Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

20
Cổ phiếu
1942.862B
Giá trị vốn hóa thị trường
159.597K
Khối lượng
−0.19%
Thay đổi
−1.38%
Hiệu suất Tháng
+7.42%
Hiệu suất Năm
−20.32%
Hiệu suất YTD
           
APOLLOHOSP APOLLO HOSPITALS.
3833.001.01%38.50Bán392.488K1504406504.00551.500B51.6873.42
ARTEMISMED ARTEMIS MEDICARE
41.801.95%0.80Bán16.441K687233.805.332B17.912.402362.00
ASTERDM ASTER DM HEALTHCAR
178.350.82%1.45Bán107.612K19192600.2088.813B16.7210.58
ERIS ERIS LIFESCIENCES
649.25-0.82%-5.35Bán2.224K1443932.0089.182B21.9029.89
FORTIS FORTIS HLTH (INDIA
230.550.02%0.05Bán414.921K95660036.55178.434B31.357.35
HCG HEALTHCARE GLOBAL
294.40-0.30%-0.90Mua75.191K22136230.4041.252B77.574.34
INDRAMEDCO INDRAPRASTHS MEDIC
56.200.09%0.05Bán21.252K1194362.405.015B8.786.40
KIMS KRISHNA INST OF MED SCI L
1150.000.16%1.80Bán Mạnh8.038K9243700.0092.432B27.3941.91
KOVAI KOVAI MEDICAL CENTER & HO
1420.000.13%1.90Bán1.904K2703680.0015.429B14.8895.28
KRSNAA KRSNAA DIAGNOSTICS LTD
537.301.24%6.60Bán10.944K5880211.2016.434B23.0631.74
LALPATHLAB DR LAL PATHLABS LTD
2165.002.67%56.40Mua236.733K512526945.00169.371B50.7241.764110.00
LOTUSEYE LOTUS EYE HOSPITA
53.050.09%0.05Mua24.515K1300520.751.108B36.931.44
MAXHEALTH MAX HEALTHCARE INS LTD
367.50-1.70%-6.35Mua140.880K51773400.00360.607B60.016.26
MAXIND MAX INDIA LTD
69.20-0.29%-0.20Bán6.678K462117.60
METROPOLIS METROPOLIS HEALTHC
1435.05-0.42%-6.00Bán199.535K286342701.7573.680B34.5741.87
NH NARAYANA HRUDAYALA
639.250.71%4.50Bán58.342K37295123.50129.994B37.6816.85
RAINBOW RAINBOW CHILDRENS
467.20-0.93%-4.40Mua116.705K54524576.0046.610B
SHALBY SHALBY LTD
103.651.37%1.40Bán58.433K6056580.4510.644B30.763.32
THYROCARE THYROCARE TECHNOL
633.950.71%4.45Bán47.221K29935752.9533.252B18.9433.32
VIJAYA VIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTD
332.000.73%2.40Bán259.218K86060376.0033.772B30.7910.76
Tải thêm