Các công ty của Các công ty Ấn Độ hoạt động trong một ngành: thép

Danh sách sau có Các công ty Ấn Độ hoạt động trong cùng ngành, thép. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như ORISSA MINERALS DE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ISMT LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JSWSTEELJSW STEEL LTD2.119 T INR860.45 INR−0.69%1.975 M0.6418.6946.04 INR+198.39%0.39%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TATASTEELTATA STEEL LTD2.041 T INR160.85 INR−1.62%66.426 M1.10−2.74 INR−119.92%2.20%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
JINDALSTELJINDAL STEEL & PWR915.376 B INR893.75 INR−0.42%2.487 M0.8716.4354.41 INR+30.50%0.22%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TIINDIATUBE INVESTMENTS O682.032 B INR3489.90 INR−1.02%201.81 K1.1751.1368.26 INR+61.41%0.10%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SAILSTEEL AUTHOR INDIA641.884 B INR151.05 INR−2.77%89.755 M1.5920.127.51 INR−11.33%0.97%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
JSLJINDAL STAINLESS562.159 B INR693.80 INR+1.60%1.842 M1.4619.1836.17 INR+24.20%0.37%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
APLAPOLLOAPL APOLLO TUBES429.664 B INR1547.80 INR+0.05%433.059 K0.7756.2327.52 INR+23.48%0.32%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LLOYDSMELLOYDS METALS N ENERGY L350.734 B INR694.80 INR−0.28%591.556 K1.0428.2124.63 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KIOCLKIOCL LTD272.333 B INR424.65 INR−5.33%338.353 K0.87617.310.69 INR+197.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RATNAMANIRATNAMANI MET &TBS205.871 B INR2915.60 INR−0.75%25.173 K0.7332.8588.77 INR+31.05%0.41%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NNSLNISPNMDC STEEL LTD187.354 B INR62.30 INR−2.50%39.379 M1.840.00%Khoáng sản phi năng lượng
JAIBALAJIJAI BALAJI IND171.321 B INR1023.65 INR−3.48%121.796 K1.1330.8833.15 INR+562.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JINDALSAWJINDAL SAW LTD163.842 B INR496.05 INR−3.22%1.067 M1.1510.3447.97 INR+276.04%0.59%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MAHSEAMLESMAHARASHTRA SEAML120.144 B INR885.45 INR−1.28%186.147 K0.6610.7682.31 INR+83.72%0.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ELECTCASTELECTROSTEEL CAST113.034 B INR193.70 INR+1.60%6.275 M2.5419.1910.09 INR+76.88%0.74%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GPILGODAWARI POWER111.271 B INR821.10 INR+0.34%661.833 K0.8512.6864.78 INR−17.97%0.49%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SARDAENSARDA ENERGY & MIN80.096 B INR224.20 INR−1.41%744.095 K1.3314.3715.60 INR+2.47%0.33%Khoáng sản phi năng lượng
SURYAROSNISURYA ROSHNI60.846 B INR558.20 INR−0.25%321.873 K0.6415.9035.10 INR+45.42%0.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GALLANTTGALLANTT ISPAT LTD50.404 B INR218.80 INR+4.99%145.996 K2.4426.688.20 INR+22.26%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KIRLOSINDKIRLOSKAR IND LTD43.25 B INR4243.45 INR−2.70%3.744 K1.3617.74239.19 INR+33.71%0.25%Khoáng sản phi năng lượng
ORISSAMINEORISSA MINERALS DE40.607 B INR6537.75 INR−3.33%10.723 K0.43−17.58 INR+59.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KSLKALYANI STEELS39.137 B INR881.35 INR−1.79%82.812 K0.6815.1158.32 INR+52.48%1.12%Khoáng sản phi năng lượng
VENUSPIPESVENUS PIPES & TUBES LTD38.979 B INR1920.35 INR−0.15%76.546 K0.6352.4136.64 INR+77.53%0.05%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SUNFLAGSUNFLAG IRON & STE38.954 B INR210.75 INR−2.59%470.439 K0.8027.087.78 INR−87.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JTLINDJTL INDUSTRIES LTD36.755 B INR206.55 INR−3.86%1.092 M0.2632.436.37 INR+19.69%0.05%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PRAKASHPRAKASH INDUSTRIES31.295 B INR167.80 INR−4.00%668.403 K1.159.4717.72 INR+78.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GOODLUCKGOODLUCK INDIA LTD29.45 B INR940.10 INR+1.44%89.211 K1.0120.9644.86 INR+38.89%0.49%Khoáng sản phi năng lượng
ISMTLTDISMT LTD28.929 B INR101.75 INR+5.66%7.763 M11.8518.825.41 INR−96.74%0.52%Khoáng sản phi năng lượng
MUKANDLTDMUKAND24.803 B INR168.45 INR−1.66%258.695 K0.6512.2313.77 INR+100.09%1.17%Khoáng sản phi năng lượng
HITECHHI TECH PIPES LTD19.312 B INR128.30 INR−4.65%893.428 K0.7445.992.79 INR+18.05%0.02%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RAMASTEELRAMA STEEL TUBES18.678 B INR12.15 INR−3.95%8.543 M0.6356.070.22 INR+21.74%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VSSLVARDHMAN SPECIAL S18.589 B INR222.50 INR−2.31%82.836 K0.8025.078.88 INR−37.52%0.88%Khoáng sản phi năng lượng
