Các công ty Ấn Độ tham gia một lĩnh vực: Electronic Technology

Những Các công ty Ấn Độ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Electronic Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AKSHOPTFBRAKSH OPTIFIBRE
11.50 INR−0.86%217.18K0.541.871B INR−1.50 INR−1455.93%0.00%
ALPEXSOLAR.STALPEX SOLAR LTD
382.90 INR−2.40%368.4K
APARINDSAPAR INDUSTRY LTD
6296.80 INR−1.10%63.001K0.79252.779B INR29.01217.08 INR+73.94%0.64%
Theo dõi
APOLLOAPOLLO MICRO SYSTE
133.90 INR+3.24%2.44M2.1337.794B INR134.211.00 INR+6.61%0.02%
APSAUSTRALIAN PREMIUM
234.75 INR−1.20%146K0.464.634B INR0.00%
ASMSBARTRONICS INDIA LTD
25.00 INR−1.96%17.503K0.167.59B INR1.7314.42 INR0.00%
ASTRAMICROASTRA MICROWAVE PR
636.10 INR−0.69%158.048K0.3760.461B INR74.118.58 INR+10.61%0.25%
Mua
AVALONAVALON TECHNOLOGIES LTD
512.95 INR+2.27%248.382K1.1633.692B INR73.816.95 INR0.00%
Sức mua mạnh
BDLBHARAT DYNAMICS LTD
1787.25 INR+2.33%1.321M1.06327.377B INR68.7226.01 INR+2.79%0.52%
Mua
BELBHARAT ELECTRONICS
205.30 INR+5.42%76.179M3.491.502T INR42.044.88 INR+29.49%0.88%
Mua
BPLBPL
103.35 INR+1.17%265.417K0.735.057B INR33.143.12 INR+5.09%0.00%
CENTUMCENTUM ELECTRONICS
1917.15 INR+8.98%102.503K1.9124.706B INR76.5525.04 INR0.21%
Sức mua mạnh
CEREBRAINTCEREBRA INTEGRATED
8.90 INR+4.71%109.934K0.381.091B INR−4.63 INR−829.76%0.00%
CONTROLPRCONTROL PRINT LTD
933.60 INR+0.34%13.258K0.2914.942B INR26.1135.76 INR+18.85%0.96%
Mua
CYIENTDLMCYIENT DLM LTD
839.35 INR+5.35%712.353K1.7066.562B INR0.00%
Sức mua mạnh
DATAPATTNSDATA PATTERNS INDIA LTD
2362.15 INR+5.50%2.548M4.85132.371B INR78.1030.24 INR+20.49%0.19%
Mua
DCIDC INFOTECH AND COMUN LTD
224.55 INR−0.02%4.269K0.392.723B INR28.217.96 INR+138.57%0.00%
DENORADE NORA INDIA
1679.80 INR−0.77%23.049K0.658.933B INR34.7448.35 INR+42.16%0.12%
DIXONDIXON TECHNOLOGIES
6867.50 INR+1.34%273.873K0.78410.677B INR116.6458.88 INR+48.15%0.04%
Mua
DLINKINDIAD-LINK (INDIA)LTD
308.95 INR+4.64%438.197K3.1110.985B INR12.5024.71 INR+12.66%1.62%
DRONEDRONE DESTINATION
184.95 INR+1.93%78K1.26
ELINELIN ELECTRONICS LTD
157.75 INR+3.61%407.264K1.977.834B INR63.352.49 INR0.63%
Sức mua mạnh
FROGFROG CELLSAT LTD
177.75 INR−1.17%27.2K0.942.733B INR0.00%
GENUSPOWERGENUS POWER INFRA
247.40 INR−1.22%1.027M0.8663.799B INR115.162.15 INR−18.40%0.30%
Sức mua mạnh
HALHINDUSTAN AERONAUT
3045.50 INR+1.33%1.388M0.762.036T INR33.1591.86 INR+0.68%0.90%
Mua
HEGHEG LTD
1733.10 INR+0.08%299.143K0.7366.865B INR17.6798.07 INR−32.64%2.45%
Mua
HFCLHFCL LTD
112.30 INR−2.48%34.3M0.72160.308B INR53.672.09 INR−1.45%0.18%
HOLMARCHOLMARC OPTO-MECHA
107.15 INR+0.66%27K1.50
HONAUTHONEYWELL AUTO IND
38187.95 INR+1.80%3.164K0.55337.246B INR72.57526.23 INR+16.71%0.25%
Theo dõi
HPLHPL ELECTRIC POWER
