Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

84
Cổ phiếu
9831.818B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.197M
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
−4.65%
Hiệu suất Tháng
+43.19%
Hiệu suất Năm
−1.33%
Hiệu suất YTD
           
ADANIGAS ADANI GAS LTD
164.45-0.96%-1.60Bán465.702K183.173B46.753.55Phân phối Gas
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
164.35-1.32%-2.20Bán51.198K183.173B46.893.55Phân phối Gas
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LIMITED
189.95-4.28%-8.50Bán73.763K310.378B-1.37Công ty Điện lực
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY
189.80-4.31%-8.55Bán618.232K310.378B-1.37Công ty Điện lực
ADANIPOWER ADANI POWER LTD
56.45-1.91%-1.10Bán7.502M221.774B-0.85Công ty Điện lực
ADANIPOWER ADANI POWER LTD.
56.40-1.91%-1.10Bán541.979K221.774B-0.85Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISSION LIMITED
298.95-4.93%-15.50Bán12.670K345.835B43.547.2212901.00Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISS.IN
298.55-5.12%-16.10Bán118.473K345.835B43.577.2212901.00Công ty Điện lực
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD
308.90-2.14%-6.75Bán127.550K11.880B9.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD.
309.00-2.03%-6.40Bán38.953K11.880B9.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
CESC CESC
681.10-2.94%-20.65Sức bán mạnh297.165K93.095B23.6729.79Công ty Điện lực
CESC CESC LTD.
681.00-3.03%-21.30Sức bán mạnh3.568K93.095B23.6929.79Công ty Điện lực
CPL CAPTAIN POLYPLAST LTD
32.45-6.75%-2.35Mua50.598K1.753B13.722.54425.00Công ty quản lý nước
DPSCLTD DPSC LIMITED
6.15-3.91%-0.25Bán11.908K6.232B22.070.29532.00Công ty Điện lực
ENERGYDEV ENERGY DEV CO LTD
5.20-1.89%-0.10Sức bán mạnh9.882K259.350M1.224.6740.00Công ty Điện lực
ENERGYDEV ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LTD
5.20-4.76%-0.26Sức bán mạnh1.266K259.350M1.264.6740.00Công ty Điện lực
GAIL GAIL (INDIA) LTD.
118.850.68%0.80Sức bán mạnh182.270K532.422B19009.00Phân phối Gas
GAIL GAIL INDIA LTD
118.750.64%0.75Sức bán mạnh12.870M532.422B19009.00Phân phối Gas
GENUSPOWER GENUS POWER INFRASTRUCTURES LT
26.05-0.95%-0.25Bán679.455K6.769B9.602.751069.00Công ty Điện lực
GENUSPOWER GENUS POWER INFRA
25.95-1.14%-0.30Bán90.975K6.769B9.582.751069.00Công ty Điện lực
GIPCL GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LT
69.05-1.00%-0.70Bán3.185K10.550B8.098.62544.00Công ty Điện lực
GIPCL GUJARAT IND POWER
69.10-0.65%-0.45Bán76.828K10.550B8.078.62544.00Công ty Điện lực
GITARENEW GITA RENEWABLE ENERGY LIMITED
5.78-0.00%-0.00Mua2Công ty Điện lực
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER COMPANY LTD
2.05-1.91%-0.04Bán13.122K1.569B-0.2053.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER
2.00-2.44%-0.05Bán44.320K1.569B-0.2053.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
GUJGAS GUJARAT GAS LIMITED
283.40-0.81%-2.30Theo dõi35.062K196.673BPhân phối Gas
GUJGASLTD GUJARAT GAS LTD
283.40-0.67%-1.90Mua1.015M196.673BPhân phối Gas
HAVISHA SRI HAVISHA HOSPITALITY INFRAS
0.670.00%0.00Mua17.825KPhân phối Gas
HAVISHA SRI HAVISHA HOSP A
0.650.00%0.00Mua19Phân phối Gas
INDOWIND INDOWIND ENERGY LTD.
2.702.27%0.06Bán2.118K236.918M-1.23Sản xuất Năng lượng Thay thế
INDOWIND INDOWIND ENERGY
2.70-3.57%-0.10Sức bán mạnh13.281K236.918M-1.23Sản xuất Năng lượng Thay thế
INDRENEW IND RENEWABLE ENERGY LTD
8.55-8.36%-0.78Bán96828.245M10.080.93Công ty Điện lực
JPPOWER JAIPRAKASH POWER
1.60-3.03%-0.05Sức bán mạnh325.631K10.466B0.562.96Công ty Điện lực
JPPOWER JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI
1.46-4.58%-0.07Sức bán mạnh2.095M10.466B0.522.96Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
65.653.30%2.10Mua251.164K104.372B10.486.06Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
65.804.20%2.65Mua4.566M104.372B10.416.06Công ty Điện lực
JYOTISTRUC JYOTI STRUCTURES
1.70-2.86%-0.05Bán78.002K341.726M964.00Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD
13.00-0.38%-0.05Bán500Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD.
12.70-1.55%-0.20Sức bán mạnh1.225KCông ty Điện lực
KPIGLOBAL K.P.I. GLOBAL INFRASTRUCTURE L
40.5019.29%6.55Mua44.800K613.375M-1.0551.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
KRL KINTECH RENEWABLES LIMITED
107.302.19%2.30Mua1Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURE
0.450.00%0.00Bán377.077K178.074M-42.593.00Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURES LTD.
