Các công ty của Các công ty Ấn Độ hoạt động trong một ngành: dệt may

Danh sách sau có Các công ty Ấn Độ hoạt động trong cùng ngành, dệt may. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như RAYMOND LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như WEIZMANN, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TRIDENTTRIDENT LTD198.742 B INR39.00 INR+0.65%9.798 M0.6946.220.84 INR−14.31%0.92%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CENTURYTEXCENTURY TEXT & IND198.025 B INR1772.90 INR+1.51%204.929 K0.41102.5017.30 INR−9.16%0.28%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALOKINDSALOK INDUSTRIES LTD135.998 B INR27.35 INR+1.30%2.901 M0.87−1.87 INR−52.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
VTLVARDHMAN TEXTILES134.871 B INR466.25 INR+0.41%162.811 K0.5522.4920.73 INR−38.49%0.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
RAYMONDRAYMOND LTD124.516 B INR1871.55 INR−0.49%63.731 K0.317.77240.79 INR+168.11%0.16%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ARVINDARVIND LTD81.21 B INR309.85 INR−1.18%278.378 K0.5724.2212.79 INR−14.64%0.64%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ICILINDO COUNT INDUSTR73.151 B INR368.70 INR−1.97%197.527 K0.2521.4317.20 INR+27.15%1.08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JINDWORLDJINDAL WORLDWIDE66.362 B INR331.00 INR+2.48%45.087 K0.5489.693.69 INR−40.18%0.06%Công nghiệp Chế biến
GHCLGHCL48.178 B INR504.40 INR−0.20%138.892 K0.515.3893.68 INR−23.44%3.48%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BOMDYEINGBOMBAY DYEING &MFG34.502 B INR166.70 INR+0.27%631.733 K0.451.31127.63 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
FILATEXFILATEX INDIA26.489 B INR59.75 INR+2.22%1.368 M0.5928.072.13 INR−36.25%0.25%Công nghiệp Chế biến
GANECOSGANESHA ECOSPHERE25.508 B INR1012.20 INR+0.94%42.696 K0.9164.1915.77 INR−64.98%0.20%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MAYURUNIQMAYUR UNIQUOTERS L22.049 B INR503.10 INR+2.00%35.706 K0.4219.4625.85 INR+7.88%0.40%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SANGAMINDSANGAM INDIA21.752 B INR432.05 INR+0.34%25.854 K0.7336.8511.72 INR−66.34%0.46%Công nghiệp Chế biến
SIYSILSIYARAM SILK21.176 B INR467.00 INR+0.28%24.767 K0.6810.7043.63 INR−16.53%2.36%Công nghiệp Chế biến
NITINSPINNITIN SPINNERS LTD19.469 B INR347.30 INR−0.70%29.533 K0.2314.9223.28 INR−38.19%0.72%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JUBLINDSJUBILANT INDUSTRIE17.776 B INR1178.35 INR−0.44%6.916 K0.4772.7516.20 INR−41.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
HIMATSEIDEHIMATSINGKA SEIDE13.262 B INR134.80 INR+0.15%176.494 K0.4812.0111.22 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
KITEXKITEX GARMENTS LTD12.984 B INR195.45 INR+0.31%129.598 K0.5832.865.95 INR−59.77%0.77%Công nghiệp Chế biến
RAJRILTDRAJ RAYON INDUSTRIES LTD12.79 B INR22.30 INR−1.98%72.962 K1.79661.720.03 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
INDORAMAINDO RAMA SYNTHETC11.57 B INR44.15 INR−1.56%93.816 K0.26−6.18 INR−299.31%0.00%Công nghiệp Chế biến
SPORTKINGSPORTKING INDIA LTD10.508 B INR830.15 INR−0.81%15.887 K1.0913.8160.12 INR−61.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
NAHARSPINGNAHAR SPINNING10.407 B INR285.50 INR+0.58%28.353 K0.72−11.35 INR−119.65%0.52%Công nghiệp Chế biến
FAZE3QFAZE THREE LTD9.169 B INR376.50 INR−0.42%7.926 K0.3917.4421.59 INR−11.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
SUTLEJTEXSUTLEJ TEXTILES9.142 B INR55.75 INR0.00%83.508 K0.56−8.17 INR−217.51%1.79%Công nghiệp Chế biến
RSWMRSWM LTD8.982 B INR190.35 INR+1.47%47.348 K0.37−5.40 INR−110.81%2.62%Công nghiệp Chế biến
AMBIKCOAMBIKA COTTON MILL8.935 B INR1563.05 INR+1.10%4.294 K0.4513.76113.57 INR−53.71%2.24%Công nghiệp Chế biến
