Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Indonesia tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Indonesia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như KALBE FARMA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PYRIDAM FARMA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
KLBFKALBE FARMA
73.122 T IDR1560 IDR+3.65%55.917 M1.4725.1562.02 IDR−15.48%2.44%
Mua
SIDOINDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL
21.284 T IDR715 IDR+3.62%39.213 M1.3620.6134.70 IDR−6.22%4.98%
Mua
SOHOSOHO GLOBAL HEALTH TBK
6.32 T IDR498 IDR0.00%2 K0.8714.3534.71 IDR+63.46%6.33%
OOMEDJAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
5.466 T IDR202 IDR−2.88%680.2 K0.0920.529.85 IDR−1.12%1.57%
Sức mua mạnh
KAEFKIMIA FARMA (PERSERO) TBK
4.509 T IDR810 IDR−4.71%5.771 M1.72−26.58 IDR+18.25%0.00%
MMERKMERCK INDONESIA
1.801 T IDR4020 IDR0.00%3.5 K0.0711.58347.29 IDR−4.86%7.96%
DDVLADARYA-VARIA LABORATORIA
1.702 T IDR1520 IDR+1.00%39.3 K0.8511.13136.53 IDR+108.68%7.96%
PPYFAPYRIDAM FARMA
1.382 T IDR123 IDR+6.03%279.576 M1.69−47.44 IDR−145.40%0.00%
IINAFINDOFARMA TBK
892.589 B IDR288 IDR+3.60%311.2 K2.19−141.02 IDR−95.54%0.00%
MMEDSHETZER MEDICAL INDONESIA TBK
78.125 B IDR50 IDR0.00%84.6 K1.85−0.11 IDR0.00%
IIKPMIKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
240 IDR0.00%3.434 M0.67