Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
469.552B
Giá trị vốn hóa thị trường
122.411K
Khối lượng
−0.67%
Thay đổi
+9.11%
Hiệu suất Tháng
+24.13%
Hiệu suất Năm
+11.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AARONAARON INDUSTRIES LTD217.90 INR−1.38%−3.05 INR
Bán
15.429K3.362M INR2.189B INR41.765.22 INR113
AHLADAAHLADA ENGINEERS LTD111.20 INR−0.04%−0.05 INR
Mua
11.324K1.259M INR1.437B INR28.183.95 INR
ARCHIDPLYARCHIDPLY IND LTD75.85 INR−2.26%−1.75 INR
Mua
68.57K5.201M INR1.496B INR12.306.17 INR
ASIANTILESASIAN GRANITO INDI46.95 INR−0.95%−0.45 INR
Bán
329.198K15.456M INR5.948B INR−5.80 INR
BRIGHTBRIGHT SOLAR LTD5.65 INR4.63%0.25 INR
Mua
234K1.322M INR
CENTURYPLYCENTURYPLY LTD579.05 INR0.64%3.70 INR
Mua
84.176K48.742M INR128.849B INR33.5717.25 INR
EXXAROEXXARO TILES LTD115.25 INR−0.39%−0.45 INR
Bán
26.715K3.079M INR5.174B INR70.751.63 INR
GREENPLYGREENPLY INDUSTRIE161.45 INR0.06%0.10 INR
Theo dõi
116.944K18.881M INR19.857B INR21.857.44 INR
HINDWAREAPHINDWARE HME INOVATON LTD502.05 INR−2.21%−11.35 INR
Mua
95.71K48.051M INR36.3B INR63.037.96 INR
INDIANHUMEINDIAN HUME PIPE198.75 INR8.76%16.00 INR
Sức mua mạnh
1.247M247.797M INR9.626B INR17.2811.50 INR
KAJARIACERKAJARIA CERAMICS1261.15 INR−1.63%−20.95 INR
Mua
123.443K155.68M INR200.864B INR58.3021.63 INR
LEXUSLEXUS GRANITO (INDIA) LTD59.00 INR−0.17%−0.10 INR
Bán
5.602K330.518K INR1.132B INR
MURUDCERAMURUDESHWAR CERAMI44.25 INR−3.59%−1.65 INR
Mua
135.51K5.996M INR2.552B INR40.211.12 INR
NITCONITCO LTD19.00 INR−0.52%−0.10 INR
Theo dõi
34.643K658.217K INR1.366B INR−21.04 INR
ORIENTBELLORIENT BELL LTD524.45 INR−0.53%−2.80 INR
Bán Mạnh
13.605K7.135M INR7.606B INR34.3715.55 INR
POKARNAPOKARNA LTD361.25 INR0.01%0.05 INR
Bán
20.948K7.567M INR11.205B INR17.0221.23 INR
REGENCERAMREGENCY CERAMICS25.70 INR−0.39%−0.10 INR
Theo dõi
4.013K103.134K INR680.871M INR−5.92 INR
SOLEXSOLEX ENERGY LTD418.65 INR−4.29%−18.75 INR
Bán
22.8K9.545M INR3.349B INR
SOMANYCERASOMANY CERAMICS LD657.60 INR−0.75%−4.95 INR
Mua
24.001K15.783M INR27.961B INR39.0316.85 INR
ZODIACZODIAC ENERGY LTD133.95 INR−4.80%−6.75 INR
Mua
153.938K20.62M INR1.96B INR61.522.18 INR