Năng lượng Mỏ (Khu vực)

39
Cổ phiếu
1264529.749B
Giá trị vốn hóa thị trường
34.515M
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+4.21%
Hiệu suất Tháng
+92.72%
Hiệu suất Năm
−5.24%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABMMABM INVESTAMA TBK
4020 IDR−0.25%1.107M11.095T IDR2.012000.64 IDR102.89%9.93%Năng lượng Mỏ
ADMRADARO MINERALS INDONESIA TBK
1480 IDR−0.67%26.621M60.915T IDR13.65108.42 IDR0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ADROADARO ENERGY INDONESIA TBK
2950 IDR0.00%27.131M94.359T IDR2.811050.90 IDR15.78%16.68%Năng lượng Mỏ
Mua
ARIIATLAS RESOURCES TBK PT
320 IDR0.00%421.8K1.098T IDR7.6841.65 IDR−43.61%0.00%Năng lượng Mỏ
BIPIASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR
111 IDR−1.77%148.674M7.199T IDR78.301.42 IDR−81.57%0.00%Năng lượng Mỏ
BOSSBORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK
50 IDR0.00%97.3K70B IDR−0.79 IDR99.13%0.00%Năng lượng Mỏ
BSSRBARAMULTI SUKSESSARANA TBK
4110 IDR0.24%531.6K10.728T IDR3.271256.40 IDR−22.45%36.32%Năng lượng Mỏ
BUMIBUMI RESOURCES TBK
138 IDR0.73%517.509M50.871T IDR4.1033.67 IDR−36.35%0.00%Năng lượng Mỏ
BYANBAYAN RESOURCES TBK
19050 IDR0.00%122.2K635T IDR21.68878.83 IDR10.22%4.32%Năng lượng Mỏ
CNKOEXPLOITASI ENERGI INDONESIA TBK
50 IDR0.00%2K447.818B IDR−0.24 IDR94.76%0.00%Năng lượng Mỏ
COALBLACK DIAMOND RESOURCES TBK
51 IDR2.00%16.577M312.5B IDR6.627.71 IDR−53.14%0.00%Năng lượng Mỏ
DEWADARMA HENWA TBK
67 IDR1.52%130.656M1.442T IDR−9.20 IDR−394.20%0.00%Năng lượng Mỏ
DOIDDELTA DUNIA MAKMUR TBK PT
444 IDR0.91%30.776M3.793T IDR8.3753.07 IDR25.84%3.22%Năng lượng Mỏ
DSSADIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
51000 IDR0.39%10K39.298T IDR3.9013083.28 IDR113.11%0.00%Năng lượng Mỏ
DWGLDWI GUNA LAKSANA TBK
120 IDR−0.83%112.9K1.12T IDR70.431.70 IDR−89.08%0.00%Năng lượng Mỏ
ELSAELNUSA TBK
412 IDR−0.96%47.416M3.036T IDR7.4855.06 IDR36.25%6.23%Năng lượng Mỏ
ENRGENERGI MEGA PERSADA TBK
272 IDR3.82%57.069M6.503T IDR6.5541.52 IDR28.37%0.00%Năng lượng Mỏ
ESSASURYA ESA PERKASA TBK
755 IDR−1.95%24.295M13.265T IDR5.84%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
FIREALFA ENERGI INVESTAMA TBK
63 IDR1.61%2.783M91.241B IDR−62.95 IDR−31.41%0.00%Năng lượng Mỏ
GEMSGOLDEN ENERGY MINES TBK
6050 IDR−0.41%348.8K35.735T IDR3.451753.18 IDR32.47%18.61%Năng lượng Mỏ
GTBOGARDA TUJUH BUANA
695 IDR−3.47%4.438M1.8T IDR7.6091.46 IDR793.90%0.85%Năng lượng Mỏ
HRUMHARUM ENERGY TBK. PT
1820 IDR1.68%10.291M24.025T IDR5.17352.08 IDR53.34%5.03%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
INDYINDIKA ENERGY TBK
2250 IDR2.27%16.918M11.446T IDR2.25998.15 IDR46.08%14.66%Năng lượng Mỏ
Mua
ITMAPT SUMBER ENERGI ANDALAN TBK
456 IDR0.00%234.7K455.568B IDR11.5339.55 IDR−93.41%0.00%Năng lượng Mỏ
ITMGINDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
28900 IDR0.43%804.3K31.553T IDR2.0614036.94 IDR32.01%36.64%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
KKGIRESOURCE ALAM INDONESIA
590 IDR2.61%20.37M2.699T IDR3.95149.45 IDR24.82%4.35%Năng lượng Mỏ
MAHAMANDIRI HERINDO ADIPERKASA TBK
206 IDR−3.74%63.855M3.567T IDR0.00%Năng lượng Mỏ
MBAPMITRABARA ADIPERDANA TBK
5450 IDR0.00%88.4K6.689T IDR4.941102.44 IDR−48.62%36.57%Năng lượng Mỏ
MCOLPRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
4950 IDR4.65%398K16.818T IDR3.841287.80 IDR−19.11%21.14%Năng lượng Mỏ
MEDCMEDCO ENERGI INTERNATIONAL
1600 IDR5.61%242.441M37.975T IDR5.10313.80 IDR313.68%2.55%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MYOHSAMINDO RESOURCES
1730 IDR0.00%6.5K3.817T IDR17.3799.62 IDR−26.92%2.74%Năng lượng Mỏ
PTBABUKIT ASAM TBK
2860 IDR1.42%15.151M32.394T IDR3.58799.71 IDR−25.96%38.80%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
RMKOROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK
296 IDR−1.33%2.064MNăng lượng Mỏ
SICOSIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK
125 IDR−0.79%2.016MNăng lượng Mỏ
SMMTGOLDEN EAGLE ENERGY TBK
1195 IDR0.00%4.869M3.764T IDR11.22106.52 IDR−11.32%10.21%Năng lượng Mỏ
SUNISUNINDO PRATAMA TBK
368 IDR−2.65%1.94M945B IDR0.79%Năng lượng Mỏ
SURESUPER ENERGY TBK
1305 IDR0.00%1001.954T IDR−61.98 IDR−65.33%0.00%Năng lượng Mỏ
TOBATBS ENERGI UTAMA TBK
322 IDR0.63%13.539M2.594T IDR5.4259.38 IDR−45.75%3.99%Năng lượng Mỏ
UNTRUNITED TRACTORS
28350 IDR0.09%2.77M105.656T IDR4.726007.95 IDR39.02%24.72%Năng lượng Mỏ
Mua