Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

5
Cổ phiếu
82.873M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.721K
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
−6.92%
Hiệu suất Tháng
−19.41%
Hiệu suất Năm
−14.46%
Hiệu suất YTD
           
AKRIT AKRITAS S.A. (CR)
0.500.00%0.00Bán3015.006.500M-0.03
ASCO A.S. COMPANY S.A. (CR)
2.04-0.49%-0.01Bán Mạnh2.709K5526.3626.908M8.440.2472.00
DROME DROMEAS S.A. (CR)
0.31-1.27%-0.00Bán4.001K1244.3110.937M10.470.03280.00
PETRO P. PETROPOULOS S.A. (CR)
5.64-0.70%-0.04Bán9.401K53021.6437.287M5.501.03166.00
SATOK SATO S.A. (CR)
0.020.00%0.00Bán5.450K103.551.241M5.430.00109.00
Tải thêm