Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
302750.275B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.167M
Khối lượng
+0.15%
Thay đổi
−0.28%
Hiệu suất Tháng
+33.05%
Hiệu suất Năm
+1.06%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BOBAFORMOSA INGREDIENT FACTORY TBK
174 IDR0.00%0 IDR
Theo dõi
326.7K56.846M IDR196.477B IDR20
CBUTCITRA BORNEO UTAMA TBK
1925 IDR7.84%140 IDR
Sức mua mạnh
158.3K304.728M IDR5.563T IDR172
CEKAWILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
2020 IDR−0.49%−10 IDR
Mua
33.5K67.67M IDR1.208T IDR5.47370.93 IDR393
COCOWAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK
264 IDR−0.75%−2 IDR
Mua
269.9K71.254M IDR236.704B IDR26.749.95 IDR212
FAPAFAP AGRI TBK
4970 IDR2.05%100 IDR
Mua
200.3K995.491M IDR17.675T IDR22.41217.28 IDR9.161K
GOODGARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
480 IDR0.84%4 IDR
Mua
3.49M1.675B IDR17.401T IDR40.9011.64 IDR8.559K
ICBPINDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
9875 IDR−1.00%−100 IDR
Theo dõi
5.488M54.198B IDR116.328T IDR25.36393.36 IDR34.965K
INDFPT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
6400 IDR0.79%50 IDR
Theo dõi
7.315M46.813B IDR55.756T IDR8.77724.24 IDR90.772K
MYORMAYORA INDAH
2670 IDR−2.55%−70 IDR
Mua
4.672M12.474B IDR61.263T IDR47.3757.85 IDR
PSGOPALMA SERASIH TBK
142 IDR0.00%0 IDR
Bán
7.4K1.051M IDR2.677T IDR9.1415.54 IDR1.139K
ROTINIPPON INDOSARI CORPINDO
1450 IDR0.35%5 IDR
Mua
66.8K96.86M IDR8.747T IDR19.5475.51 IDR5.665K
SIMPSALIM IVOMAS PRATAMA TBK
400 IDR0.00%0 IDR
Bán
769.8K307.92M IDR6.201T IDR5.1777.31 IDR33.326K
STTPSIANTAR TOP
7350 IDR−3.29%−250 IDR
Bán Mạnh
4002.94M IDR9.956T IDR16.50460.69 IDR2.299K
TAYSJAYA SWARASA AGUNG TBK
150 IDR−5.06%−8 IDR
Bán
61.181M9.177B IDR
WAPOWAHANA PRONATURAL TBK
130 IDR−6.47%−9 IDR
Bán
8.663M1.126B IDR172.488B IDR−0.91 IDR4