Truyền thông (Khu vực)

15
Cổ phiếu
662468.804B
Giá trị vốn hóa thị trường
42.999M
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
+1.07%
Hiệu suất Tháng
−8.19%
Hiệu suất Năm
−0.00%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BALIBALI TOWERINDO SEN
790IDR0.64%5IDR
Mua
11.8K9.322M3.089TIDR14.9352.58IDR439
CENTCENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA
124IDR−0.80%−1IDR
Mua
9.192M1.14B3.898TIDR−33.26IDR253
DNETINDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK
4140IDR1.22%50IDR
Mua
10.8K44.712M58.013TIDR39.27104.14IDR310
EXCLPT XL AXIATA TBK
2290IDR2.23%50IDR
Theo dõi
24.165M55.338B29.281TIDR19.08117.41IDR1.575K
FRENSMARTFREN TELECOM TBK
68IDR−1.45%−1IDR
Bán
117.516M7.991B23.142TIDR13.185.24IDR2.783K
GHONGIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
1830IDR−1.61%−30IDR
Bán Mạnh
9.7K17.751M1.023TIDR11.78157.88IDR38
ISATINDOSAT(PT INDOSAT TBK)
5950IDR−1.65%−100IDR
Bán
2.935M17.46B48.779TIDR9.57632.49IDR2.891K
JASTJASNITA TELEKOMINDO TBK
86IDR−3.37%−3IDR
Bán
2.819M242.443M96.349BIDR−7.43IDR172
KBLVFIRST MEDIA TBK
85IDR0.00%0IDR
Bán
49.7K4.225M148.084BIDR−1063.37IDR618
LINKLINK NET TBK
2120IDR0.47%10IDR
Bán
83.9K177.868M5.806TIDR13.05161.64IDR859
MORAMORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
440IDR1.85%8IDR
Bán
818.6K360.184M1.57K
MSKYMNC SKY VISION TBK
206IDR0.00%0IDR
Bán
70.2K14.461M410.84BIDR−22.39IDR922
MTELDAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
665IDR−1.48%−10IDR
Bán Mạnh
16.724M11.121B56.389TIDR321
TBIGTOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
2060IDR−2.83%−60IDR
Bán
15.552M32.038B48.033TIDR27.4677.20IDR661
TLKMTELKOM INDONESIA(PERSERO) TBK
3870IDR−0.26%−10IDR
Bán
44.278M171.356B384.361TIDR17.11226.82IDR20.884K