Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Italy

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại928.69B EUR0.67%+1.85%369339
Truyền thông609.59B EUR4.65%+1.69%1.215M318
Khách hàng Lâu năm1.133T EUR1.77%−0.47%549.595K850
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.935T EUR2.67%+0.33%18.315K948
Dịch vụ Khách hàng937.499B EUR1.27%−0.21%4.502K1047
Dịch vụ Phân phối84.628B EUR0.17%−0.10%39.297K411
Công nghệ Điện tử6.354T EUR0.87%+0.48%19.686K860
Năng lượng Mỏ1.091T EUR3.62%+0.03%359.579K314
Tài chính2.047T EUR3.95%+0.38%1.925M11116
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe210.579B EUR1.27%−0.00%8738
Công nghệ Sức khỏe3.32T EUR2.16%+0.12%1.211K460
Dịch vụ Công nghiệp168.3B EUR2.90%+0.20%827.429K425
Hỗn hợp11654
Khoáng sản phi năng lượng178.29B EUR1.99%+0.40%324.056K620
Công nghiệp Chế biến373.568B EUR2.89%+0.16%1.792K727
Sản xuất Chế tạo911.704B EUR2.01%+0.56%147.389K977
Bán Lẻ1.648T EUR0.25%+1.33%14.912K823
Dịch vụ Công nghệ8.532T EUR0.43%−0.20%1.335K473
Vận chuyển416.706B EUR4.06%+1.06%3.849K623
Công ty dịch vụ công cộng680.464B EUR3.99%+0.19%2.087M439