Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

126
Cổ phiếu
2612.680B
Giá trị vốn hóa thị trường
564.669K
Khối lượng
−0.58%
Thay đổi
+4.67%
Hiệu suất Tháng
+31.73%
Hiệu suất Năm
+15.03%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AARVI AARVI ENCON LTD
38.100.40%0.15Mua480Dịch vụ nhân sự
ALANKIT ALANKIT LTD
17.45-0.57%-0.10Bán73.115K2.487B18.560.952716.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ALANKIT ALANKIT
17.55-0.85%-0.15Bán19.047K2.487B18.720.952716.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIES LTD.
255.10-5.34%-14.40Mua1413.903B10.5625.533372.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIE
257.40-4.37%-11.75Mua4.604K3.903B10.5425.533372.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AMALGAM AMALGAMATED ELECTRICITY CO.LTD
32.500.00%0.00Bán190.237M-1.41Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AMBITION AMBITION MICA LIMITED
5.45-4.39%-0.25Sức bán mạnh52181.325M0.65Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ANUPAM ANUPAM FINSERV LIMITED
9.25-2.63%-0.25Bán58.315KDịch vụ thương mại hỗn hợp
APTECHT APTECH LTD.
124.45-0.40%-0.50Mua21.375K5.035B140.461.01483.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
APTECHT APTECH LTD
125.050.12%0.15Mua204.913K5.035B140.401.01483.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ARIHANTINS ARIHANT INSTITUTE LIMITED
2.49-4.96%-0.13Sức bán mạnh76.000K23.419MDịch vụ thương mại hỗn hợp
ARSHIYA ARSHIYA LIMITED
12.284.96%0.58Mua2.530K3.169B-18.6675.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ARSHIYA ARSHIYA LTD
12.304.68%0.55Mua31.010K3.169B-18.6675.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ASHRAM ASHRAM ONLINE.COM LTD.
2.200.00%0.00Bán1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ASIAPAK ASIA PACK LTD.
17.00-4.49%-0.80Bán5Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ASTAR ASIAN STAR CO.LTD.
649.004.30%26.75Bán6410.388B25.6424.271090.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CAPRO CAPROLACTAM CHEMICALS LTD.
15.45-4.92%-0.80Sức bán mạnh300Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CARERATING CARE RATINGS LIMITED
381.80-2.89%-11.35Bán3.013K11.279B14.7526.66868.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
CARERATING CARE RATINGS LTD
381.90-2.65%-10.40Sức bán mạnh82.764K11.279B14.7226.66868.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
CHOKSILA CHOKSI LABORATORIES LTD.
10.862.65%0.28Mua74575.643M-6.99Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CIL CITIZEN INFOLINE LTD.
2.354.91%0.11Bán88Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
CITYONLINE CITY ONLINE SERVICES LIMITED
3.044.83%0.14Bán52315.701M-2.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CLEDUCATE CL EDUCATE LTD
72.452.40%1.70Mua35.423K1.021B-40.31291.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CLEDUCATE CL EDUCATE LIMITED
72.100.84%0.60Mua9.600K1.021B-40.31291.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CNIRESLTD CNI RESEARCH LTD.
1.50-3.23%-0.05Mua27.376K181.392M-0.01Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
COLORCHIPS COLORCHIPS NEW MEDIA LIMITED
5.70-5.00%-0.30Sức bán mạnh4096.956M17.00In ấn thương mại /Theo mẫu
CRISIL CRISIL LTD
1725.35-2.37%-41.90Bán310.169K125.522B36.0749.053609.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
CRISIL CRISIL LTD.
1744.00-1.48%-26.15Bán2.999K125.522B36.1349.053609.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
CRPRISK CRP RISK MANAGEMENT LIMITED
22.00-1.12%-0.25Bán2.000KDịch vụ thương mại hỗn hợp
CYIENT CYIENT LIMITED
422.201.05%4.40Mua42.748K46.430B13.7830.3114416.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CYIENT CYIENT LTD
422.451.09%4.55Mua468.117K46.430B13.7930.3114416.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
DECOMIC DECO-MICA LTD.
