Chuyên ngành viễn thông (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
1070.761B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.600M
Khối lượng
−1.93%
Thay đổi
+22.17%
Hiệu suất Tháng
+399.97%
Hiệu suất Năm
+399.99%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
GTLINFRA GTL INFRASTRUCTURE
1.553.33%0.05Bán27.906M43254010.1518.806B-1.05636.00
GTPL GTPL HATHWAY LTD
266.30-3.15%-8.65Mua50.882K13549876.6030.809B16.0517.13706.00
INDUSTOWER INDUS TOWERS LTD
268.50-4.35%-12.20Bán3.947M1059882270.00756.202B13.3421.049805.00
JUMPNET JUMP NETWORKS LTD
7.550.00%0.00Bán1.340M10113896.95751.715M
NTL NEUEON TOWERS LTD
2.250.00%0.00Sức mua mạnh82.530K185692.50125.529M-12.8613.00
ONMOBILE ONMOBILE GLOBAL LTD
103.40-1.05%-1.10Bán201.700K20855780.0011.001B24.284.35686.00
TTML TATA TELESERVICES
136.754.99%6.50Sức mua mạnh1.344M183822768.75253.065B-6.23706.00
UNIINFO UNIINFO TELECOM SE
36.054.49%1.55Sức mua mạnh40.000K1442000.00
Tải thêm