Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hy Lạp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
39.221M4.482.00%9.787K23
7.925B3.920.63%367.337K12
51.350M2.140.88%8.412K23
12.523B2.27-0.04%17.359K713
5.097B0.000.05%310.698K46
433.481M0.630.29%14.362K413
130.990M1.39%82.178K11
3.678B0.83-0.34%62.246K13
18.307B0.740.64%3.270M1027
157.426M-0.28%2.020K11
36.778M2.08%28.489K11
1.630B0.05-0.99%212.593K18
12.299M0.000.00%44412
2.565B0.84-1.25%79.760K49
486.269M0.670.50%17.153K313
1.530B0.08-0.56%92.489K714
2.172B7.360.09%196.167K36
1.522B0.26-0.01%23.174K314
1.459B1.670.33%52.296K36
8.427B1.530.15%263.430K36
Tải thêm