9.334.95%0.44Bán700Dịch vụ thương mại hỗn hợp
DGCONTENT DIGICONTENT LIMITED
13.66-4.94%-0.71Mua54.609K794.836M-8.5572.00In ấn thương mại /Theo mẫu
DGCONTENT DIGICONTENT LTD
13.40-2.19%-0.30Mua99.210K794.836M-8.5572.00In ấn thương mại /Theo mẫu
DJML DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMI
41.000.61%0.25Mua12.000KIn ấn thương mại /Theo mẫu
ECOBOAR ECOBOARD INDUSTRIES LTD.
2.900.00%0.00Bán90051.713M0.348.46Dịch vụ thương mại hỗn hợp
EDUCOMP EDUCOMP SOLUTIONS LTD.
3.08-1.91%-0.06Bán10.795K377.199MDịch vụ thương mại hỗn hợp
EDUCOMP EDUCOMP SOLUTIONS
3.050.00%0.00Bán19.294K377.199MDịch vụ thương mại hỗn hợp
ESHAMEDIA ESHA MEDIA RESEARCH LIMITED
5.131.99%0.10Mua140.050M-0.40Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
FGP FGP LTD.
1.104.76%0.05Bán2Dịch vụ thương mại hỗn hợp
FRONTBUSS FRONTLINE BUSINESS SOLUTIONS L
1.850.00%0.00Mua3.298K39.450M-0.059.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
FSL FIRSTSOURCE SOLUTI
74.251.23%0.90Mua5.050M51.505B15.144.86Dịch vụ thương mại hỗn hợp
FSL FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD.
74.151.09%0.80Mua317.944K51.505B15.144.86Dịch vụ thương mại hỗn hợp
FSSPL FOCUS SUITES SOLUTIONS & SERVI
1.43-4.67%-0.07Sức bán mạnh16.000K19.090M8.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
FUTSOL FUTURISTIC SOLUTIONS LTD.
28.350.00%0.00Bán5Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GGPL GALA GLOBAL PRODUCTS LIMITED
55.304.83%2.55Mua2.607K2.911B265.480.20In ấn thương mại /Theo mẫu
GLCL GLOBE COMMERCIALS LIMITED
11.154.99%0.53Mua25Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GOLDENCREST GOLDEN CREST EDUCATION & SERVI
22.000.00%0.00Mua5Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GUJCRAFT GUJARAT CRAFT INDUSTRIES LTD.
38.45-2.66%-1.05Mua703187.955M5.507.1862.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HAPPSTMNDS HAPPIEST MINDS TECHNO LTD
358.70-3.30%-12.2510.746M52.643BDịch vụ thương mại hỗn hợp
HAPPSTMNDS HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LI
358.45-3.38%-12.551.772M52.643BDịch vụ thương mại hỗn hợp
HBEL HUMMING BIRD EDUCATION LIMITED
137.700.00%0.00Mua1.000KDịch vụ thương mại hỗn hợp
HYPERSOFT HYPERSOFT TECHNOLOGIES LIMITED
5.91-4.98%-0.31Sức bán mạnh8Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ICRA ICRA LTD
2790.951.52%41.90Mua1.252K26.937B28.6296.04472.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
ICRA ICRA LTD.
2793.001.93%52.95Mua28026.937B28.5396.04472.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
INDTONER INDIAN TONERS & DEVELOPERS LTD
97.95-0.05%-0.05Bán5.169K1.287B11.338.65In ấn thương mại /Theo mẫu
INFOMEDIA INFOMEDIA PRESS LTD.
3.600.00%0.00Mua500180.699M-0.55In ấn thương mại /Theo mẫu
INFOMEDIA INFOMEDIA PRESS LI
3.25-4.41%-0.15Sức bán mạnh600180.699M-0.55In ấn thương mại /Theo mẫu
INFORTEC INFORMED TECHNOLOGIES INDIA LT
7.355.00%0.35Mua5030.643MDịch vụ thương mại hỗn hợp
INTELLADV INTELLIVATE CAPITAL ADVISORS L
4.14-4.83%-0.21Bán55Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JAYKAY JAYKAY ENTERPRISES LTD.
3.581.42%0.05Bán3.001K132.942M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JTAPARIA J. TAPARIA PROJECTS LTD
0.80-1.23%-0.01Mua112.960M-0.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
KAARYAFSL KAARYA FACILITIES AND SERVICES
5.71-9.94%-0.63Bán15.000KDịch vụ thương mại hỗn hợp
KAPSTON KAPSTON FACILITIES MGMT L
108.059.97%9.80Mua7.592KDịch vụ thương mại hỗn hợp
KEMP KEMP & COMPANY LTD.
