Chuỗi Cải tạo Nhà Ở (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
22256.508B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.953M
Khối lượng
+0.77%
Thay đổi
−11.78%
Hiệu suất Tháng
−15.21%
Hiệu suất Năm
−23.62%
Hiệu suất YTD
          
ACES ACE HARDWARE INDONESIA TBK
1305.00-0.38%-5.00Bán11.066M22427.712B34.4837.9916416.00
Tải thêm