Bộ phận tự động hóa: OEM (Công nghiệp)

66
Cổ phiếu
5537.752B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.309M
Khối lượng
−0.52%
Thay đổi
+5.35%
Hiệu suất Tháng
+41.32%
Hiệu suất Năm
+41.78%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALICONALICON CASTALLOY L
830.55 INR+0.15%21.044K1.1413.365B INR27.2030.53 INR−4.42%0.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ASALAUTOMOTIVE STAMPIN
418.25 INR+0.41%21.258K0.356.646B INR50.198.33 INR−79.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
ASKAUTOLTDASK AUTOMOTIVE LTD
277.20 INR−3.21%618.624K0.9654.668B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
AUTOAXLESAUTOMOTIVE AXLES
2241.35 INR−0.14%15.899K0.5233.855B INR18.37122.03 INR+54.73%1.43%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AUTOINDAUTOLINE INDUSTRIE
136.00 INR−3.89%491.373K0.675.297B INR137.600.99 INR−83.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
BOSCHLTDBOSCH LTD
21626.25 INR−0.18%14.151K0.36637.537B INR29.99721.14 INR+64.42%2.22%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CIEINDIACIE AUTOMOTIVE INDIA LTD
484.05 INR−1.40%423.479K0.74183.649B INR61.567.86 INR−50.46%0.52%Sản xuất Chế tạo
Mua
CUMMINSINDCUMMINS INDIA
1949.35 INR−0.39%253.118K0.58539.958B INR37.3852.15 INR+55.23%1.28%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
DIVGIITTSDIVGI TORQTRANSFER SYST L
974.35 INR−1.19%35.106K1.3129.809B INR0.34%Sản xuất Chế tạo
ESCORTSESCORTS KUBOTA LTD
3145.30 INR−3.36%413.007K1.01340.622B INR37.4783.94 INR+39.23%0.22%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EXIDEINDEXIDE INDUSTRIES
289.90 INR−1.68%2.364M0.92246.373B INR28.3110.24 INR−81.00%0.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
FIEMINDFIEM INDUSTRIES LTD
2032.05 INR−2.83%33.853K0.3526.734B INR17.96113.17 INR+17.43%1.48%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GABRIELGABRIEL INDIA
415.70 INR−2.41%250.545K0.4960.05B INR39.4910.53 INR+23.88%0.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GNAGNA AXLES LTD
429.95 INR−0.74%114.344K1.0218.467B INR14.1430.40 INR+37.10%0.70%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HINDCOMPOSHINDUSTAN COMPOSIT
456.90 INR−0.98%14.297K0.366.739B INR19.3323.64 INR+29.19%0.44%Sản xuất Chế tạo
HITECHGEARTHE HI-TECH GEARS
487.95 INR−0.93%33.955K0.809.108B INR9.1153.55 INR+4734.48%0.52%Sản xuất Chế tạo
IGARASHIIGARASHI MOTORS IN
527.20 INR+0.59%46.497K0.4016.608B INR139.973.77 INR0.19%Sản xuất Chế tạo
INDNIPPONINDIA NIPPON ELECT
536.55 INR−3.42%64.309K0.9912.255B INR22.2424.12 INR+10.73%1.71%Sản xuất Chế tạo
JAMNAAUTOJAMNA AUTO IND
109.95 INR−0.81%1.098M0.8543.872B INR23.224.73 INR+12.00%2.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
JBMAJBM AUTO LTD
1280.35 INR−0.47%68.284K1.79151.528B INR110.6511.57 INR−24.28%0.10%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
JMAJULLUNDUR MOTOR AG
82.05 INR+0.24%36.324K0.251.874B INR7.1511.48 INR−6.35%2.44%Sản xuất Chế tạo
KALYANIFRGKALYANI FORGE
390.65 INR+2.00%1.274K0.871.415B INR24.2216.13 INR+344.96%0.77%Sản xuất Chế tạo
LUMAXINDLUMAX INDUSTRIES
2667.15 INR−1.36%4.873K0.3224.991B INR25.02106.61 INR+13.14%1.01%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LUMAXTECHLUMAX AUTO TECHNOL
382.95 INR−1.43%210.659K1.0826.111B INR28.5213.43 INR−2.10%1.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
METALFORGEMETALYST FORGINGS
4.10 INR−4.65%1470.01182.474M INR−72.07 INR−24.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
MINDACORPMINDA CORP LTD
373.85 INR−0.23%253.13K0.1489.392B INR32.1311.63 INR+24.72%0.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
MOTHERSONSAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD
95.00 INR+1.77%14.319M1.10643.353B INR33.702.82 INR+122.01%0.68%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MSUMIMOTHERSON SUMI WRNG IND L
61.90 INR+1.31%6.62M1.31273.534B INR52.261.18 INR1.05%Sản xuất Chế tạo
Mua
MUNJALAUMUNJAL AUTO INDUST
85.70 INR−1.04%502.37K0.168.592B INR32.232.66 INR−62.20%2.33%Sản xuất Chế tạo
MUNJALSHOWMUNJAL SHOWA
141.15 INR−0.32%98.609K0.285.645B INR14.619.66 INR+148.02%3.19%Sản xuất Chế tạo
NDRAUTONDR AUTO COMPONENTS LTD
745.10 INR−0.65%1.83K0.588.801B INR25.9128.76 INR+57.41%0.34%Sản xuất Chế tạo