349.904.98%16.60Bán235377.962M75.454.42Dịch vụ thương mại hỗn hợp
KIRANPR KIRAN PRINT-PACK LTD.
3.620.56%0.02Bán118.110M-0.09In ấn thương mại /Theo mẫu
LIBORDFIN LIBORD FINANCE LTD
1.94-4.90%-0.10Sức bán mạnh500Dịch vụ thương mại hỗn hợp
LIKHAMI LIKHAMI CONSULTING LIMITED
51.950.00%0.00Mua1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
LIPPISYS LIPPI SYSTEMS LTD.
8.024.43%0.34Mua216In ấn thương mại /Theo mẫu
LUHARUKA LUHARUKA MEDIA & INFRA LIMITED
0.780.00%0.00Mua5073.102M-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MPFSL MATHER & PLATT FIRE SYSTEMS LT
6.420.00%0.00Bán2Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NAUKRI INFO EDGE (INDIA) LTD.
3468.70-1.27%-44.70Mua6.222K448.559B1040.703.504740.00Dịch vụ nhân sự
NAUKRI INFO EDGE
3487.30-0.84%-29.60Mua643.181K448.559B1041.743.504740.00Dịch vụ nhân sự
NEIL NEIL INDUSTRIES LTD.
13.25-4.33%-0.60Sức bán mạnh5259.080M20.400.68Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NEXUSSURGL NEXUS SURGICAL AND MEDICARE LI
4.17-4.79%-0.21Sức bán mạnh51022.818M-9.67Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NIITLTD NIIT
137.05-0.83%-1.15Mua1.731M19.451B8.3916.472701.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NIITLTD NIIT LTD.
137.30-0.87%-1.20Mua190.408K19.451B8.4116.472701.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NIRMITEE NIRMITEE ROBOTICS INDIA LIMITE
268.10-1.79%-4.90Mua18.600K160.913MDịch vụ thương mại hỗn hợp
OFSS ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFT
2988.35-0.32%-9.65Mua31.540K256.945B16.51182.228001.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
OFSS ORACLE FIN SERVICE
2990.70-0.21%-6.25Mua232.709K256.945B16.51182.228001.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
ONEPOINT ONE POINT ONE SOLU
11.751.73%0.20Bán8.308K294.629M-10.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ORIENTLTD ORIENT PRESS LTD.
79.853.70%2.85Mua2798.500M-0.81211.00In ấn thương mại /Theo mẫu
ORIENTLTD ORIENT PRESS LTD
84.854.11%3.35Mua733798.500M-0.81211.00In ấn thương mại /Theo mẫu
PENTAGRAPH PENTAMEDIA GRAPHICS LTD.
0.350.00%0.00Bán88.060K145.259M-0.13In ấn thương mại /Theo mẫu
PRISMX PRISMX GLOBAL VENTURES LIMITED
13.90-1.97%-0.28Bán110Dịch vụ thương mại hỗn hợp
QUESS QUESS CORP LIMITED
426.85-1.49%-6.45Mua73.381K63.019B-31.60384132.00Dịch vụ nhân sự
QUESS QUESS CORP LTD
426.55-1.52%-6.60Mua319.508K63.019B-31.60384132.00Dịch vụ nhân sự
RAMASIGNS RAMASIGNS INDUSTRIES LIMITED
3.50-4.89%-0.18Bán199.925M11.850.34200.00In ấn thương mại /Theo mẫu
REPRO REPRO INDIA LTD
408.80-2.97%-12.50Mua3.033K4.955BIn ấn thương mại /Theo mẫu
REPRO REPRO INDIA LTD.
406.75-3.26%-13.70Mua6854.955BIn ấn thương mại /Theo mẫu
RIDDHICORP RIDDHI CORPORATE SERVICES LIMI
165.000.06%0.10Bán41.877B130.261.27Dịch vụ thương mại hỗn hợp
RITES RITES LIMITED
255.250.35%0.90Mua40.882K63.812B10.9523.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
RITES RITES LTD
255.400.95%2.40Mua679.656K63.812B10.8923.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SANKHYAIN SANKHYA INFOTECH LTD.
