Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hy Lạp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại70.926MEUR2.48%3.65%17.537K25
Truyền thông6.452BEUR3.79%−0.52%914.086K12
Khách hàng Lâu năm101.904MEUR4.61%0.74%3.982K36
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.85BEUR3.14%0.75%34.186K711
Dịch vụ Khách hàng5.428BEUR5.33%0.50%368.934K34
Dịch vụ Phân phối430.312MEUR1.33%0.45%15.964K39
Năng lượng Mỏ4.839BEUR7.26%−0.42%304.32K12
Tài chính19.282BEUR0.91%1.72%4.731M927
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe143.548MEUR0.00%−1.21%23.274K11
Công nghệ Sức khỏe98.616MEUR0.01%94.661K22
Dịch vụ Công nghiệp2.355BEUR0.02%−0.99%173.19K19
Hỗn hợp36.833MEUR6.44%1.75%18313
Khoáng sản phi năng lượng2.661BEUR2.23%−0.93%119.955K49
Công nghiệp Chế biến896.557MEUR0.34%1.05%5.159K515
Sản xuất Chế tạo1.561BEUR1.03%−1.35%142.017K411
Bán Lẻ2.678BEUR4.33%−0.93%129.048K410
Dịch vụ Công nghệ1.517BEUR10.30%0.01%37.828K213
Vận chuyển1.842BEUR1.67%−0.62%37.321K37
Công ty dịch vụ công cộng9.662BEUR1.55%0.47%289.893K36