Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ấn Độ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại2.929T INR1.17%0.40%382.171K570
Truyền thông10.533T INR0.38%−0.64%3.928M315
Khách hàng Lâu năm17.759T INR0.82%0.05%1.352M781
Hàng tiêu dùng không lâu bền25.37T INR1.46%−0.77%1.268M9118
Dịch vụ Khách hàng3.531T INR0.43%−0.21%1.231M891
Dịch vụ Phân phối3.392T INR0.23%0.84%1.203M443
Công nghệ Điện tử4.159T INR1.03%3.05%3.863M853
Năng lượng Mỏ23.358T INR1.93%−0.22%2.471M419
Tài chính73.501T INR1.13%−0.12%5.337M11261
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.602T INR0.23%0.27%818.572K222
Công nghệ Sức khỏe12.077T INR1.00%−0.16%635.415K5108
Dịch vụ Công nghiệp5.647T INR0.94%0.63%2.204M5103
Hỗn hợp8.139B INR0.00%−0.62%33.127K2145
Khoáng sản phi năng lượng17.571T INR2.69%0.08%3.109M6148
Công nghiệp Chế biến18.37T INR0.75%−0.55%638.947K8397
Sản xuất Chế tạo19.316T INR0.69%0.38%2.67M9302
Bán Lẻ4.776T INR0.10%1.54%750.562K934
Dịch vụ Công nghệ29.119T INR2.20%−0.48%2.088M4122
Vận chuyển4.871T INR0.48%0.45%7.143M649
Công ty dịch vụ công cộng12.38T INR2.38%0.08%3.934M342