GHCLTEXTILGHCL TEXTILES LTD7.768 B INR81.40 INR+1.06%348.513 K0.960.00%Công nghiệp Chế biến
CHEVIOTCHEVIOT COMPANY LTD7.599 B INR1267.95 INR−0.88%3.265 K0.9711.19113.30 INR+22.12%2.14%Công nghiệp Chế biến
RUBYMILLSRUBY MILLS6.621 B INR198.80 INR+0.79%7.684 K0.4917.6911.23 INR−14.54%0.63%Công nghiệp Chế biến
NDLNANDAN DENIM LTD6.279 B INR43.55 INR+0.93%2.004 M1.0530.041.45 INR+58.25%0.00%Công nghiệp Chế biến
DONEARDONEAR INDUSTRIES5.47 B INR105.20 INR−0.43%93.671 K0.6420.015.26 INR−28.52%0.19%Công nghiệp Chế biến
NAHARINDUSNAHAR IND ENTERPRI5.42 B INR126.10 INR−0.08%42.919 K0.72106.841.18 INR−95.45%0.00%Công nghiệp Chế biến
BANSWRASBANSWARA SYNTEX5.095 B INR148.70 INR0.00%34.459 K0.689.1116.33 INR−45.59%2.02%Công nghiệp Chế biến
RACERACE ECO CHAIN LTD5.094 B INR309.40 INR−0.48%8.4 K0.43198.981.55 INR+20.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
NAHARPOLYNAHAR POLY FILMS4.862 B INR196.95 INR+0.61%11.876 K0.3955.403.56 INR−87.76%0.76%Công nghiệp Chế biến
SARLAPOLYSARLA PERFORMANCE4.856 B INR58.25 INR+0.78%120.193 K0.4422.562.58 INR−27.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
AYMSYNTEXAYM SYNTEX LTD4.632 B INR91.45 INR−0.16%25.397 K0.180.00%Công nghiệp Chế biến
PRECOTPRECOT LTD4.369 B INR364.10 INR+1.99%14.348 K3.05−3.55 INR−159.94%0.00%Công nghiệp Chế biến
ORBTEXPORBIT EXPORTS LTD4.326 B INR163.40 INR−0.97%8.214 K0.4113.1712.40 INR−1.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
DCMNVLDCM NOUVELLE LTD3.59 B INR191.60 INR−0.73%49.655 K0.38−3.60 INR−120.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
ASHIMASYNASHIMA3.557 B INR18.55 INR+1.37%177.194 K0.62−0.28 INR−118.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
PASUPTACPASUPATI ACRYLON LTD3.37 B INR37.70 INR−0.66%95.689 K0.5731.061.21 INR−64.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
MANOMAYMANOMAY TEX INDIA LTD3.217 B INR178.65 INR+4.63%4.231 K2.5921.768.21 INR+337.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
SSHREEKARNISHREE KARNI FABCOM3.148 B INR445.10 INR+1.77%57.6 K0.730.00%Công nghiệp Chế biến
GINNIFILAGINNI FILAMENTS2.898 B INR33.70 INR+4.66%109.251 K0.81−4.55 INR−2571.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
MARALOVERMARAL OVERSEAS2.882 B INR69.20 INR−0.36%23.839 K0.90−3.98 INR−82.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
LOYALTEXLOYAL TEXTILE MILLS LTD2.744 B INR572.95 INR+0.40%4410.14−53.44 INR−222.34%0.00%Công nghiệp Chế biến
BASMLBANNARI AMMAN SPIN2.704 B INR41.60 INR+0.24%50.118 K0.23−2.99 INR+1.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
SELMCSEL MANUFACTURING CO LTD2.622 B INR79.70 INR+0.38%13.874 K1.68−64.42 INR−44.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
TTTLTT LTD2.342 B INR109.20 INR+0.74%22.8 K0.58−2.21 INR+43.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
SHIVATEXSHIVA TEXYARN LTD2.217 B INR167.10 INR−3.13%19.869 K2.08−7.46 INR+19.64%0.00%Công nghiệp Chế biến
LLAGNAMLAGNAM SPINTEX LTD2.198 B INR124.40 INR+0.24%10.218 K0.4824.994.98 INR−42.64%0.00%Công nghiệp Chế biến
UNITEDPOLYUNITED POLYFAB GUJ. LTD.2.17 B INR94.55 INR−0.11%2.032 K0.0225.783.67 INR+19.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
VARDMNPOLYVARDHMAN POLYTEX2.129 B INR78.60 INR−0.51%3.227 K0.32−16.50 INR−1508.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
WEIZMANINDWEIZMANN1.888 B INR119.30 INR+5.95%60.677 K0.7622.115.40 INR+9.89%0.42%Công nghiệp Chế biến
BBSLBSL1.882 B INR181.85 INR−1.06%3.641 K0.1014.9912.13 INR−19.94%0.82%Công nghiệp Chế biến
DDIGJAMLMTDDIGJAM LTD1.762 B INR88.95 INR+2.07%2690.13−6.01 INR−20.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
SSHRITECHSHRI TECHTEX LTD1.622 B INR65.00 INR+2.36%8 K0.340.00%Công nghiệp Chế biến
SSALONASALONA COTSPIN1.616 B INR296.55 INR−0.19%4720.1718.6515.90 INR−59.37%0.39%Công nghiệp Chế biến