0.40-4.76%-0.02Bán26.760K178.074M-42.593.00Công ty Điện lực
MADHAVIPL MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED
243.000.83%2.00Mua2.000KCông ty Điện lực
MGL MAHANAGAR GAS LTD
1132.50-0.15%-1.70Bán1.345M111.920B14.7376.98495.00Phân phối Gas
MGL MAHANAGAR GAS LIMITED
1133.400.03%0.35Bán82.992K111.920B14.7276.98495.00Phân phối Gas
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTURES LTD.
68.30-3.05%-2.15Sức bán mạnh2.634K12.415B4.4915.70Công ty Điện lực
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTUR
67.85-3.69%-2.60Sức bán mạnh62.432K12.415B4.4915.70Công ty Điện lực
NHPC NHPC LTD.
21.15-3.86%-0.85Sức bán mạnh249.517K220.990BCông ty Điện lực
NHPC NHPC LTD
21.10-4.09%-0.90Sức bán mạnh15.720M220.990BCông ty Điện lực
NTPC NTPC LTD
108.50-1.63%-1.80Sức bán mạnh20.548M1090.880B20244.00Công ty Điện lực
NTPC NTPC LTD.
108.55-1.54%-1.70Sức bán mạnh465.484K1090.880B20244.00Công ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORP
183.50-0.05%-0.10Bán9.260M959.997BCông ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDI
183.40-0.05%-0.10Bán521.128K959.997BCông ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD.
50.70-0.49%-0.25Bán214.346K15.082B13.623.78Công ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD
50.80-0.29%-0.15Bán389.895K15.082B13.623.78Công ty Điện lực
RELINFRA RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.
22.103.51%0.75Mua411.380K5.615B-90.356000.00Công ty Điện lực
RELINFRA RELIANCE INFRASTRU
22.053.28%0.70Mua4.748M5.615B-90.356000.00Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER LTD.
1.70-2.86%-0.05Bán6.672M4.909B-12.22Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER
1.70-2.86%-0.05Bán10.199M4.909B-12.22Công ty Điện lực
RTNINFRA RATTANINDIA INFRASTRUCTURE LTD
2.970.00%0.00Sức mua mạnh289.150K4.105B675.000.006.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
RTNINFRA RATTANINDIA INFRAS
2.950.00%0.00Sức mua mạnh308.276K4.105B670.450.006.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
RTNPOWER RATTANINDIA POWER
2.653.92%0.10Mua271.725K12.187B-0.65558.00Công ty Điện lực
RTNPOWER RATTANINDIA POWER LTD.
2.804.87%0.13Mua2.574M12.187B-0.65558.00Công ty Điện lực
SEPOWER S.E. POWER LTD.
2.403.00%0.07Bán4.546KCông ty Điện lực
SEPOWER S.E. POWER LIMITED
2.30-2.13%-0.05Bán10.031KCông ty Điện lực
SJVN SJVN LTD
25.301.20%0.30Bán101.541K98.245B9.192.72Công ty Điện lực
SJVN SJVN LTD
25.251.00%0.25Bán3.527M98.245B9.192.72Công ty Điện lực
SURYACHAKRA SURYACHAKRA POWER CORPORATION
0.611.67%0.01Mua13.554K89.780MCông ty Điện lực
SUZLON SUZLON ENERGY LTD.
2.24-2.18%-0.05Sức bán mạnh3.091M12.182B-3.97Sản xuất Năng lượng Thay thế
SUZLON SUZLON ENERGY LTD
2.25-2.17%-0.05Sức bán mạnh7.968M12.182B-3.97Sản xuất Năng lượng Thay thế
SWANENERGY SWAN ENERGY LTD
124.10-2.36%-3.00Bán10.984K31.253B91.441.39Công ty Điện lực
SWANENERGY SWAN ENERGY LTD.
124.35-2.81%-3.60Theo dõi7.197K31.253B92.051.39Công ty Điện lực
TATAPOWER TATA POWER CO LTD
51.25-0.97%-0.50Bán4.244M139.837B27.821.8610306.00Công ty Điện lực
TATAPOWER TATA POWER CO.LTD.
51.30-0.77%-0.40Bán269.967K139.837B27.801.8610306.00Công ty Điện lực
TEXINFRA TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDI
42.60-3.73%-1.65Sức bán mạnh13.506K5.639B33.00Công ty Điện lực
TEXINFRA TEXMACO INFRA & HO
42.30-5.58%-2.50Sức bán mạnh15.756K5.639B33.00Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER LTD.
309.00-6.22%-20.50Bán91.931K155.672B10.7530.65Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER
308.55-6.26%-20.60Bán2.336M155.672B10.7430.65Công ty Điện lực
URJA URJA GLOBAL LTD
1.50-3.23%-0.05Bán441.053K770.953M119.230.0150.00Công ty Điện lực
URJAGLOBA URJA GLOBAL LTD.
1.50-1.32%-0.02Bán99.140K770.953M116.920.0150.00Công ty Điện lực
USHDI USHDEV INTERNATIONAL LTD.
0.290.00%0.00Mua5098.171M0.191.54Công ty Điện lực
WAA WAA SOLAR LIMITED
32.500.00%0.00Mua5.600KCông ty Điện lực
WOMENNET WOMEN NETWORKS LTD.
1.25-4.58%-0.06Sức bán mạnh1115.698M18.500.07Công ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất