Lâm sản (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
36.899B
Giá trị vốn hóa thị trường
334.209K
Khối lượng
+3.08%
Thay đổi
+22.62%
Hiệu suất Tháng
+548.95%
Hiệu suất Năm
+145.77%
Hiệu suất YTD
          
GREENPANEL GREENPANEL INDUSTRIES LTD
308.852.85%8.55Sức mua mạnh334.209K36.899B53.525.611816.00
WIPL THE WESTERN INDIA
64.904.17%2.60Sức mua mạnh2.188K
Tải thêm