Thiết bị / Vật tư văn phòng (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
119.722B
Giá trị vốn hóa thị trường
468.740K
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
−11.36%
Hiệu suất Tháng
−0.73%
Hiệu suất Năm
+6.22%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FLAIRFLAIR WRITING INDUST LTD
372.95 INR−1.03%1.097M39.766B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
NAVNETEDULNAVNEET EDUCATION
143.20 INR−0.59%156.171K0.5532.609B INR13.8810.32 INR−6.58%1.80%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
OMFURNOMFURN INDIA LTD
74.25 INR+2.56%2.4K0.20Sản xuất Chế tạo
SUNDARAMSUNDARAM MULTI
2.80 INR+1.82%561.101K1.401.327B INR−0.12 INR−166.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
TRANSTEELTRANSTEEL SEATING
91.00 INR−1.14%78K0.371.857B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
WSTCSTPAPRWEST COAST PAPER M
674.70 INR−1.63%156.736K0.4945.27B INR4.56148.11 INR+62.34%1.46%Sản xuất Chế tạo
Mua