Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

10
Cổ phiếu
148920.247B
Giá trị vốn hóa thị trường
116.425K
Khối lượng
−0.40%
Thay đổi
+1.38%
Hiệu suất Tháng
+10.60%
Hiệu suất Năm
+9.92%
Hiệu suất YTD
           
DVLA DARYA-VARIA LABORATORIA
2400.000.42%10.00Bán Mạnh2.900K6960000.002710.400B60.9039.251239.00
INAF INDOFARMA TBK
935.00-1.58%-15.00Bán Mạnh51.500K48152500.003006.290B-72.121253.00
KAEF KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
1195.000.00%0.00Bán270.300K323008500.006886.960B-32.5211906.00
KLBF KALBE FARMA
2020.00-0.49%-10.00Bán8.476M17120510000.0096558.275B27.9872.5512334.00
MEDS HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
210.00-3.67%-8.00Mua26.527M5570670000.00334.375B25.00
MERK MERCK INDONESIA
4870.001.67%80.00Bán6.000K29220000.002177.280B13.12365.22385.00
OMED JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
222.00-5.13%-12.00Bán60.658M13466031600.006764.710B245.00
PYFA PYRIDAM FARMA
980.001.03%10.00Mua1.500K1470000.00516.352B1.87520.06895.00
SIDO INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL
755.000.67%5.00Bán5.203M3928340500.0022921.721B20.1637.202971.00
SOHO SOHO GLOBAL HEALTH TBK
5550.000.00%0.00Bán100555000.007043.884B21.67256.102397.00
Tải thêm