Nhà hàng (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
797.490B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.474M
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+2.39%
Hiệu suất Tháng
+58.60%
Hiệu suất Năm
+31.20%
Hiệu suất YTD
          
BARBEQUE BARBEQUE NATION HOSP. LTD
1131.40-2.36%-27.35Mua59.407K43.413B
BURGERKING BURGER KING INDIA LTD
161.40-1.97%-3.25Bán1.584M63.177B4975.00
COFFEEDAY COFFEE DAY ENTERPR
31.854.94%1.50Mua1.306M6.433B-26.256009.00
DEVYANI DEVYANI INTERNATIONAL LTD
117.701.64%1.90Bán5.478M139.312B9356.00
JUBLFOOD JUBILANT FOODWORKS
4083.35-0.47%-19.45Mua554.672K541.680B144.3528.4244761.00
SPECIALITY SPECIALITY RESTAUR
73.70-0.47%-0.35Mua296.831K3.475B-3.882721.00
Tải thêm