Hóa chất: Đặc biệt (Công nghiệp)

86
Cổ phiếu
4185.466B
Giá trị vốn hóa thị trường
427.625K
Khối lượng
−0.69%
Thay đổi
+4.36%
Hiệu suất Tháng
+14.06%
Hiệu suất Năm
+17.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
20MICRONS20 MICRONS LTD
182.80 INR+2.09%256.273K2.216.452B INR13.5413.50 INR+0.48%0.41%Công nghiệp Chế biến
AGARINDAGARWAL INDUSTRIAL
970.20 INR+1.41%52.742K0.8614.511B INR14.9564.91 INR+2.21%0.26%Công nghiệp Chế biến
AKSHARCHEMAKSHARCHEM (INDIA)
269.40 INR−2.44%14.629K1.222.157B INR−20.38 INR−259.65%0.19%Công nghiệp Chế biến
ALKALIALKALI METALS LTD
147.20 INR+0.44%83.632K0.541.496B INR104.971.40 INR−47.41%1.36%Công nghiệp Chế biến
ALKYLAMINEALKYL AMINES
2307.05 INR−2.62%52.553K0.58117.866B INR68.9133.48 INR−24.39%0.43%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AMBANIORGAMBANI ORGANICS LTD
125.05 INR+1.63%5K0.62857.675M INR65.911.90 INR−17.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
AMNPLSTAMINES & PLASTICIZERS LTD
172.15 INR+0.61%32.272K1.209.444B INR31.075.54 INR+65.11%0.29%Công nghiệp Chế biến
ANDHRSUGARANDHRA SUGARS
106.75 INR−1.93%388.642K1.1414.482B INR12.998.22 INR−55.27%1.87%Công nghiệp Chế biến
APCOTEXINDAPCOTEX INDUSTRIES
503.85 INR−0.65%57.769K1.4326.132B INR36.7813.70 INR−40.34%1.09%Công nghiệp Chế biến
ARVEEARVEE LABORATORIES I LTD
158.50 INR+19.98%58.96K6.831.747B INR107.281.48 INR−63.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
ASAHISONGASAHI SONGWON COLO
283.60 INR−0.65%9.904K1.053.351B INR253.621.12 INR−90.37%0.18%Công nghiệp Chế biến
BALAMINESBALAJI AMINES LTD
2296.80 INR−2.15%115.221K0.4873.899B INR37.6960.93 INR−52.29%0.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
BASFBASF INDIA
3014.45 INR+0.14%15.48K0.67130.058B INR36.7781.97 INR−37.76%0.27%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BHAGERIABHAGERIA INDUSTRIE
165.00 INR−2.28%61.712K0.357.201B INR56.492.92 INR−73.73%0.61%Công nghiệp Chế biến
CAMLINFINECAMLIN FINE SCIENC
137.80 INR+0.33%470.814K0.5123.142B INR74.091.86 INR−56.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CENTENKACENTURY ENKA
425.85 INR+0.28%39.026K1.149.297B INR22.0119.35 INR−74.55%2.35%Công nghiệp Chế biến
CHAMBLFERTCHAMBAL FERTILISER
341.90 INR−2.19%1.809M0.45142.215B INR12.5127.34 INR−12.12%2.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
CHEMCONCHEMCON SPECIAL CHEM LTD
278.20 INR−1.14%71.093K0.8410.183B INR30.269.19 INR−50.52%1.44%Công nghiệp Chế biến
CHEMFABCHEMFAB ALKALIS
377.90 INR−2.38%22.322K0.945.351B INR12.3130.71 INR−26.11%0.33%Công nghiệp Chế biến
CLEANCLEAN SCIENCE & TECH LTD
1415.90 INR−0.98%66.405K0.27150.579B INR54.6325.92 INR+9.63%0.35%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
COROMANDELCOROMANDEL INTL
1224.75 INR−1.27%203.115K0.47360.514B INR17.8268.74 INR+5.84%0.98%Công nghiệp Chế biến
Mua
DCWDCW
54.85 INR−1.97%3.542M1.0516.195B INR16.833.26 INR−47.84%0.91%Công nghiệp Chế biến
DEEPAKNTRDEEPAK NITRITE
2215.25 INR−1.97%306.753K0.71302.172B INR37.8758.50 INR−13.16%0.34%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
DHANUKADHANUKA AGRITECH
968.30 INR+6.05%362.492K4.7944.277B INR18.0453.69 INR+14.15%0.21%Công nghiệp Chế biến
Mua
DHUNINVDHUNSERI INVESTMEN
1238.70 INR+0.49%1.813K0.157.561B INR5.46226.78 INR−47.62%0.20%Công nghiệp Chế biến
DUCOLDUCOL ORGANICS AND
126.50 INR−0.39%28K1.21Công nghiệp Chế biến
FAIRCHEMORFAIRCHEM ORGANICS LTD
1164.15 INR−2.29%22.534K1.3115.135B INR52.4922.18 INR−48.18%0.65%Công nghiệp Chế biến
FLUOROCHEMGUJARAT FLUOROCHEM LTD
2843.25 INR−0.68%91.414K0.82312.056B INR34.1383.32 INR−16.32%0.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
GANESHBEGANESH BENZOPLAST LTD
162.70 INR−3.78%269.512K0.4711.068B INR17.769.16 INR+26.44%0.00%Công nghiệp Chế biến
GNFCGUJARAT NARMADA VA
718.55 INR−2.08%815.961K0.63111.707B INR11.9859.97 INR−53.25%4.17%Công nghiệp Chế biến
GRWRHITECHGARWARE HI-TECH FILMS LIM
1420.00 INR−0.22%19.861K1.0732.957B INR20.2370.19 INR−9.75%0.70%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GUJALKALIGUJARAT ALKALIES
744.50 INR−1.96%94.977K0.8254.67B INR66.1311.26 INR−87.72%3.16%Công nghiệp Chế biến
HPILHINDPRAKASH INDUSTRY LTD
128.75 INR+4.97%1.418K0.301.373B INR51.522.50 INR+8.21%0.38%Công nghiệp Chế biến
IGPLIG PETROCHEMICAL
457.30 INR−0.95%26.784K0.7014.075B INR12.8835.51 INR−61.54%2.19%Công nghiệp Chế biến
INDIAGLYCOINDIA GLYCOL
713.25 INR−0.90%137.697K1.6522.038B INR13.7851.74 INR+10.39%1.05%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
INDOBORAXINDO BORAX & CHEMICAL LTD
167.60 INR−2.90%149.181K1.055.378B INR11.7814.23 INR+5.97%0.60%Công nghiệp Chế biến
IOLCPIOL CHEMICALS&PHAR
447.25 INR−1.11%226.415K0.8526.224B INR15.2429.35 INR+43.09%0.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IVPIVP LTD
241.70 INR−3.22%306.602K2.002.499B INR10.1323.86 INR+7.74%0.62%Công nghiệp Chế biến
JOCILJOCIL LTD
225.75 INR+0.16%84.028K2.582.005B INR23.449.63 INR+21.78%1.11%Công nghiệp Chế biến
KANORICHEMKANORIA CHEMICALS
141.65 INR−2.98%226.681K0.586.18B INR−5.45 INR−1633.50%0.71%Công nghiệp Chế biến
KINGFAKINGFA SCIENCE & T
2243.35 INR−0.91%5.375K1.0027.104B INR22.36100.32 INR+237.24%0.00%Công nghiệp Chế biến
KIRIINDUSKIRI INDUSTRIES LTD
293.35 INR+0.82%110.837K0.2915.187B INR173.241.69 INR−97.18%0.00%Công nghiệp Chế biến
KOTHARIPETKOTHARI PETROCHEM
156.55 INR−1.23%117.571K0.409.212B INR15.1410.34 INR+113.08%0.80%Công nghiệp Chế biến
LINDEINDIALINDE INDIA LTD
5859.60 INR−0.43%19.275K0.14500.149B INR119.5949.00 INR+18.49%0.08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LORDSCHLOLORDS CHLORO ALKALI LTD
156.05 INR−4.03%16.328K1.043.942B INR26.155.97 INR+272.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
LRRPLLEAD RECLAIM & RUB
34.20 INR−5.00%36K1.32251.085M INR0.00%Công nghiệp Chế biến
LXCHEMLAXMI ORGANIC INDUS LTD
278.65 INR−1.48%744.674K0.6676.791B INR73.853.77 INR−52.84%0.18%Công nghiệp Chế biến
Bán
MAHICKRAMAHICKRA CHEMICALS
101.00 INR−4.13%7.5K0.56730.65M INR37.562.69 INR−9.91%0.64%Công nghiệp Chế biến
MANALIPETCMANALI PETROCHEMS
67.20 INR−1.03%807.359K1.4211.55B INR65.411.03 INR−92.38%1.12%Công nghiệp Chế biến
MANORGMANGALAM ORGANICS LTD
380.15 INR−2.80%24.512K1.613.26B INR162.552.34 INR0.39%Công nghiệp Chế biến
MOLMEGHMANI ORGANICS LTD
76.25 INR−0.91%548.381K0.6119.399B INR153.140.50 INR−96.34%1.84%Công nghiệp Chế biến
NAVINFLUORNAVIN FLUORINE INT
3802.90 INR+0.18%130.517K0.68188.404B INR51.7873.45 INR+31.84%0.32%Công nghiệp Chế biến
Mua
NEOGENNEOGEN CHEMICALS
1487.95 INR−1.53%33.392K1.2239.294B INR79.5118.71 INR−3.88%0.20%Công nghiệp Chế biến
Mua
NOCILNOCIL LTD
258.45 INR+5.21%6.922M4.5443.111B INR39.836.49 INR−46.06%1.16%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
OALORIENTAL AROMATICS LTD
347.80 INR−0.29%17.862K1.0011.703B INR853.290.41 INR−95.87%0.14%Công nghiệp Chế biến
OCCLORIENTAL CARB & CH
776.30 INR+1.90%5.706K0.627.733B INR15.6749.54 INR+19.79%1.81%Công nghiệp Chế biến
Mua
OMKARCHEMOMKAR SPECIALITY C
8.45 INR+2.42%8.423K0.27173.884M INR0.00%Công nghiệp Chế biến
PARPAR DRUGS AND CHEM LTD
221.40 INR+2.67%27.287K1.092.724B INR21.4910.30 INR+20.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
PIINDPI INDUSTRIES
3843.50 INR−0.01%474.651K1.41582.78B INR38.9898.60 INR+46.07%0.26%Công nghiệp Chế biến
Mua
POLYPLEXPOLYPLEX CORP
1034.90 INR+0.53%88.823K0.5432.521B INR45.7022.65 INR−89.28%10.04%Công nghiệp Chế biến
PREMEXPLNPREMIER EXPLOSIVES
1576.15 INR+3.22%56.012K1.2116.955B INR73.8921.33 INR+377.97%0.11%Công nghiệp Chế biến
PROLIFEPROLIFE INDUSTRIES
237.80 INR−1.08%3.5K0.50Công nghiệp Chế biến
ROSSARIROSSARI BIOTECH LTD
819.50 INR−0.84%138.852K0.4645.305B INR38.8421.10 INR+17.75%0.06%Công nghiệp Chế biến
Mua
SADHNANIQSADHANA NITROCHEM LTD
94.00 INR−7.80%15.137M4.3323.102B INR445.290.21 INR+72.75%0.16%Công nghiệp Chế biến
SANGINITASANGINITA CHEMICALS LTD
24.85 INR+0.61%86.084K1.25429.102M INR39.130.64 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
SHAILYSHAILY ENG PLASTICS LTD
337.25 INR−2.27%15.835K0.1815.448B INR39.648.51 INR+7.12%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SHKS H KELKAR AND COM
154.45 INR−2.18%772.026K1.0821.358B INR29.075.31 INR−20.11%1.30%Công nghiệp Chế biến
SHREEPUSHKSHREE PUSHKAR CHEM
196.65 INR−1.08%40.749K0.876.218B INR18.1510.84 INR−24.72%0.76%Công nghiệp Chế biến
SIGINDSIGNET INDUSTRIES
63.05 INR−1.87%24.117K0.961.863B INR11.385.54 INR+85.82%0.79%Công nghiệp Chế biến
SILSTANDARD INDS
21.80 INR0.00%90.978K2.041.404B INR14.591.49 INR−94.64%4.81%Công nghiệp Chế biến
SOTLSAVITA OIL TECHNOL
332.75 INR−0.03%93.472K0.9523.004B INR13.7124.27 INR−40.54%1.20%Công nghiệp Chế biến
SRHHYPOLTDSREE RAYALASEEMA H
561.15 INR−0.54%19.652K0.409.635B INR7.0180.06 INR+11.23%0.71%Công nghiệp Chế biến
STYRENIXSTYRENIX PERFORMANCE LTD
1515.85 INR−0.68%26.817K0.6926.663B INR16.5191.83 INR−37.14%8.31%Công nghiệp Chế biến
SUDARSCHEMSUDARSHAN CHEMICAL
487.85 INR+0.10%167.675K1.6633.8B INR10.6245.93 INR+245.93%0.31%Công nghiệp Chế biến
Mua
TATVATATVA CHIN PHARM CHEM LTD
1563.45 INR−1.33%25.151K1.0536.534B INR76.6820.39 INR−45.81%0.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
TIRUMALCHMTHIRUMALAI CHEM
203.50 INR+0.20%184.89K0.4020.862B INR19018.690.01 INR−99.96%0.74%Công nghiệp Chế biến
TNPETROTAMILNADU PETRO PR
92.60 INR−0.48%934.769K2.598.339B INR11.787.86 INR−45.54%1.62%Công nghiệp Chế biến
TPLPLASTEHTPL PLASTECH LTD.
53.00 INR−1.12%198.515K0.484.125B INR24.672.15 INR+21.53%1.13%Công nghiệp Chế biến
UCLUSHANTI COLOUR CHE
68.40 INR+5.23%6K0.29731.996M INR−0.20 INR−105.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
VALIANTORGVALIANT ORGANICS LTD
480.90 INR−1.64%57.452K0.6013.259B INR19.6524.47 INR−29.76%0.94%Công nghiệp Chế biến
VINATIORGAVINATI ORGANICS
1734.75 INR+0.47%47.425K0.63178.096B INR43.6839.71 INR+1.66%0.40%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
VINEETLABVINEET LABORATORIES LTD
67.75 INR−1.02%32.996K0.41626.893M INR1.47%Công nghiệp Chế biến
VISHNUVISHNU CHEMICALS L
312.95 INR+1.28%139.681K1.0520.507B INR15.7719.84 INR−3.14%0.13%Công nghiệp Chế biến
VITALVITAL CHEMTECH LTD
86.85 INR−0.74%56.4K1.932.08B INR46.321.87 INR0.58%Công nghiệp Chế biến
VSCLVADIVARHE SPECIALI
36.25 INR−1.36%6K1.11Công nghiệp Chế biến
YCCLYASONS CHEMEX CARE
30.65 INR−2.85%42K1.17591.665M INR0.00%Công nghiệp Chế biến