Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
21.778B
Giá trị vốn hóa thị trường
417
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
−3.68%
Hiệu suất Tháng
−4.63%
Hiệu suất Năm
−4.76%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1KNEBVKONE
40.99 EUR+0.27%00.0021.204B EUR22.981.78 EUR+18.83%4.28%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LUVELUVE
20.50 EUR+2.24%4.703K0.31455.23M EUR13.721.49 EUR+144.00%1.85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NUSNUSCO
1.36 EUR+12.40%196.5K3.3025.317M EUR14.960.09 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SCKSCIUKER FRAMES
4.355 EUR+0.23%20.828K0.2494.059M EUR5.370.81 EUR+113.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh