Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

39
Cổ phiếu
8101.464B
Giá trị vốn hóa thị trường
931.942K
Khối lượng
+0.91%
Thay đổi
+6.35%
Hiệu suất Tháng
+10.12%
Hiệu suất Năm
+12.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKZOINDIAAKZO NOBEL INDIA
2481.55 INR+1.31%11.522K0.95113.042B INR28.4787.15 INR+31.94%2.62%Công nghiệp Chế biến
Bán
ALPSINDUSALPS INDS
2.00 INR−4.76%117.385K2.0379.01M INR−15.19 INR+26.55%0.00%Công nghiệp Chế biến
ARABIANARABIAN PETROLEUM
98.85 INR−2.08%162K0.591.077B INR0.00%Công nghiệp Chế biến
ASIANPAINTASIAN PAINTS LTD
3173.40 INR+1.71%960.196K1.203.043T INR60.1352.78 INR+38.11%0.83%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BEARDSELLBEARDSELL LTD
46.05 INR−0.32%47.141K0.811.814B INR15.422.99 INR+130.49%0.22%Công nghiệp Chế biến
BEPLBHANSALI ENG POLYM
92.80 INR+1.53%597.652K0.3523.111B INR15.765.89 INR−38.43%1.08%Công nghiệp Chế biến
BERGEPAINTBERGER PAINTS IND
586.15 INR+2.05%2.796M4.31683.163B INR66.178.86 INR+9.13%0.46%Công nghiệp Chế biến
Bán
BODALCHEMBODAL CHEMICALS
78.70 INR+6.57%1.995M8.279.901B INR113.040.70 INR−90.46%0.13%Công nghiệp Chế biến
BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LTD
432.05 INR−2.05%316.635K0.6756.384B INR175.842.46 INR−78.13%0.00%Công nghiệp Chế biến
CARBORUNIVCARBORUNDUM UNVRSL
1161.50 INR−2.40%125.332K0.31220.768B INR47.9624.22 INR+41.14%0.30%Công nghiệp Chế biến
Mua
DICINDDIC INDIA
430.55 INR+0.30%2.757K0.853.972B INR0.46%Công nghiệp Chế biến
ESTERESTER INDUSTRIES
90.00 INR−0.83%134.246K0.527.508B INR−9.54 INR−171.73%0.56%Công nghiệp Chế biến
FCLFINEOTEX CHEMICAL
361.85 INR−0.18%413.778K0.3840.091B INR38.179.48 INR+39.38%0.22%Công nghiệp Chế biến
GANDHARGANDHAR OIL REFINE IND L
280.55 INR−6.92%9.394M27.438B INR0.00%Công nghiệp Chế biến
GOACARBONGOA CARBON
556.90 INR−0.30%59.956K0.685.094B INR7.0479.15 INR−11.00%3.14%Công nghiệp Chế biến
GOCLCORPGOCL CORPORATION L
539.40 INR+0.63%84.383K0.8126.722B INR36.3314.85 INR−76.69%0.93%Công nghiệp Chế biến
GRAPHITEGRAPHITE INDIA
508.30 INR+1.06%1.858M1.4099.231B INR11.6043.81 INR+149.56%1.67%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GRINDWELLGRINDWELL NORTON
2109.00 INR+0.70%178.112K7.16233.536B INR61.7334.17 INR+10.64%0.69%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
HSCLHIMADRI SPECIALITY
267.45 INR−2.28%1.852M0.95117.64B INR35.037.63 INR+249.60%0.09%Công nghiệp Chế biến
INDIGOPNTSINDIGO PAINTS LTD
1497.75 INR+0.61%40.269K0.3971.295B INR54.4027.53 INR+13.29%0.23%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
KAMOPAINTSKAMDHENU VENTURES LTD
161.20 INR−0.59%1.308M2.9810.129B INR−3.53 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
KANSAINERKANSAI NEROLAC PAI
320.05 INR−0.06%189.409K0.70258.318B INR23.1413.83 INR+164.54%0.56%Công nghiệp Chế biến
Mua
KOTYARKKOTYARK INDUSTRIES
785.65 INR+5.16%13.4K1.24Công nghiệp Chế biến
MHLXMIRUMAHALAXMI RUBTECH LTD
220.00 INR+0.53%3.005K0.302.332B INR26.088.44 INR+3.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
PANAMAPETPANAMA PETROCHEM L
308.35 INR−0.37%151.578K0.6818.65B INR9.6332.03 INR−20.05%2.59%Công nghiệp Chế biến
PCBLPCBL LTD
266.20 INR−2.08%3.813M0.39100.537B INR23.3111.42 INR−2.64%2.06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PIDILITINDPIDILITE INDUSTRIE
2562.15 INR+0.38%300.5K0.851.303T INR86.5729.60 INR+15.82%0.43%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PODDARMENTPODDAR PIGMENTS
360.20 INR+0.07%7.579K1.953.812B INR13.9825.77 INR+8.83%1.67%Công nghiệp Chế biến
RAINRAIN INDUSTRIES LTD
144.95 INR+0.10%1.762M1.0548.77B INR18.038.04 INR−78.41%1.38%Công nghiệp Chế biến
SEJALLTDSEJAL GLASS LTD
260.60 INR+3.43%5.283K0.922.624B INR27.689.41 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
SFLSHEELA FOAM LTD
1164.15 INR+1.34%62.869K0.71126.116B INR59.1219.69 INR−9.07%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SHALPAINTSSHALIMAR PAINTS
198.70 INR+17.85%4.729M26.5214.339B INR−7.17 INR+3.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
SIRCASIRCA PAINT INDIA LTD
382.65 INR+4.86%204.423K2.4220.94B INR32.8011.67 INR+54.28%0.39%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SOLARINDSSOLAR INDUSTRIES I
6188.75 INR−1.59%146.972K0.48560.025B INR69.3089.31 INR+31.07%0.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
SPLPETROSUPREME PETROCHEM LTD
563.35 INR−0.30%102.909K1.26105.867B INR26.7021.10 INR−37.88%1.60%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SRFSRF LTD
2412.50 INR+1.91%1.117M5.17714.473B INR41.2558.48 INR−21.22%0.30%Công nghiệp Chế biến
Mua
SRIVASAVISRIVASAVI ADHESIVE
132.25 INR−2.25%12K0.29Công nghiệp Chế biến
VISAKAINDVISAKA IND
89.30 INR0.00%1.878M2.647.684B INR52.981.69 INR−85.48%2.25%Công nghiệp Chế biến
XPROINDIAXPRO INDIA LTD.
925.00 INR+3.97%51.043K2.1719.055B INR56.4716.38 INR−52.35%0.22%Công nghiệp Chế biến