3.864.89%0.18Bán4.472K55.567M-29.73Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SHANGAR SHANGAR DECOR LIMITED
107.00-1.97%-2.15Mua2Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SHARIKA SHARIKA ENTERPRISES LIMITED
25.002.04%0.50Mua3.000K270.625M72.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SHIVA SHIVANSH FINSERV LIMITED
0.593.51%0.02Bán1.121KDịch vụ thương mại hỗn hợp
SICLTD SHIVOM INVESTMENT & CONSULTANC
0.791.28%0.01Bán150Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SIS SECURITY AND INTELLIGENCE SERV
384.254.70%17.25Mua1.653K56.082B19.2719.41135482.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SIS SECURITY AND INTEL
380.552.99%11.05Mua90.958K56.082B19.4019.41135482.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SMARTFIN SMART FINSEC LIMITED
49.355.00%2.35Bán1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SRIOMTR SHREE OM TRADES LTD.
147.005.00%7.00Mua9Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SUJALA SUJALA TRADING & HOLDING LTD.
9.500.00%0.00Bán200Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SUNSHINE SUN AND SHINE WORLDWIDE LTD.
3.000.00%0.00Mua35150.000M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SUPRAP SUPRA PACIFIC MANAGEMENT CONSU
20.300.00%0.00Sức mua mạnh2Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TCPLPACK TCPL PACKAGING LTD
384.60-2.06%-8.10Theo dõi4.653K3.519B11.2334.981863.00In ấn thương mại /Theo mẫu
TCPLPACK TCPL PACKAGING LTD.
386.65-0.82%-3.20Theo dõi5093.519B11.1534.981863.00In ấn thương mại /Theo mẫu
TEAMLEASE TEAMLEASE SERVICES
2375.65-1.89%-45.85Mua24.905K40.600B124.3819.472719.00Dịch vụ nhân sự
TEAMLEASE TEAMLEASE SERVICES LIMITED
2363.25-2.55%-61.75Mua92440.600B124.5619.472719.00Dịch vụ nhân sự
TOUCHWOOD TOUCHWOOD ENTERTAI
48.500.10%0.05Bán5.789KDịch vụ thương mại hỗn hợp
TRANSCOR TRANSCORP INTERNATIONAL LTD.
8.60-4.34%-0.39Bán816273.331M-3.28138.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TRESCON TRESCON LIMITED
80.500.62%0.50Mua4.916K5.828BDịch vụ thương mại hỗn hợp
UNICK UNICK FIX-A- FORM AND PRINTERS
28.950.35%0.10Mua345Dịch vụ thương mại hỗn hợp
USGTECH USG TECH SOLUTIONS LTD.
2.170.00%0.00Bán10085.529M-1.00In ấn thương mại /Theo mẫu
VBDESAI V.B.DESAI FINANCIAL SERVICES L
2.68-4.96%-0.14Sức bán mạnh1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VERTOZ VERTOZ ADVERTISING LTD
141.900.25%0.35Sức mua mạnh127.397K1.699B40.273.51Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
VIMTALABS VIMTA LABORATORIES
116.704.24%4.75Sức mua mạnh68.367K2.584B66.321.691101.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VIMTALABS VIMTA LABS LTD.
116.904.98%5.55Sức mua mạnh8.230K2.584B65.961.691101.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VISVEN VISHVPRABHA VENTURES LIMITED
57.004.78%2.60Mua5Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VIVIDM VIVID MERCANTILE LIMITED
25.251.00%0.25Mua2.000KIn ấn thương mại /Theo mẫu
VJTFEDU VJTF EDUSERVICES LTD.
54.00-0.92%-0.50Bán50950.400M-3.43Dịch vụ thương mại hỗn hợp
WALCHPF WALCHAND PEOPLEFIRST LTD.
61.308.78%4.95Mua1.040K176.266M18.253.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
WEPSOLN WEP SOLUTIONS LTD.
19.55-2.49%-0.50Theo dõi100514.486M-1.34Dịch vụ thương mại hỗn hợp
YASHMGM YASH MANAGEMENT & SATELLITE LT
12.504.95%0.59Sức mua mạnh93.608K212.500M-0.175.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ZICOM ZICOM ELECTRONIC S
2.903.57%0.10Sức mua mạnh72.506K125.734M-43.9027.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ZICOM ZICOM ELECTRONIC SECURITY SYST
3.054.81%0.14Sức mua mạnh79.103K125.734M-43.9027.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất