Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Italy

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
7.498B0.971.08%32.778K431
170.904B4.411.30%2.155M313
936.478B0.98-2.02%344.410K733
834.480B1.870.56%31.277K732
108.551B2.720.08%147.283K839
1.545B4.131.09%54.324K36
3314.747B0.76-1.39%24.161K732
192.281B5.541.07%2.584M24
645.638B5.570.83%7.531M1087
14.429B2.741.28%1.137K35
660.005B3.07-0.06%7.909K427
53.956B3.32-0.01%25.521K114
3.182B6.581.20%2.068K11522
38.701B2.891.96%1.037M312
123.077B4.160.54%1.711K712
160.650B2.360.12%276.389K851
1126.601B0.12-3.49%10.115K512
5402.598B0.37-1.51%5.095K445
77.104B3.770.33%480.799K513
254.003B4.711.21%5.184M329
Tải thêm