Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Indonesia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
57920.848B0.61-2.04%52.859M419
672194.165B4.000.12%65.883M315
79537.091B0.45-2.19%16.141M722
735589.997B3.47-0.18%10.072M858
238482.205B0.11-2.39%60.959M747
345152.289B4.46-1.89%85.418M442
8791.483B1.630.79%3.760M56
1007852.919B6.291.22%128.545M334
3656445.013B2.250.13%69.772M11175
115473.165B1.172.99%63.186M214
152535.466B2.10-0.66%27.989M310
129861.093B1.80-0.12%15.784M440
489174.739B1.100.65%45.224M638
672147.029B1.540.31%9.183M891
67238.040B2.580.32%3.823M836
301987.773B0.770.19%50.271M826
325454.404B0.13-3.95%1.044B420
159440.972B0.681.30%14.464M554
64777.135B6.190.53%20.778M28
Tải thêm