Dịch vụ Phân phối

Các công ty Hy Lạp tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Các công ty Hy Lạp sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như IDEAL HOLDINGS S.A., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AVE S.A và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
293.043 M EUR6.00 EUR−1.80%15.888 K0.420.00%
AVEAVE S.A
84.383 M EUR0.480 EUR+9.09%2.75 K0.43−0.06 EUR−18.95%0.00%
ELINELINOIL S.A. (CR)
55.724 M EUR2.35 EUR−2.08%6.443 K2.100.00%
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
49.665 M EUR1.860 EUR+0.11%1.439 K0.2154.070.03 EUR−89.07%6.46%
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
36.812 M EUR1.520 EUR−0.65%11.6 K2.2610.280.15 EUR+21.55%4.90%
REVOILREVOIL S.A
36.704 M EUR1.685 EUR+0.60%28.515 K2.4417.430.10 EUR−54.90%2.87%
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
12.036 M EUR0.270 EUR+1.89%35.205 K0.320.00%
CPICPI S.A. (CR)
7.186 M EUR0.690 EUR+1.47%11.07 K0.49−0.05 EUR−435.81%0.00%