Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ấn Độ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính107.153 T INR0.95%+0.30%62.383 K11284
Sản xuất Chế tạo37.924 T INR0.41%+0.54%18.626 K9342
Dịch vụ Công nghệ37.519 T INR1.85%+0.03%12.541 K4148
Năng lượng Mỏ35.487 T INR2.48%+0.42%25.871 K421
Khoáng sản phi năng lượng30.348 T INR1.06%+0.24%12.382 K6157
Hàng tiêu dùng không lâu bền28.691 T INR1.36%+0.16%11.791 K9130
Khách hàng Lâu năm28.027 T INR0.67%+0.23%3.818 K885
Công ty dịch vụ công cộng24.005 T INR1.31%+0.32%32.423 K342
Công nghiệp Chế biến22.739 T INR0.60%+0.12%5.745 K8423
Truyền thông19.104 T INR0.31%+0.99%255.401 K317
Công nghệ Sức khỏe18.76 T INR0.64%+0.31%1.721 K5114
Dịch vụ Công nghiệp10.775 T INR0.56%+0.70%90.71 K5126
Công nghệ Điện tử10.305 T INR0.61%+0.68%36.402 K865
Vận chuyển9.314 T INR0.34%+0.69%285.349 K663
Bán Lẻ8.111 T INR0.10%+0.49%3.383 K949
Dịch vụ Khách hàng5.228 T INR0.38%+0.39%6.199 K8100
Dịch vụ Phân phối5.055 T INR0.27%+0.37%3.59 K456
Dịch vụ Thương mại4.288 T INR0.87%+0.30%16.753 K583
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.989 T INR0.24%+0.38%1.617 K229
Hỗn hợp242.913 B INR0.64%+0.36%1.271 M2152