Hóa chất: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
815.914B
Giá trị vốn hóa thị trường
527.704K
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
+5.81%
Hiệu suất Tháng
−3.51%
Hiệu suất Năm
+1.59%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AARTIINDAARTI IND LTD
569.35 INR−1.04%1.425M0.53206.392B INR46.2212.32 INR−65.11%0.44%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AARTIPP.E1AARTI SURFACTANTS LTD
298.00 INR+1.71%420.265.404B INRCông nghiệp Chế biến
AARTISURFAARTI SURFACTANTS LTD
634.00 INR+0.17%56.018K3.455.404B INR27.0323.45 INR+332.60%0.00%Công nghiệp Chế biến
ACIARCHEAN CHEMICAL IND LTD
622.25 INR+1.66%267.72K0.4776.465B INR18.9932.77 INR+13.23%0.56%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AETHERAETHER INDUSTRIES LTD
789.45 INR−0.67%100.598K0.24104.609B INR72.9110.83 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AMBICAAGARAMBICA AGARB AROMA
30.10 INR+0.50%6.585K0.40530.438M INR153.340.20 INR−64.34%0.00%Công nghiệp Chế biến
CHEMBONDCHEMBOND CHEMICALS LTD
490.15 INR−1.51%34.66K0.596.59B INR15.4831.66 INR+298.21%0.61%Công nghiệp Chế biến
CHEMPLASTSCHEMPLAST SANMAR LTD
479.45 INR+0.85%94.944K0.5475.75B INR214.752.23 INR−93.55%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DIAMINESQDIAMINES & CHEMICALS LTD
506.80 INR−1.14%7.475K0.424.951B INR17.1429.57 INR−12.40%1.19%Công nghiệp Chế biến
DMCCDMCC SPECIALITY CHEMICALS
305.50 INR−1.29%29.021K0.777.541B INR84.303.62 INR−33.37%0.33%Công nghiệp Chế biến
FINEORGFINE ORGANIC IND
4457.35 INR−1.18%25.877K0.68136.796B INR29.79149.65 INR−14.44%0.20%Công nghiệp Chế biến
Bán
FOSECOINDFOSECO(INDIA)
3514.15 INR−1.87%2.95K0.7222.363B INR32.56107.93 INR+64.79%0.71%Công nghiệp Chế biến
HEUBACHINDHEUBACH COLORANTS IND LTD
629.15 INR−2.51%160.629K0.9514.479B INR32.3919.43 INR+60.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
INDOAMININDO AMINES LTD
121.00 INR−2.62%207.045K0.748.561B INR16.597.29 INR+103.54%0.41%Công nghiệp Chế biến
JUBLINGREAJUBILANT INGREVIA LTD
456.10 INR−0.19%321.777K0.9872.68B INR28.0516.26 INR−28.33%1.10%Công nghiệp Chế biến
Mua
PARAGONPARAGON FINE AND S
167.85 INR−3.65%57.6K0.543.284B INR0.00%Công nghiệp Chế biến
PLASTIBLENPLASTIBLENDS INDIA
308.10 INR−1.89%35.699K0.528.007B INR26.8311.48 INR−22.77%1.30%Công nghiệp Chế biến
PRIVISCLPRIVI SPECIALITY CHE LTD
1296.05 INR−1.94%39.18K1.5250.612B INR186.946.93 INR−68.18%0.15%Công nghiệp Chế biến
RITEZONERITE ZONE CHEMCON
63.50 INR−0.78%6.4K0.17268.622M INR25.542.49 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
SEYAINDSEYA INDUSTRIES LTD
23.75 INR+1.93%11.85K0.30633.973M INR−9.89 INR−399.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
TECILCHEMTECIL CHEM & HYD P
17.70 INR−1.67%3770.42341.916M INR−0.50 INR−6.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
VIKASECOVIKAS ECOTECH LIMI
3.30 INR0.00%15.045M1.634.252B INR43.880.08 INR−30.88%0.00%Công nghiệp Chế biến