Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

81
Cổ phiếu
9561.577B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.531M
Khối lượng
+3.22%
Tỷ suất Cổ tức
−1.91%
Thay đổi
−1.50%
Hiệu suất Tháng
+8.43%
Hiệu suất Năm
+8.15%
Hiệu suất YTD
           
ADANIGAS ADANI GAS LTD
153.301.73%2.60Mua1.687M165.961B51.482.93Phân phối Gas
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
153.201.52%2.30Mua195.881K165.961B51.482.93Phân phối Gas
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY
126.901.81%2.25Mua1.078M194.563B-1.33Công ty Điện lực
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LIMITED
127.002.09%2.60Mua139.752K194.563B-1.33Công ty Điện lực
ADANIPOWER ADANI POWER LTD.
59.15-1.50%-0.90Bán381.333K231.609B-2.09Công ty Điện lực
ADANIPOWER ADANI POWER LTD
59.15-1.42%-0.85Bán4.957M231.609B-2.09Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISS.IN
336.701.51%5.00Mua710.195K364.972B52.026.3812901.00Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISSION LIMITED
336.201.31%4.35Mua64.837K364.972B52.026.3812901.00Công ty Điện lực
AMTL ADVANCE METERING TECHNOLOGY LT
10.172.62%0.26Bán12.152KSản xuất Năng lượng Thay thế
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD.
315.25-6.06%-20.35Mua340.561K12.641B32.929.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD
315.65-6.00%-20.15Mua1.724M12.641B32.929.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
CESC CESC
718.75-1.64%-12.00Sức bán mạnh133.116K96.800B8.1829.79Công ty Điện lực
CESC CESC LTD.
718.55-1.60%-11.70Sức bán mạnh2.423K96.800B8.1829.79Công ty Điện lực
CPL CAPTAIN POLYPLAST LTD
32.85-4.78%-1.65Sức mua mạnh69.845K1.738B16.262.12425.00Công ty quản lý nước
DPSCLTD DPSC LIMITED
9.00-10.00%-1.00Bán22.374K9.738B100.000.29Công ty Điện lực
ENERGYDEV ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LTD
5.81-0.34%-0.02Bán1.560K276.925M4.6740.00Công ty Điện lực
ENERGYDEV ENERGY DEV CO LTD
5.80-3.33%-0.20Bán11.689K276.925M4.6740.00Công ty Điện lực
GAIL GAIL INDIA LTD
111.05-4.43%-5.15Bán17.924M523.853B8.0019009.00Phân phối Gas
GAIL GAIL (INDIA) LTD.
111.00-4.43%-5.15Sức bán mạnh569.094K523.853B8.0019009.00Phân phối Gas
GIPCL GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LT
67.45-0.66%-0.45Bán7.258K10.270B4.038.62544.00Công ty Điện lực
GIPCL GUJARAT IND POWER
67.45-0.81%-0.55Bán60.628K10.270B4.038.62544.00Công ty Điện lực
GLOBUSCON GLOBUS CONSTRUCTORS & DEVELOPE
5.60-4.76%-0.28Sức bán mạnh8554.111M-0.097.00Công ty Điện lực
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER
2.20-4.35%-0.10Mua39.876K1.847B-0.5753.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER COMPANY LTD
2.34-4.88%-0.12Bán1111.847B-0.5753.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
GUJGAS GUJARAT GAS LIMITED
225.80-1.98%-4.55Mua46.135K158.571B37.892.22Phân phối Gas
GUJGASLTD GUJARAT GAS LTD
226.05-1.85%-4.25Mua1.223M158.571B37.892.22Phân phối Gas
GVKPIL GVK POWER & INFRAS
3.95-3.66%-0.15Sức bán mạnh960.513K6.506B-5.912362.00Công ty Điện lực
GVKPIL GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD
3.94-4.37%-0.18Sức bán mạnh221.330K6.506B-5.912362.00Công ty Điện lực
HAVISHA SRI HAVISHA HOSP A
0.550.00%0.00Bán150Phân phối Gas
HAVISHA SRI HAVISHA HOSPITALITY INFRAS
0.573.64%0.02Bán2.043KPhân phối Gas
INDOWIND INDOWIND ENERGY
2.95-1.67%-0.05Sức bán mạnh25.894K264.737M-0.39Sản xuất Năng lượng Thay thế
INDOWIND INDOWIND ENERGY LTD.
2.92-1.02%-0.03Sức bán mạnh1.147K264.737M-0.39Sản xuất Năng lượng Thay thế
JPPOWER JAIPRAKASH POWER
1.40-3.45%-0.05Mua290.466K9.114B2.96Công ty Điện lực
JPPOWER JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI
1.45-4.61%-0.07Mua11.975K9.114B2.96Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
70.05-6.72%-5.05Bán906.941K123.341B16.494.55Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
70.10-6.66%-5.00Bán45.125K123.341B16.494.55Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD
13.450.00%0.00Mua115Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD.
14.25-5.00%-0.75Mua27Công ty Điện lực
KPIGLOBAL K.P.I. GLOBAL INFRASTRUCTURE L
42.755.82%2.35Bán3.200K729.907M-1.05Sản xuất Năng lượng Thay thế
KRL KINTECH RENEWABLES LIMITED
106.100.09%0.10Mua49Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURES LTD.
