Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Italy

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
10.353B0.26%69.605K428
156.363B0.09%2.274M214
893.607B-0.20%618.257K730
978.359B0.77%37.434K731
165.564B-2.76%38.946K836
2.128B-0.29%69.564K37
3189.529B0.61%20.143K727
157.010B-0.81%3.819M24
728.494B-0.03%3.589M1078
18.249B-1.10%73834
580.700B-0.07%10.178K423
60.270B0.11%134.656K212
79.025M0.76%35.695K23
40.362B-0.65%541.394K414
147.274B-1.77%5.580K712
638.554B-0.65%77.414K951
1537.922B0.58%263510
6516.421B0.51%2.590K445
112.385B-0.25%296.080K512
275.593B0.01%5.750M329
Tải thêm