Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
891.902B
Giá trị vốn hóa thị trường
115.525K
Khối lượng
+1.87%
Thay đổi
+5.41%
Hiệu suất Tháng
+144.23%
Hiệu suất Năm
+61.10%
Hiệu suất YTD
          
AARON AARON INDUSTRIES LTD
101.052.95%2.90Bán8.307K985.813M85.00
AHLADA AHLADA ENGINEERS LTD
138.702.06%2.80Bán39.518K1.756B15.558.74
ARCHIDPLY ARCHIDPLY IND LTD
30.65-3.31%-1.05Sức bán mạnh11.993K621.774M14.902.13373.00
AROGRANITE ARO GRANITE INDUS
65.951.15%0.75Bán32.225K997.560M11.505.67296.00
ASIANTILES ASIAN GRANITO INDI
157.605.10%7.65Bán1.767M8.513B7.6719.56
ASTRAL ASTRAL LTD
2073.800.47%9.80Mua390.343K413.920B90.4622.824353.00
CENTURYPLY CENTURYPLY LTD
414.70-0.68%-2.85Mua209.203K92.635B39.6310.5410713.00
EVERESTIND EVEREST INDUSTRIES
426.801.44%6.05Bán92.552K6.599B11.7835.713682.00
EXXARO EXXARO TILES LTD
150.40-0.30%-0.45Mua567.972K6.751B493.00
GREENPLY GREENPLY INDUSTRIE
172.35-0.58%-1.00Bán150.836K21.257B27.896.214196.00
HIL HIL LTD
5161.55-0.21%-10.80Bán11.327K38.731B12.61412.474766.00
INDIANHUME INDIAN HUME PIPE
196.350.43%0.85Bán29.329K9.476B18.1410.771623.00
KAJARIACER KAJARIA CERAMICS
1123.85-1.46%-16.60Bán169.846K181.451B47.9723.78
MADHAV MADHAV MARB & GRAN
54.452.45%1.30Bán8.021K474.638M-0.46
MANGTIMBER MANGALAM TIMBER
17.55-1.96%-0.35Mua7.890K320.730M-10.72
MURUDCERA MURUDESHWAR CERAMI
24.35-1.81%-0.45Bán67.615K1.295B-0.51285.00
NITCO NITCO LTD
22.60-1.95%-0.45Bán24.370K1.653B-18.51524.00
ORIENTALTL ORIENTAL TRIMEX
8.45-1.17%-0.10Sức bán mạnh49.438K245.516M-2.08
ORIENTBELL ORIENT BELL LTD
335.10-2.37%-8.15Bán20.200K4.887B35.519.76879.00
POKARNA POKARNA LTD
469.45-1.67%-7.95Bán74.445K14.811B35.5813.42644.00
REGENCERAM REGENCY CERAMICS
1.952.63%0.05Mua70158.700M-1.91
RESPONIND RESPONSIVE INDUSTR
126.903.34%4.10Bán58.243K32.977B108.481.13275.00
RUSHIL RUSHIL DECOR LTD
256.60-1.06%-2.75Bán38.028K5.045B35.227.36604.00
SHIL SOMANY HOM INNOVATION LTD
408.800.47%1.90Mua61.472K
SOMANYCERA SOMANY CERAMICS LD
667.30-0.42%-2.80Bán47.852K28.131B33.7419.863011.00
STYLAMIND STYLAM INDUSTRIES LTD
1112.002.74%29.70Bán12.552K18.283B28.8937.46
Tải thêm