Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

37
Cổ phiếu
1229.714B
Giá trị vốn hóa thị trường
368.498K
Khối lượng
−1.77%
Thay đổi
−1.59%
Hiệu suất Tháng
+81.88%
Hiệu suất Năm
+53.60%
Hiệu suất YTD
          
AARVI AARVI ENCON LTD
59.80-0.50%-0.30Bán2.521K
ADL ARCHIDPLY DECOR LIMTED
46.30-0.43%-0.20Mua1.767K
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIE
458.000.97%4.40Mua4.677K6.783B32.7313.863808.00
ANTGRAPHIC ANTARCTICA LTD
0.65-7.14%-0.05Sức bán mạnh2.300K583.330.00
APTECHT APTECH LTD
309.30-0.56%-1.75Mua130.457K12.693B68.584.59535.00
ARSHIYA ARSHIYA LTD
29.20-3.47%-1.05Bán114.873K7.947B-14.48
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL I
2.803.70%0.10Sức mua mạnh53.576K41.351M8.980.309.00
CARERATING CARE RATINGS LTD
690.50-1.00%-6.95Bán70.616K20.546B22.6830.96659.00
CLEDUCATE CL EDUCATE LTD
95.60-4.97%-5.00Sức bán mạnh10.121K2.839B-3.62225.00
CYIENT CYIENT LTD
1111.15-0.86%-9.60Mua141.871K123.487B28.3539.6210000.00
DALALSTCOM DSJ KEEP LEARNING
1.055.00%0.05Bán46.556K
DGCONTENT DIGICONTENT LTD
11.00-1.35%-0.15Sức bán mạnh81.468K647.622M-3.0626.00
EDUCOMP EDUCOMP SOLUTIONS
2.90-1.69%-0.05Bán11.472K367.402M
FSL FIRSTSOURCE SOLUTI
201.300.22%0.45Bán1.865M139.851B34.695.9228004.00
GLOBAL GLOBAL EDUCATION LTD
43.70-3.64%-1.65Sức bán mạnh22.258K461.677M7.506.05
ICRA ICRA LTD
3566.80-2.65%-97.25Bán1.123K35.342B39.7592.17438.00
INDOTHAI INDO THAI SECURITI
101.000.05%0.05Mua8.945K1.002B6.4415.6849.00
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES L
45.10-0.22%-0.10Bán3.832M60.408B80.580.56642.00
INFOMEDIA INFOMEDIA PRESS LI
4.650.00%0.00Mua16.318K235.411M-0.67
KAPSTON KAPSTON FACILITIES MGMT L
84.850.95%0.80Bán1.021K
KEERTI KEERTI KNOW & SKILL LTD.
19.25-1.79%-0.35Sức bán mạnh7.121K
NIITLTD NIIT
313.100.47%1.45Bán815.071K41.716B26.9111.792531.00
OFSS ORACLE FIN SERVICE
4413.50-2.97%-135.30Bán89.429K392.579B21.76209.947977.00
ONEPOINT ONE POINT ONE SOLU
47.704.95%2.25Sức mua mạnh30.541K1.140B-3.791127.00
PRESSMN PRESSMAN ADVERTISI
28.35-2.91%-0.85Bán32.380K682.177M12.932.2626.00
QUESS QUESS CORP LTD
894.900.45%4.00Theo dõi43.444K131.743B192.844.76363136.00
REPL RUDRABHISHEK ENTERP LTD
217.954.41%9.20Bán33.165K3.620B222.00
REPRO REPRO INDIA LTD
567.00-2.28%-13.25Mua3.604K6.937B-26.75436.00
RITES RITES LTD
294.90-4.56%-14.10Mua1.417M74.506B17.1018.072970.00
SIS SIS LTD
467.05-1.48%-7.00Bán57.618K69.786B19.2125.04228028.00
SPCENET SPACENET ENTERPRIS
2.100.00%0.00Mua1.000K
SUVIDHAA SUVIDHAA INFOSERVE LTD
14.55-3.96%-0.60Sức bán mạnh306.942K
TCPLPACK TCPL PACKAGING LTD
512.30-1.72%-8.95Bán3.648K4.738B12.2542.551908.00
TEAMLEASE TEAMLEASE SERVICES
4765.000.91%43.15Mua38.467K80.998B92.2951.162719.00
TOUCHWOOD TOUCHWOOD ENTERTAI
111.20-5.00%-5.85Sức bán mạnh9.241K1.192B
VERTOZ VERTOZ ADVERTISING LTD
97.55-2.06%-2.05Sức bán mạnh34.301K1.192B15.006.6469.00
VIMTALABS VIMTA LABORATORIES
301.907.13%20.10Sức mua mạnh114.517K6.233B19.8314.211096.00
Tải thêm