Lâm sản (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
270.702B
Giá trị vốn hóa thị trường
102.320K
Khối lượng
+0.44%
Thay đổi
+1.53%
Hiệu suất Tháng
+70.89%
Hiệu suất Năm
+86.54%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AIROLAMAIRO LAM LTD
125.60 INR−1.02%9.754K0.421.904B INR25.494.93 INR+35.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CONTICONTINENTAL SEEDS
28.85 INR−2.20%6.666K0.47295.083M INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GREENLAMGREENLAM INDUSTRIE
581.55 INR+0.09%55.728K0.5073.776B INR49.6011.73 INR+34.35%0.26%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GREENPANELGREENPANEL INDUSTRIES LTD
347.00 INR−0.14%306.906K0.9442.582B INR23.0415.06 INR−37.11%0.43%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HILHIL LTD
2865.95 INR−0.36%10.169K0.5021.663B INR36.4678.60 INR−63.94%1.57%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MILTONMILTON INDUSTRIES
34.45 INR+1.47%4.4K0.16Khoáng sản phi năng lượng
PREMIERPOLPREMIER POLYFILM L
157.80 INR−0.66%11.522K0.563.299B INR19.218.22 INR+106.85%0.32%Khoáng sản phi năng lượng
RESPONINDRESPONSIVE INDUSTR
326.10 INR+2.69%94.547K0.8584.705B INR79.434.11 INR0.03%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RUSHILRUSHIL DECOR LTD
365.40 INR−1.08%132.281K0.299.801B INR18.3719.89 INR−41.73%0.14%Khoáng sản phi năng lượng
STYLAMINDSTYLAM INDUSTRIES LTD
1794.05 INR−2.73%29.766K1.1331.298B INR27.5565.11 INR+42.65%0.14%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WIPLTHE WESTERN INDIA
160.00 INR−1.54%1.839K0.231.379B INR38.594.15 INR+30.97%0.62%Khoáng sản phi năng lượng