334.60 INR−2.43%300.956K0.3721.502B INR52.346.39 INR+26.82%0.30%
Mua
IDEAFORGEIDEAFORGE TECHNO LTD
780.15 INR+7.00%1.7M5.7033.426B INR0.00%
INDIFRAINDIFRA LTD
45.30 INR+2.95%12K0.95330.237M INR0.00%
KAVVERITELKAVVERI TELECOM PR
13.65 INR−1.80%9.882K1.29277.111M INR0.8515.99 INR0.00%
KAYNESKAYNES TECHNOLOGY IND LTD
2854.35 INR−0.38%179.12K1.22182.151B INR117.0524.39 INR+92.61%0.00%
Mua
KERNEXKERNEX MICROSYSTEM
653.00 INR−0.88%11.378K0.4810.113B INR−12.15 INR+15.89%0.00%
KRISHNADEFKRISHNA DEFENCE AN
411.55 INR−0.01%64K2.75
MIRCELECTRMIRC ELECTRONICS
27.65 INR−3.83%981.974K0.476.374B INR−0.83 INR−49.04%0.00%
MRO_TEKMRO-TEK REALTY LTD
83.70 INR−1.01%42.279K0.201.56B INR32.092.61 INR0.00%
MTARTECHMTAR TECHNOLOGIES LTD
2032.60 INR+0.80%327.512K0.5262.548B INR75.9626.76 INR−10.68%0.00%
Sức mua mạnh
NELCONELCO
788.45 INR−1.44%138.316K1.1318.04B INR77.4510.18 INR+34.90%0.25%
NETWEBNETWEB TECH INDIA LTD
1650.80 INR+5.00%279.921K3.2092.605B INR0.00%
Mua
NITIRAJNITIRAJ ENGINEERS LTD
186.30 INR+2.67%16.887K1.331.91B INR41.354.51 INR+30.45%0.00%
PANACHEPANACHE DIGILIFE LTD
83.75 INR+9.98%169.928K8.411.005B INR68.291.23 INR+47.07%0.00%
PARASPARAS DEF AND SPCE TECH L
746.55 INR+0.24%323.293K1.0429.106B INR88.638.42 INR−8.93%0.00%
PGELPG ELECTROPLAST LTD
1845.35 INR−2.05%27.068K0.2748.039B INR41.8444.11 INR+52.57%0.00%
Mua
POWERINDIAHITACHI ENERGY IND
5896.65 INR+1.33%47.481K1.26248.954B INR247.6123.81 INR+6.50%0.06%
Theo dõi
RICHARICHA INFO SYSTEMS
81.00 INR−0.18%1K0.53196.83M INR23.923.39 INR0.00%
ROSSELLINDROSSELL INDIA LTD
450.90 INR−1.01%19.277K0.5216.986B INR128.773.50 INR−55.43%0.09%
SEL.STSUNGARNER ENERGIES
295.05 INR−4.20%4.8K0.75
SHIGANSHIGAN QUANTUM TEC
120.00 INR+1.65%6K0.31
SHYAMTELSHYAM TELECOM
12.25 INR+2.51%27.366K10.92140.312M INR−1.05 INR+82.55%0.00%
SMARTLINKSMARTLINK HOLDINGS
174.20 INR+1.72%15.968K1.901.733B INR1704.500.10 INR−99.56%0.00%
SPECTRUMSPECTRUM ELECTRICA
1779.95 INR+1.42%1.125K0.4226.913B INR210.288.46 INR+21.04%0.00%
SURANASOLSURANA SOLAR LTD
30.55 INR−1.45%83.621K1.001.505B INR−0.17 INR−136.45%0.00%
SYRMASYRMA SGS TECHNOLOGY LTD
525.20 INR+2.92%578.94K1.1593.241B INR81.386.45 INR0.29%
Mua
TEJASNETTEJAS NETWORKS LTD
752.05 INR+0.15%339.72K0.63127.967B INR−5.60 INR−3.37%0.00%
Sức mua mạnh
TVSELECTTVS ELECTRONICS
322.40 INR+0.50%41.573K0.706.015B INR496.920.65 INR−90.31%0.62%
UNIVCABLESUNIVERSAL CABLES
468.95 INR−0.34%8.95K0.4316.284B INR16.1629.03 INR−6.94%0.64%
URJAURJA GLOBAL LTD
23.20 INR−0.43%12.638M1.9712.206B INR522.520.04 INR+17.46%0.00%
VINYASVINYAS INNOVATIVE
621.50 INR−1.35%28.8K3.717.821B INR0.00%
WEBELSOLARWEBSOL ENERGY SYST
415.40 INR−0.63%167.483K0.2817.518B INR−5.52 INR−1807.74%0.00%
WELWONDER ELECTRICALS LTD
371.40 INR+10.00%18.749K5.994.892B INR54.786.78 INR+93.72%0.00%