Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

20
Cổ phiếu
2432.119B
Giá trị vốn hóa thị trường
591.351K
Khối lượng
−1.48%
Thay đổi
+3.87%
Hiệu suất Tháng
+124.42%
Hiệu suất Năm
+79.75%
Hiệu suất YTD
          
APOLLOHOSP APOLLO HOSPITALS.
4878.10-0.61%-30.15Mua434.640K705.170B82.4859.5168496.00
ARTEMISMED ARTEMIS MEDICARE
390.152.74%10.40Sức mua mạnh38.084K5.030B22.9816.671585.00
ASTERDM ASTER DM HEALTHCAR
214.10-1.04%-2.25Mua1.605M108.020B39.175.5221933.00
ERIS ERIS LIFESCIENCES
757.05-1.27%-9.70Mua93.634K104.588B27.9427.453316.00
FORTIS FORTIS HLTH (INDIA
260.10-2.93%-7.85Bán2.604M201.838B60.804.4121711.00
HCG HEALTHCARE GLOBAL
253.20-0.12%-0.30Mua422.560K31.749B-13.18
INDRAMEDCO INDRAPRASTHS MEDIC
77.75-1.27%-1.00Bán147.262K7.233B16.814.693706.00
KIMS KRISHNA INST OF MED SCI L
1217.80-1.01%-12.45Bán141.042K98.390B10454.00
KOVAI KOVAI MEDICAL CENTER & HO
1658.95-2.33%-39.55Bán13.715K18.553B16.69101.784812.00
KRSNAA KRSNAA DIAGNOSTICS LTD
799.90-4.88%-41.05Bán290.595K26.435B
LALPATHLAB DR LAL PATHLABS LTD
3945.75-0.89%-35.40Bán197.939K331.600B83.5847.825873.00
LOTUSEYE LOTUS EYE HOSPITA
45.65-2.67%-1.25Bán11.256K983.666M47.900.98
MAXHEALTH MAX HEALTHCARE INS LTD
373.25-1.58%-6.00Mua580.568K368.267B111.423.4215000.00
MAXIND MAX INDIA LTD
71.60-0.35%-0.25Mua145.337K
METROPOLIS METROPOLIS HEALTHC
3034.45-3.53%-111.15Mua97.523K161.165B63.1350.034581.00
NH NARAYANA HRUDAYALA
526.95-1.10%-5.85Mua270.746K109.057B59.548.9514472.00
PTL PTL ENTERPRISES
46.600.22%0.10Bán37.142K3.084B8.625.39670.00
SHALBY SHALBY LTD
183.10-0.49%-0.90Bán133.397K19.879B37.424.922459.00
THYROCARE THYROCARE TECHNOL
1258.70-0.79%-10.05Bán52.453K67.108B39.8231.931582.00
VIJAYA VIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTD
584.50-6.78%-42.50873.363K63.968B2394.00
Tải thêm