Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ấn Độ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1074.337B2.22-0.16%474.308K547
9992.248B0.85-1.42%11.350M316
12881.550B0.88-0.45%3.415M779
19718.655B1.621.10%4.403M9110
3174.604B0.23-1.02%3.023M991
2982.579B0.11-0.19%1.190M438
2355.548B1.27-0.00%2.124M840
23206.383B1.73-0.06%10.536M418
60080.434B0.89-0.39%7.294M11230
2015.929B0.23-1.69%546.557K221
11137.788B0.830.95%1.426M594
5199.145B1.25-0.25%2.445M5111
380.987B0.390.55%3.580M298
15365.554B1.97-0.08%5.607M6134
17521.854B0.591.09%1.460M8364
14434.457B0.650.44%1.245M9300
4515.838B0.020.56%1.027M733
32370.386B8.52-0.28%4.079M4107
3553.544B0.611.32%5.209M646
17004.332B1.480.59%7.781M342
Tải thêm