Nội thất Gia đình (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
639.772B
Giá trị vốn hóa thị trường
257.371K
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
+1.47%
Hiệu suất Tháng
+12.25%
Hiệu suất Năm
+18.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASAHIINDIAASAHI INDIA GLASS
570.30 INR+0.25%52.908K0.89138.634B INR40.3614.13 INR−21.99%0.35%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
AVROINDAVRO INDIA LTD
105.10 INR−0.24%12.914K0.171.06B INR25.904.06 INR+191.46%0.00%Khách hàng Lâu năm
BCONCEPTSBRAND CONCEPTS LTD
657.55 INR+1.99%203.093K10.297.304B INR60.7410.83 INR+60.38%0.15%Khách hàng Lâu năm
BINANIINDBINANI INDUSTRIES
16.10 INR−1.83%2.478K0.40514.405M INR−47.27 INR−184.01%0.00%Khách hàng Lâu năm
CARYSILCARYSIL LTD
947.25 INR+3.49%244.401K1.2625.427B INR49.3619.19 INR−16.30%0.21%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CELLOCELLO WORLD LTD
795.65 INR−1.13%816.026K1.09168.872B INR0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
CERACERA SANITARYWARE
8655.75 INR+0.80%13.063K1.13112.479B INR48.45178.65 INR+24.87%0.58%Khách hàng Lâu năm
Mua
LAOPALALA-OPALA RG LTD
378.95 INR−0.56%141.748K0.6942.086B INR33.9911.15 INR+12.18%0.79%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MDLMARVEL DECOR LTD
69.50 INR+4.98%34K1.67Khách hàng Lâu năm
NILKAMALNILKAMAL LTD
2203.15 INR−0.49%2.925K2.5332.931B INR23.6893.03 INR+31.01%0.91%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
PARINPARIN FURNITURE LTD
104.50 INR+4.81%8K0.891.162B INR27.083.86 INR−19.78%0.00%Khách hàng Lâu năm
PRITIPRITI INTERNATIONAL LTD
221.80 INR−3.48%39.744K0.472.577B INR27.168.17 INR+322.67%0.00%Khách hàng Lâu năm
TTKPRESTIGTTK PRESTIGE
770.10 INR−0.16%39.016K0.76106.726B INR47.5916.18 INR−27.14%0.78%Khách hàng Lâu năm
Mua