NRBBEARINGNRB BEARINGS
281.75 INR−0.44%663.885K1.7527.298B INR27.6210.20 INR+41.37%1.81%Sản xuất Chế tạo
Mua
OMAXAUTOOMAX AUTOS LTD
64.75 INR−3.50%81.478K0.761.379B INR−0.14 INR−107.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
PAVNAINDPAVNA INDUSTRIES LTD
386.15 INR−2.90%5.192K2.874.744B INR49.547.79 INR+52.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPAPPPAP AUTOMOTIVE LTD
238.15 INR−0.52%14.79K0.593.328B INR−5.83 INR−507.82%0.63%Sản xuất Chế tạo
PRECAMPRECISION CAMSHAF
239.10 INR−1.65%73.452K0.7722.792B INR54.804.36 INR+26.63%0.88%Sản xuất Chế tạo
PRICOLLTDPRICOL LTD
341.10 INR−3.47%473.386K0.9440.617B INR34.179.98 INR+18.62%0.00%Sản xuất Chế tạo
PRITIKAPRITIKA ENGINEERIN
69.65 INR+1.24%14K0.52757.966M INR0.00%Sản xuất Chế tạo
PRITIKAUTOPRITIKA AUTO INDUS LTD
34.85 INR+3.11%2.404M1.693.084B INR23.871.46 INR−15.06%0.00%Sản xuất Chế tạo
RANEENGINERANE ENGINE VALVES
360.80 INR−4.27%14.489K0.952.605B INR40.428.93 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
RANEHOLDINRANE HOLDINGS LTD
1252.45 INR+0.16%7.102K0.3417.849B INR23.6852.90 INR+143.02%1.36%Sản xuất Chế tạo
RBLRANE BRAKE LINING
841.60 INR+0.86%39.502K2.116.5B INR19.8042.50 INR+5.46%2.97%Sản xuất Chế tạo
REMSONSINDREMSONS INDS
706.00 INR−0.56%31.955K4.584.011B INR43.0816.39 INR+8.58%0.21%Sản xuất Chế tạo
RICOAUTORICO AUTO INDS
90.10 INR−0.99%701.722K0.5512.186B INR25.443.54 INR+35.68%0.83%Sản xuất Chế tạo
RMLRANE(MADRAS)LTD
823.85 INR−0.39%10.659K1.1413.31B INR36.6622.47 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
SANSERASANSERA ENGINEERING LTD
923.05 INR−0.50%171.325K0.7349.231B INR31.4729.33 INR+11.99%0.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SETCOSETCO AUTOMOTIVE
8.20 INR−1.80%25.212K0.161.097B INR−11.68 INR−30.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
SHANTIGEARSHANTHI GEARS
510.90 INR+4.18%130.453K1.2739.221B INR51.479.93 INR+35.91%0.98%Sản xuất Chế tạo
Mua
SHARDAMOTRSHARDA MOTOR INDUS
1261.00 INR+2.31%43.998K0.4837.503B INR15.3881.99 INR+33.23%1.37%Sản xuất Chế tạo
SHIVAMAUTOSHIVAM AUTOTECH LTD
31.00 INR−2.21%154.822K1.473.791B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
SHRIPISTONSHRIRAM PISTONS &
999.90 INR−0.53%176.78K1.3144.045B INR11.5586.59 INR+76.96%0.75%Sản xuất Chế tạo
SINTERCOMSINTERCOM INDIA LTD
128.00 INR0.00%1.894K0.243.524B INR607.790.21 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
SJSSJS ENTERPRISES LTD
632.15 INR−0.76%72.895K0.5419.602B INR28.7621.98 INR+1.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SONACOMSSONA BLW PRECISION FRGS L
571.80 INR−0.94%706.183K0.47335.445B INR72.377.90 INR+28.44%0.49%Sản xuất Chế tạo
Mua
SSWLSTEEL STRIPS WHEEL
276.30 INR−2.06%208.023K0.9743.135B INR22.7212.16 INR−2.12%0.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SUNDRMBRAKSUNDARAM BRAKE LIN
665.00 INR−2.11%2.155K0.362.631B INR46.3114.36 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
SUNDRMFASTSUNDRAM FASTNERS
1249.15 INR−0.03%552.056K4.25261.557B INR52.2023.93 INR+7.93%0.46%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SUPRAJITSUPRAJIT ENG LTD
372.30 INR−0.23%162.642K0.7551.774B INR35.0710.62 INR−4.20%0.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SWARAJENGSWARAJ ENGINES
2175.35 INR−2.02%14.698K1.6526.462B INR19.32112.59 INR+16.40%4.22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TVSHLTDTVS HOLDINGS LTD
6638.70 INR−1.24%9.398K0.86134.243B INR19.14346.85 INR+5.83%0.89%Sản xuất Chế tạo
UCALUCAL LTD
143.15 INR−1.95%26.372K0.603.187B INR−5.73 INR−155.80%1.39%Sản xuất Chế tạo
UNIPARTSUNIPARTS INDIA LTD
552.50 INR+1.61%189.684K1.7324.927B INR4.03%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
UNOMINDAUNO MINDA LTD
654.60 INR−2.07%408.646K0.67374.833B INR50.6412.93 INR+52.61%0.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
VARROCVARROC ENGINEERING
537.60 INR−1.11%287.404K0.3582.321B INR56.069.59 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
WHEELSWHEELS INDIA LTD
698.85 INR−1.42%20.011K0.7316.826B INR33.5620.83 INR−26.54%1.00%Sản xuất Chế tạo
ZFCVINDIAZF COM VE CTR SYS IND LTD
15873.80 INR+0.13%7.696K0.88300.903B INR76.80206.69 INR+78.62%0.08%Sản xuất Chế tạo
Mua