Công nghiệp Chế biến

Các công ty Hy Lạp tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Hy Lạp sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CRETE PLASTICS S.A. (CR), các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FLEXOPACK S.A. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
PLAKRCRETE PLASTICS S.A. (CR)
413.139 M EUR15.1 EUR0.00%6361.0910.241.47 EUR−23.71%2.98%
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
178.752 M EUR4.130 EUR+0.49%18.788 K0.709.990.41 EUR−30.54%6.37%
FLEXOFLEXOPACK S.A.
96.537 M EUR8.20 EUR+2.50%1.828 K1.746.401.28 EUR+44.20%1.83%
DAIOSDAIOS PLASTICS S.A. (CR)
55.2 M EUR3.68 EUR−2.65%1.94 K14.890.00%
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
46.567 M EUR2.72 EUR−0.73%8210.097.430.37 EUR+424.96%4.41%
MOYZKEL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
22.532 M EUR0.700 EUR−1.41%1.9 K1.529.830.07 EUR+217.86%0.00%
KEPENFLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
13.4 M EUR2.00 EUR0.00%20.0121.480.09 EUR−5.96%2.35%
NAYPNAFPAKTOS TEXTILE IND.
11.119 M EUR0.966 EUR−3.40%12.728 K2.26−0.06 EUR−196.72%0.00%
VVISVIS CONTAINER MANUFACTURING CO
8.362 M EUR0.153 EUR0.00%1.564 K0.22−0.05 EUR+15.78%0.00%
EPILSELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.
7.246 M EUR0.140 EUR0.00%5.307 K0.96−0.11 EUR−600.67%0.00%
AAAKTRIA ALFA (CR)
6.066 M EUR6.00 EUR0.00%250.11−0.03 EUR−123.68%0.00%
LANACLANAKAM S.A. (CR)
5.939 M EUR1.00 EUR−1.96%2.215 K3.2111.510.09 EUR+53.53%0.00%
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
5.369 M EUR1.080 EUR−2.70%1.095 K0.8623.130.05 EUR+95.40%0.00%