RRELCHEMQRELIANCE CHEMOTEX IND LTD1.58 B INR209.25 INR−1.41%49.755 K0.5428.597.32 INR−65.52%1.19%Công nghiệp Chế biến
LLAMBODHARALAMBODHARA TEXTILE1.562 B INR149.95 INR+0.13%35.498 K0.5143.923.41 INR−82.79%0.50%Công nghiệp Chế biến
AAKIAKI INDIA LTD1.329 B INR19.95 INR+4.45%106.05 K2.09130.480.15 INR+14.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
SURYALAXMISURYALAKSHMI COTTO1.32 B INR70.80 INR+1.22%5.727 K0.1551.831.37 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
DDAMODARINDDAMODAR INDUSTRIES1.164 B INR49.85 INR+1.73%16.712 K0.3237.671.32 INR−51.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
PPARASPETROPARAS PETROFILS LTD1.07 B INR3.15 INR+5.00%64.195 K0.42186.390.02 INR−27.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
GGLOBEGLOBE TEXTILES (I) LTD.1.066 B INR3.55 INR0.00%467.051 K0.2210.300.34 INR−14.36%0.00%Công nghiệp Chế biến
NNAGREEKEXPNAGREEKA EXPORTS1.024 B INR32.95 INR+2.17%31.587 K0.427.804.22 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
SOMATEXSOMA TEXTILE & IND984.383 M INR30.10 INR−0.99%20.106 K0.78−0.18 INR−100.37%0.00%Công nghiệp Chế biến
VINNYVINNY OVERSEAS LTD953.756 M INR4.05 INR+3.85%543.834 K0.9222.170.18 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
PPASHUPATIPASHUPATI COTSPIN943.043 M INR91.70 INR−0.81%133.6 K4.1239.142.34 INR+59.26%0.82%Công nghiệp Chế biến
SPYLSHEKHAWATI POLY923.796 M INR2.60 INR−1.89%107.172 K1.1314.530.18 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
KKTLKALAHRIDHAAN TREND910.911 M INR53.00 INR+0.86%24 K0.060.00%Công nghiệp Chế biến
SHIVAMILLSSHIVA MILLS LTD799.281 M INR92.45 INR+3.93%34.845 K0.28−6.47 INR−2603.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMORARJEEMORARJEE TEXTILES794.952 M INR20.65 INR−4.84%3.678 K0.08−44.94 INR−15.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
AAKSHARAKSHAR SPINTEX LTD749.97 M INR2.45 INR−2.00%209.393 K0.1612.380.20 INR−26.21%0.33%Công nghiệp Chế biến
AAARVEEDENAARVEE DENIMS & EX639.514 M INR27.00 INR+1.89%22.65 K0.51−22.85 INR+13.24%0.00%Công nghiệp Chế biến
FFELFUTURE ENTERPRISES527.967 M INR0.70 INR−6.67%100.291 K0.400.00%Công nghiệp Chế biến
FFELDVRFUTURE ENTERPRISES527.967 M INR5.00 INR+4.17%2.87 K0.390.00%Công nghiệp Chế biến
LLAXMICOTLAXMI COTSPIN LTD507.571 M INR29.60 INR+0.34%37.744 K0.32−4.79 INR−78.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMITTALMITTAL LIFE STYLE488.291 M INR1.65 INR−2.94%316.436 K0.7436.030.05 INR+249.62%0.00%Công nghiệp Chế biến
SGLSTL GLOBAL LTD425.791 M INR15.60 INR+1.96%32.77 K0.93−0.65 INR−226.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
SUPERSPINSUPER SPINNING401.5 M INR7.35 INR−2.00%21.688 K0.64−3.07 INR−88.88%0.00%Công nghiệp Chế biến
VIVIDHAVISAGAR POLYTEX327.825 M INR1.10 INR0.00%226.759 K0.34−0.07 INR−221.90%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMOHITINDMOHIT INDUSTRIES312.316 M INR21.80 INR−0.23%12.703 K0.44−1.85 INR−245.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
SUMEETINDSSUMEET INDUSTRIES218.685 M INR2.20 INR−4.35%587.186 K1.04−4.46 INR+35.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
VCLVAXTEX COTFAB LTD211.315 M INR1.15 INR−4.17%51.577 K0.08−0.42 INR−222.04%0.00%Công nghiệp Chế biến
EEUROTEXINDEUROTEX INDUSTRIES133.873 M INR15.35 INR−1.92%590.01−2.16 INR+81.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
GGANGOTRIGANGOTRI TEXTILE34.245 M INR1.30 INR+4.00%12.071 K0.67−0.26 INR−1524.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMODTHREADMODERN THREADS(IND60.75 INR−1.94%13.667 K6.09Công nghiệp Chế biến
SWARAJSWARAJ SUITING LTD180.00 INR0.00%1 K0.10Công nghiệp Chế biến
LLEMERITELE MERITE EXPORTS65.10 INR−6.33%52.8 K0.76Công nghiệp Chế biến
VEEKAYEM.STVEEKAYEM FASHION A257.00 INR−3.38%4 K0.50Công nghiệp Chế biến
VASA.STVASA RETAIL AND OV5.40 INR−4.42%4 K0.22Công nghiệp Chế biến