Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hy Lạp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại30.202M EUR0.00%−0.91%1.411K23
Truyền thông6.467B EUR3.79%+0.45%260.032K22
Khách hàng Lâu năm142.179M EUR2.95%+0.28%3.72K36
Hàng tiêu dùng không lâu bền12.773B EUR2.64%+0.91%16.27K610
Dịch vụ Khách hàng6.568B EUR9.67%+2.36%235.002K33
Dịch vụ Phân phối601.216M EUR1.01%+0.36%16.997K28
Năng lượng Mỏ5.509B EUR7.66%−0.13%264.56K12
Tài chính30.092B EUR0.47%−0.42%1.491M830
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe154.824M EUR0.00%0.00%4.992K11
Công nghệ Sức khỏe187.654M EUR0.36%+2.31%462.743K22
Dịch vụ Công nghiệp3.171B EUR0.36%+0.50%123.149K19
Hỗn hợp21.294M EUR3.25%0.00%87813
Khoáng sản phi năng lượng3.929B EUR1.78%−0.30%51.303K49
Công nghiệp Chế biến903.817M EUR2.85%−1.61%2.684K514
Sản xuất Chế tạo2.338B EUR1.41%−0.39%124.73K411
Bán Lẻ4.188B EUR3.24%−1.11%51.625K49
Dịch vụ Công nghệ2.427B EUR1.30%−0.36%402.346K314
Vận chuyển5.17B EUR0.79%−0.39%88.994K37
Công ty dịch vụ công cộng12.679B EUR1.81%+0.10%175.216K36