0.654.84%0.03Mua10.390K262.871M-42.593.00Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURE
0.600.00%0.00Bán455.954K262.871M-42.593.00Công ty Điện lực
MADHAVIPL MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED
234.002.18%5.00Sức mua mạnh23Công ty Điện lực
MGL MAHANAGAR GAS LIMITED
1024.80-1.36%-14.15Mua55.452K102.625B14.2073.16495.00Phân phối Gas
MGL MAHANAGAR GAS LTD
1025.25-1.32%-13.75Mua415.695K102.625B14.2073.16495.00Phân phối Gas
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTURES LTD.
71.450.21%0.15Mua4.305K12.564B3.6619.49Công ty Điện lực
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTUR
71.100.00%0.00Mua53.259K12.564B3.6619.49Công ty Điện lực
NHPC NHPC LTD.
23.70-0.84%-0.20Mua55.271K240.075B9.41Công ty Điện lực
NHPC NHPC LTD
23.75-0.63%-0.15Mua1.691M240.075B9.41Công ty Điện lực
NTPC NTPC LTD
110.00-2.40%-2.70Sức bán mạnh18.959M1116.110B8.8320244.00Công ty Điện lực
NTPC NTPC LTD.
109.95-2.53%-2.85Sức bán mạnh198.402K1116.110B8.8320244.00Công ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORP
182.75-2.77%-5.20Sức bán mạnh5.942M981.969B9.79Công ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDI
182.75-2.64%-4.95Sức bán mạnh93.493K981.969B9.79Công ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD.
53.10-0.38%-0.20Bán30.463K15.777B3.713.78Công ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD
53.15-0.19%-0.10Bán238.573K15.777B3.713.78Công ty Điện lực
RAJGASES RAJASTHAN GASES LTD.
3.61-4.75%-0.18Sức bán mạnh749Phân phối Gas
RELINFRA RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.
21.95-1.57%-0.35Sức bán mạnh760.374K5.865B-91.126000.00Công ty Điện lực
RELINFRA RELIANCE INFRASTRU
21.95-1.35%-0.30Sức bán mạnh4.242M5.865B-91.126000.00Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER LTD.
3.384.64%0.15Bán2.783M9.061B-11.72Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER
3.404.62%0.15Bán14.438M9.061B-11.72Công ty Điện lực
RTNINFRA RATTANINDIA INFRASTRUCTURE LTD
1.66-2.35%-0.04Bán32.011K2.350B0.006.00Công ty Điện lực
RTNINFRA RATTANINDIA INFRAS
1.70-2.86%-0.05Mua99.100K2.350B0.006.00Công ty Điện lực
RTNPOWER RATTANINDIA POWER
1.902.70%0.05Mua508.275K5.552B-0.65558.00Công ty Điện lực
RTNPOWER RATTANINDIA POWER LTD.
1.901.06%0.02Mua219.313K5.552B-0.65558.00Công ty Điện lực
SEPOWER S.E. POWER LTD.
3.232.54%0.08Mua557Sản xuất Năng lượng Thay thế
SEPOWER S.E. POWER LIMITED
2.95-4.84%-0.15Bán4.282KSản xuất Năng lượng Thay thế
SJVN SJVN LTD
24.55-0.61%-0.15Sức bán mạnh471.483K97.066B7.122.72Công ty Điện lực
SJVN SJVN LTD
24.55-0.61%-0.15Bán103.229K97.066B7.122.72Công ty Điện lực
SRMENERGY SRM ENERGY LTD.
2.44-4.69%-0.12Sức bán mạnh100Công ty Điện lực
SURYACHAKRA SURYACHAKRA POWER CORPORATION
0.26-3.70%-0.01Mua13.000K38.905MCông ty Điện lực
SUZLON SUZLON ENERGY LTD
2.15-2.27%-0.05Sức bán mạnh14.182M11.757B-2.66Sản xuất Năng lượng Thay thế
SUZLON SUZLON ENERGY LTD.
2.16-2.26%-0.05Sức bán mạnh3.825M11.757B-2.66Sản xuất Năng lượng Thay thế
TATAPOWER TATA POWER CO.LTD.
51.40-2.00%-1.05Bán974.062K141.865B28.691.8310306.00Công ty Điện lực
TATAPOWER TATA POWER CO LTD
51.40-2.00%-1.05Bán18.893M141.865B28.691.8310306.00Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER LTD.
272.55-0.89%-2.45Bán88.489K129.923B10.2426.85Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER
272.70-0.85%-2.35Bán988.308K129.923B10.2426.85Công ty Điện lực
URJA URJA GLOBAL LTD
1.908.57%0.15Mua4.189M877.466M17300.000.01Công ty Điện lực
URJAGLOBA URJA GLOBAL LTD.
1.909.83%0.17Mua1.264M877.466M17300.000.01Công ty Điện lực
USHDI USHDEV INTERNATIONAL LTD.
0.29-3.33%-0.01Mua2.003K101.556M1.54Sản xuất Năng lượng Thay thế
VEERENRGY VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE L
8.75-0.11%-0.01Bán209100.828M-0.085.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
WAA WAA SOLAR LIMITED
20.50-8.89%-2.00Sức bán mạnh1.600KCông ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất