUR16.784B EUR12.241.20 EUR19.116K
S64SPIRIT AIRLINES DL-,0001
15.708 EUR2.33%0.358 EUR
Theo dõi
00 EUR1.712B EUR−4.78 EUR11.107K
SN6STOLT-NIELSEN DL 1
30.25 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
00 EUR1.613B EUR5.675.53 EUR
SXYASHENZHEN INTL HLDGS NEW
0.795 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
00 EUR1.921B EUR12.670.06 EUR
SYYSYSCO CORP. DL 1
70.32 EUR−1.21%−0.86 EUR
Theo dõi
00 EUR35.814B EUR27.982.62 EUR71K
TGHNLOGWIN AG NAM. O.N.
298 EUR0.00%0 EUR
Mua
226.556K EUR852.47M EUR11.8825.09 EUR4.116K
TNTCPOSTNL N.V. EO -,08
1.6720 EUR0.39%0.0065 EUR
Bán
00 EUR813.689M EUR−2.02 EUR35.647K
TNU3GETLINK EO -,40
15.225 EUR0.63%0.095 EUR
Theo dõi
00 EUR8.22B EUR32.470.47 EUR3.356K
UAL1UTD AIRLINES HLDGS DL-,01
40.420 EUR1.24%0.495 EUR
Bán
25710.388K EUR13.111B EUR20.072.09 EUR92.8K
UNPUNION PAC. DL 2,50
182.96 EUR0.26%0.48 EUR
Bán
1.132K207.111K EUR111.3B EUR17.7410.54 EUR30.717K
UPABUNITED PARCEL SE.B DL-01
174.54 EUR−1.05%−1.86 EUR
Mua
00 EUR150.491B EUR14.5712.43 EUR536K
UT8UBER TECH. DL-,00001
28.680 EUR−0.66%−0.190 EUR
Bán
129 EUR57.487B EUR−4.38 EUR32.8K
V7PBONHEUR NK 1,25
19.86 EUR−1.44%−0.28 EUR
Bán
00 EUR853.893M EUR23.710.92 EUR
VZ1COMFORTDELGRO
0.800 EUR−0.62%−0.005 EUR
Bán
00 EUR1.78B EUR14.310.06 EUR22.972K
WE1WERNER ENTERPR. DL -,01
40.2 EUR−0.50%−0.2 EUR
Bán
00 EUR2.546B EUR11.783.53 EUR14.3K
WML1WILH.WILHELM.HLDG A NK 20
22.7 EUR2.25%0.5 EUR
Theo dõi
00 EUR1.012B EUR6.07 EUR
WML2WILH.WILHELM.HLDG B NK 20
22.0 EUR0.46%0.1 EUR
Bán
00 EUR1.012B EUR6.07 EUR
WNLWALLENIUS WILHEL. NK 0,52
6.615 EUR0.61%0.040 EUR
Bán
00 EUR2.795B EUR4.801.48 EUR
ZHJZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1
0.715 EUR−0.69%−0.005 EUR
Bán Mạnh
00 EUR3.17B EUR4.660.17 EUR
ZTOBZTO EXPRESS (CAYMAN)
26.0 EUR−0.76%−0.2 EUR
Mua
00 EUR21.428B EUR23.391.16 EUR