Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

71
Cổ phiếu
10274.426B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.040M
Khối lượng
+3.20%
Tỷ suất Cổ tức
+0.05%
Thay đổi
−0.79%
Hiệu suất Tháng
+15.24%
Hiệu suất Năm
+2.97%
Hiệu suất YTD
           
ADANIGAS ADANI GAS LTD
151.502.09%3.10Mua1.310M163.212B64.502.30259.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
151.352.06%3.05Mua170.039K163.212B64.502.30259.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LIMITED
89.1011.17%8.95Mua1.196M125.512B-3.29334.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY
89.1511.09%8.90Mua6.966M125.512B-3.29334.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ADANIPOWER ADANI POWER LTD
61.400.41%0.25Bán2.689M235.852B-2.252442.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ADANIPOWER ADANI POWER LTD.
61.400.41%0.25Bán313.327K235.852B-2.252442.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ADANITRANS ADANI TRANSMISS.IN
236.901.02%2.40Mua155.472K257.905B42.755.495601.00Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISSION LIMITED
236.701.24%2.90Mua20.656K257.905B42.755.495601.00Công ty Điện lực
CESC CESC
786.400.52%4.10Mua187.852K103.699B8.6290.778402.00Công ty Điện lực
CESC CESC LTD.
786.850.59%4.60Mua6.154K103.699B8.6290.778402.00Công ty Điện lực
CONFIPET CONFIDENCE PETROLEUM INDIA LTD
26.70-1.84%-0.50Sức bán mạnh17.011K10.750B10.502.59Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CONFIPET CONFIDENCE PETROL
26.80-1.47%-0.40Bán33.706K10.750B10.502.59Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
DPSCLTD DPSC LIMITED
9.550.00%0.00Bán1.288K9.300B71.690.13550.00Công ty Điện lực
GAIL GAIL INDIA LTD
126.55-0.20%-0.25Bán3.918M571.886B4529.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
GAIL GAIL (INDIA) LTD.
126.50-0.24%-0.30Bán100.802K571.886B4529.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
GIPCL GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LT
68.00-0.15%-0.10Bán10.160K10.285B4.7014.46544.00Công ty Điện lực
GIPCL GUJARAT IND POWER
67.75-0.37%-0.25Sức bán mạnh20.620K10.285B4.7014.46544.00Công ty Điện lực
GLOBUSCON GLOBUS CONSTRUCTORS & DEVELOPE
6.85-4.99%-0.36Sức bán mạnh170677.797M-0.08Công ty Điện lực
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER
1.70-2.86%-0.05Bán6.465K1.314B-0.3661.00Công ty Điện lực
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER COMPANY LTD
1.66-4.60%-0.08Sức bán mạnh30.727K1.314B-0.3661.00Công ty Điện lực
GSPL GUJARAT STATE PETRONET LTD.
210.90-0.47%-1.00Bán1.112K119.635B10.7419.76230.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
GSPL GUJARAT STATE PETR
211.10-0.47%-1.00Bán88.645K119.635B10.7419.76230.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
GUJGAS GUJARAT GAS LIMITED
177.451.31%2.30Mua20.432K120.365B22.687.711084.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
GUJGASLTD GUJARAT GAS LTD
177.351.43%2.50Mua493.855K120.365B22.687.711084.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
IGL INDRAPRASTHA GAS LTD.
367.75-1.67%-6.25Mua15.289K261.660B29.0712.86644.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
IGL INDRAPRASTHA GAS
368.15-1.51%-5.65Mua572.976K261.660B29.0712.86644.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
INDOWIND INDOWIND ENERGY LTD.
2.86-4.67%-0.14Sức bán mạnh201264.737M-0.9056.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
INDOWIND INDOWIND ENERGY
3.001.69%0.05Bán11.326K264.737M-0.9056.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
JPPOWER JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI
1.080.00%0.00Bán148.258K6.296B-0.821730.00Công ty Điện lực
JPPOWER JAIPRAKASH POWER
1.050.00%0.00Bán2.525M6.296B-0.821730.00Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
66.052.09%1.35Mua400.341K106.221B14.934.331807.00Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
65.901.93%1.25Mua57.639K106.221B14.934.331807.00Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD
9.75-2.99%-0.30Bán611116.278MCông ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD.
11.952.58%0.30Bán3116.278MCông ty Điện lực
KPEL K.P. ENERGY LIMITED
148.55-4.99%-7.80Sức bán mạnh51.738B8.6818.13Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURES LTD.