PENINDPENNAR INDUSTRIES17.712 B INR124.85 INR−4.62%761.565 K1.2118.106.90 INR+38.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HARIOMPIPEHARIOM PIPE INDUSTRIES L16.739 B INR558.90 INR−3.40%191.974 K1.1528.3719.70 INR+14.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KAMDHENUKAMDHENU LTD14.802 B INR529.95 INR−2.43%104.621 K0.5732.3416.39 INR+23.72%0.27%Khoáng sản phi năng lượng
STEELXINDSTEEL EXCHANGE IND14.016 B INR14.00 INR−6.04%7.299 M1.23−0.49 INR+65.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NELCASTNELCAST LTD13.142 B INR150.15 INR−0.66%278.898 K1.7024.276.19 INR+68.19%0.26%Khoáng sản phi năng lượng
STEELCASSTEELCAST LTD12.898 B INR631.55 INR−0.89%11.928 K0.8216.8537.47 INR+25.12%1.06%Khoáng sản phi năng lượng
MSPLMSP STEEL & POWER11.092 B INR27.15 INR−4.74%737.992 K0.9054.250.50 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GANDHITUBEGANDHI SPECIAL TUB9.101 B INR736.85 INR−1.54%3.927 K0.7617.0043.35 INR+16.31%1.60%Khoáng sản phi năng lượng
ELECTHERMELECTROTHERM (INDI8.244 B INR656.70 INR+2.00%21.595 K5.503.28200.01 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MANAKSIAMANAKSIA LTD7.157 B INR105.45 INR−3.87%119.104 K0.826.9815.11 INR−27.78%5.49%Khoáng sản phi năng lượng
BEDMUTHABEDMUTHA INDUSTRIE6.659 B INR200.15 INR−2.93%6.051 K0.5734.935.73 INR+48.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRATNAVEERRATNAVEER PRECISION ENG L6.082 B INR124.20 INR−1.04%477.868 K1.050.00%Khoáng sản phi năng lượng
GEEKAYWIREGEEKAY WIRES LTD5.884 B INR106.50 INR−5.42%175.14 K0.6613.547.87 INR+159.96%0.48%Khoáng sản phi năng lượng
VSTLVIBHOR STEEL TUBES LTD5.704 B INR296.40 INR−1.36%191.592 K0.690.00%Khoáng sản phi năng lượng
SGILSYNERGY GREEN IND. LTD4.948 B INR345.55 INR−1.30%10.687 K0.6541.598.31 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SURANISURANI STEEL TUBES4.848 B INR475.00 INR−0.50%3.2 K0.33240.701.97 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MANAKSTEELMANAKSIA STEELS LTD4.159 B INR61.90 INR−1.98%3.133 K0.0613.484.59 INR+84.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SHYAMCENTSHYAM CENTURY FERR4.076 B INR18.60 INR−3.38%166.261 K0.8540.830.46 INR−75.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SMLTSARTHAK METALS LTD3.039 B INR213.30 INR−4.56%26.177 K1.1515.8913.43 INR−42.67%0.90%Khoáng sản phi năng lượng
VISASTEELVISA STEEL LTD2.779 B INR22.70 INR−4.42%55.26 K1.22−7.20 INR−104.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMANAKCOATMANAKSIA COATED ME2.576 B INR33.75 INR−2.46%115.824 K0.7816.102.10 INR+164.05%0.09%Khoáng sản phi năng lượng
IINCREDIBLEINCREDIBLE INDUSTRIES LTD2.008 B INR41.00 INR−1.68%2.927 K0.4933.231.23 INR+32.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCMNLCHAMAN METALLICS L2.004 B INR81.85 INR−1.44%13.5 K0.4510.277.97 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMAHASTEELMAHAMAYA STEEL IND1.88 B INR108.85 INR−4.05%24.449 K1.1427.503.96 INR+5.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSALSTEELSAL STEEL LTD1.68 B INR19.35 INR−2.03%41.206 K0.83−0.28 INR−127.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPRAKASHSTLPRAKASH STEELAGE1.549 B INR8.80 INR−1.68%30.712 K0.076.721.31 INR−82.04%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSHAHSHAH METACORP LTD1.542 B INR3.60 INR−2.70%1.948 M0.75−0.11 INR+81.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ZENITHSTLZENITH STEEL PIP IND LTD1.226 B INR8.25 INR−4.62%455.886 K1.04−0.73 INR−21447.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSHAHALLOYSSHAH ALLOYS1.216 B INR59.40 INR−3.81%11.172 K0.88−14.87 INR−192.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VASWANIVASWANI INDUSTRIES1.109 B INR35.60 INR−1.93%15.878 K0.2915.082.36 INR−13.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHISARMETALHISAR METAL INDUST1.02 B INR182.30 INR−3.39%9.849 K0.6615.2611.94 INR−55.61%0.53%Khoáng sản phi năng lượng
AANKITMETALANKIT METAL & POWE567.264 M INR4.00 INR0.00%82.326 K0.81−18.20 INR−310.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKRIDHANINFKRIDHAN INFRA LIMI492.852 M INR5.00 INR−4.76%25.014 K0.35−2.28 INR+94.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSUPREMEENGSUPREME ENGINEERING LTD187.462 M INR0.70 INR−6.67%493.661 K5.26−4.01 INR−733.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGFSTEELSGRAND FOUNDRY LTD8.65 INR0.00%1.932 K0.55Khoáng sản phi năng lượng
MMALMANGALAM ALLOYS39.00 INR−3.70%19.2 K0.52Khoáng sản phi năng lượng
MMWLMANGALAM WORLDWIDE129.00 INR+0.78%43.2 K1.18Khoáng sản phi năng lượng
QQFILQUALITY FOILS120.50 INR+2.12%1 K0.16Khoáng sản phi năng lượng
AAGUL.STA G UNIVERSAL LTD57.75 INR+5.00%4 K0.2821.442.69 INRKhoáng sản phi năng lượng