Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
532.846B
Giá trị vốn hóa thị trường
124.240K
Khối lượng
+0.47%
Thay đổi
+7.12%
Hiệu suất Tháng
+22.90%
Hiệu suất Năm
+27.53%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AARONAARON INDUSTRIES LTD
282.30 INR+1.71%21.648K2.382.907B INR50.185.63 INR+12.49%0.36%Sản xuất Chế tạo
AHLADAAHLADA ENGINEERS LTD
112.60 INR+0.09%19.562K0.381.454B INR28.563.94 INR−1.71%1.24%Sản xuất Chế tạo
ARCHIDPLYARCHIDPLY IND LTD
80.05 INR−1.29%6.521K0.341.619B INR15.795.07 INR−20.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
ASIANTILESASIAN GRANITO INDI
74.70 INR−0.33%789.946K1.129.503B INR−5.60 INR−255.01%0.93%Sản xuất Chế tạo
ASLIND.STASL INDUSTRIES LTD
39.25 INR−4.96%20KSản xuất Chế tạo
BRIGHTBRIGHT SOLAR LTD
7.85 INR+4.67%573K1.21Sản xuất Chế tạo
CENTURYPLYCENTURYPLY LTD
686.85 INR+1.51%112.05K0.73150.056B INR40.0917.13 INR+3.15%0.15%Sản xuất Chế tạo
Mua
EXXAROEXXARO TILES LTD
117.10 INR+0.09%83.301K0.405.246B INR100.811.16 INR−66.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
GREENPLYGREENPLY INDUSTRIE
200.25 INR+0.70%286.908K1.0924.59B INR40.164.99 INR−40.36%0.25%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HINDWAREAPHINDWARE HME INOVATON LTD
509.20 INR−2.14%84.604K0.8237.609B INR74.406.84 INR−50.62%0.10%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
INDIANHUMEINDIAN HUME PIPE
261.95 INR−4.03%111.933K0.9914.379B INR27.259.61 INR−24.92%0.37%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KAJARIACERKAJARIA CERAMICS
1385.50 INR+0.52%114.719K0.67219.41B INR55.4724.98 INR+4.68%0.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
LEXUSLEXUS GRANITO (INDIA) LTD
39.00 INR+1.04%13.023K0.38740.761M INR0.00%Sản xuất Chế tạo
MURUDCERAMURUDESHWAR CERAMI
57.95 INR+0.35%52.931K0.823.364B INR52.261.11 INR+23.78%0.86%Sản xuất Chế tạo
NITCONITCO LTD
28.45 INR−0.18%306.035K1.022.049B INR−19.63 INR+0.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
ORIENTBELLORIENT BELL LTD
399.45 INR−0.03%18.757K0.825.804B INR65.786.07 INR−78.41%0.25%Sản xuất Chế tạo
POKARNAPOKARNA LTD
513.30 INR−1.83%40.364K0.5916.17B INR24.8920.62 INR−39.89%0.12%Sản xuất Chế tạo
REGENCERAMREGENCY CERAMICS
39.20 INR−2.00%3090.071.057B INR−6.51 INR−153.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
SOLEXSOLEX ENERGY LTD
477.90 INR+1.88%18K2.183.753B INR0.03%Sản xuất Chế tạo
SOMANYCERASOMANY CERAMICS LD
740.65 INR+1.46%83.476K0.8730.991B INR39.2918.85 INR−5.46%0.41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ZODIACZODIAC ENERGY LTD
153.85 INR+4.98%43.369K2.982.145B INR44.503.46 INR+46.70%0.00%Sản xuất Chế tạo