0.440.00%0.00Sức bán mạnh49.700K190.794M-7.79953.00Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURE
0.450.00%0.00Bán392.718K190.794M-7.79953.00Công ty Điện lực
MGL MAHANAGAR GAS LIMITED
969.50-1.02%-10.00Mua8.783K96.699B16.4359.57486.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
MGL MAHANAGAR GAS LTD
969.45-0.97%-9.50Mua271.412K96.699B16.4359.57486.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NHPC NHPC LTD
23.15-1.07%-0.25Theo dõi2.036M235.054B6753.00Công ty Điện lực
NHPC NHPC LTD.
23.20-0.85%-0.20Bán350.936K235.054B6753.00Công ty Điện lực
NLCINDIA NLC INDIA LIMITED
53.050.66%0.35Bán4.844K73.214B13464.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NLCINDIA NLC INDIA LTD
53.000.38%0.20Bán143.374K73.214B13464.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NTPC NTPC LTD
117.600.17%0.20Bán5.997M1161.621B20244.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NTPC NTPC LTD.
117.700.17%0.20Bán144.531K1161.621B20244.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDI
197.60-0.55%-1.10Bán23.528K1038.732B10.1219.619255.00Công ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORP
197.55-0.50%-1.00Bán2.040M1038.732B10.1219.619255.00Công ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD.
53.55-0.74%-0.40Sức bán mạnh21.960K15.955B3.9413.7096.00Công ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD
53.50-0.74%-0.40Sức bán mạnh217.634K15.955B3.9413.7096.00Công ty Điện lực
RAMSARUP RAMSARUP INDUSTRIES LTD.
0.69-1.43%-0.01Mua1.010K7.016M-104.94Công ty Điện lực
RAMSARUP RAMSARUP INDUSTRIE
0.20-20.00%-0.05Sức bán mạnh1.437K7.016M-104.94Công ty Điện lực
RELINFRA RELIANCE INFRASTRU
18.45-0.81%-0.15Bán2.214M4.892B-235.206000.00Công ty Điện lực
RELINFRA RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.
18.45-0.81%-0.15Bán233.009K4.892B-235.206000.00Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER LTD.
1.87-3.61%-0.07Bán3.716M5.330B-11.251614.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RPOWER RELIANCE POWER
1.900.00%0.00Bán15.859M5.330B-11.251614.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RTNPOWER RATTANINDIA POWER LTD.
1.401.45%0.02Bán48.241K3.986B-11.60143.00Công ty Điện lực
RTNPOWER RATTANINDIA POWER
1.403.70%0.05Bán781.749K3.986B-11.60143.00Công ty Điện lực
SAREL SANGAM RENEWABLES LIMITED
13.78-4.97%-0.72Bán102301.815M12.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SEPOWER S.E. POWER LTD.
3.085.48%0.16Mua503103.555M-1.92Công ty Điện lực
SEPOWER S.E. POWER LIMITED
2.50-1.96%-0.05Bán28103.555M-1.92Công ty Điện lực
SJVN SJVN LTD
24.30-1.02%-0.25Bán399.638K96.476B6.463.801475.00Công ty Điện lực
SJVN SJVN LTD
24.30-0.82%-0.20Bán12.340K96.476B6.463.801475.00Công ty Điện lực
SURYACHAKRA SURYACHAKRA POWER CORPORATION
0.323.23%0.01Sức mua mạnh3.300K46.386M1.370.2332.00Công ty Điện lực
TATAPOWER TATA POWER CO.LTD.
57.80-0.43%-0.25Sức bán mạnh383.710K157.243B170.430.343248.00Công ty Điện lực
TATAPOWER TATA POWER CO LTD
57.90-0.34%-0.20Sức bán mạnh7.432M157.243B170.430.343248.00Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER
279.55-1.18%-3.35Bán473.159K135.966B14.3319.747647.00Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER LTD.
279.40-1.11%-3.15Bán8.405K135.966B14.3319.747647.00Công ty Điện lực
URJA URJA GLOBAL LTD
1.65-2.94%-0.05Bán695.637K862.250MCông ty Điện lực
URJAGLOBA URJA GLOBAL LTD.
1.712.40%0.04Bán154.598K862.250MCông ty Điện lực
WABAG VA TECH WABAG LTD.
188.854.68%8.45Bán69.007K9.874B10.2817.57977.00Công ty quản lý nước
WABAG VA TECH WABAG LTD
189.004.68%8.45Bán756.590K9.874B10.2817.57977.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất