Các công ty của Các công ty Indonesia hoạt động trong một ngành: phân phối gas

Danh sách sau có Các công ty Indonesia hoạt động trong cùng ngành, phân phối gas. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như RUKUN RAHARJA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PGASPERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
38,665 T IDR1.615 IDR+1,25%13,98 M0,298,11199,25 IDR+10,34%9,30%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
RRAJARUKUN RAHARJA
4,798 T IDR1.160 IDR+2,20%2,452 M0,7711,54100,53 IDR+128,07%3,35%Công ty dịch vụ công cộng
ZBRADOSNI ROHA INDONESIA TBK
954,068 B IDR370 IDR−2,63%17,9 K0,20−73,46 IDR−25,12%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
IINPSINDAH PRAKASA SENTOSA TBK
78,65 B IDR123 IDR+1,65%1,674 M1,6934,103,61 IDR0,00%Công ty dịch vụ công cộng
CCGASCITRA NUSANTARA GEMILANG TBK
124 IDR0,00%4,37 M1,01Công ty dịch vụ công cộng